dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

پرداختن به نابرابری های مهاجران کانادا برای بهبود اقتصادی

اخبار آمریکا کانادا اخبار سراسری کانادا پرداختن به نابرابری های مهاجران کانادا برای بهبود اقتصادی

نابرابری های مهاجران کانادا

دانشگاه تورنتو و YWCA از دولت کانادا خواستار حمایت از گروههایی است که به بخاطر کرونا ویروس به طور نامناسبی تحت فشار قرار گرفتنه اند، در این گروه ها کارگران مهاجر نیز قرار گرفته اند.

6 آگوست 2020

در یک گزارش جدید بیان میکنند ، کانادا برای رسیدن به بهبود اقتصادی کامل ، باید نابرابری هایی را که از شیوع کرونا به وجود آمده است را برطرف کند.

براساس گزارش YWCA و دانشگاه تورنتو ، مهاجران ، افراد نژادپرست ، LGBTQ2S و زنان ، بار این بیماری را تحمل کرده اند: ” یک برنامه بازیابی اقتصادی فمینیستی برای کانادا .” این گزارش چگونگی تأثیر COVID-19 بر این گروه ها را بیان می کند و برای سیاستگذاران کانادایی توصیه می کند تا از یک اقتصاد سریع و عادلانه پس از همه گیر اطمینان حاصل کنند.

وی ادام داد: در این گزارش تمرکز بروی مهاجران وجود داشته است زیرا آنها در اقتصاد اساسی کانادا نقش اصلی را ایفا میکنند، و مشاغلی که مهاجران بر عهده دارند برا حفظ جامعه کانادا ضروری است اما هنوز دولت سیاستی اساسی را برای تضمین این مشاغل و مهاجران اتخاذ نکرده است.

در این گزارش آمده است که رکودهای اقتصادی بیشتر در بخشهای صنعتی تولیدکننده کالاها تأثیر داشته است. با این وجود ، کرونا ویروس از نظر تعداد مبتلا ها و تعداد مرگ و میر ، زنان را بیش از مردان تحت تأثیر قرار داده است. زنان پیشگامان کرونا هستند. حدود 56 درصد از زنان کارگر در کارهایی مانند مراقبت بهداشتی ، صندوقداری ، غذا ، تمیز کردن و امور دینی متمرکز شده اند که بیشترین اسیب را دیده اند.

این بیماری همه گیر همچنین نشان داده است که کارگران مهاجر برای اقتصاد ضروری هستند ، اما ممکن است کسانی که در خانه های مراقبت طولانی مدت و در مزارع کار می کنند در معرض محیط های ناامن باشند و قادر به گذراندن روزهای بیمار نباشند.

مراقبت به مهاجران در حمایت از اقتصاد کمک می کند

کارگران مهاجر بخش بزرگی از مراقبت های بهداشتی درخانه ( طولانی مدت ) را تشکیل می دهند. Maison d’Haiti ، یک مرکز غیر انتفاعی در کبک ، تخمین می زند که حدود 1000 مورد متقاضی حفاظت بشر دوستانه فقط در بخش بهداشت و درمان استان کار می کنند. و تاکنون هیچ پیشرفت دیگری در مسیر اقامت دائم برای این “فرشتگان نگهبان” حاصل نشده است.

در این گزارش آمده است: همه گیری کرونا نشان داده است که کارگران مهاجر تا چه اندازه برای اقتصاد و مراقبت های بهداشتی اهمیت دارند. همچنین در مورد اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و بهداشت در حمایت از اقتصاد به طور کلی بحث شده است.

تحقیقات بریتانیا پیش بینی کرده است که صرف 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در مراقبت بهداشتی ، 2 میلیون شغل پایدار ایجاد می کند ، نرخ اشتغال را 5 درصد افزایش می دهد و شکاف اشتغال جنسیتی را 4 درصد کاهش می دهد.

تحقیقات دیگر نشان داده اند که سرمایه گذاری در خدمات درمانی منجر به بازده مستقیم دولت می شود. در سال 2008 ، هر 100 دلار که در دولت کبک برای مراقبت بهداشتی از کودکان پرداخت شده ، 104 دلار به دولت استانی و 43 دلار به دولت فدرال بازگرداند.

این گزارش توصیه می کند كه:
سیاستگذاران با سازمان هایی كه از مهاجران ( مهاجرانی که برای مهار بیماری کرونا / مراقب های بهداشتی درمانی کار کرده اند ) حمایت می كنند ، مشورت كنند. 
آنها همچنین گفتند كه ایجاد مسیری سریع برای وضعیت اقامت دائم این مهاجران تهیه کنند
و همچنین برای تجهیزات محافظت شخصی ، انجام بازرسی های دقیق در مورد شرایط كار و اطمینان از دسترسی درآمد ، از این مهاجران پشتیبانی کنند.

راوانرا گفت: “ما فقط سعی می کنیم تا حد امکان تأکید کنیم که نابرابری در کانادا در هنگام اجرای سیاست های بازیابی ، چقدر مهم است.” “اگر اکنون به این نابرابری ها توجه نكنیم ، دیگر نمی توانیم اقتصاد مقاومتی و نیرومندی داشته باشیم.”


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت