تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

4 مورد مهم از برنامه سالانه مهاجرت کانادا

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا 4 مورد مهم از برنامه سالانه مهاجرت کانادا

هفته گذشته، دولت کانادا گزارش سالانه در مورد مهاجرت سال 2020 را به پارلمان ارائه کرد. این گزارش برای ارائه کلیات جدیدترین پیشرفت‌‌های مهاجرت در کانادا برای پارلمان و عموم مردم، و همراه با طرح سطوح مهاجرت کانادا منتشر شد.

درحالیکه کانادا در برنامه مهاجرت 2021- 2023 کانادا قصد دارد بیش از 400000 مهاجر در سال را پذیرش کند، گزارش سالانه، چگونگی هدف گذاری دولت فدرال برای دستیابی به اهداف بلند پروازانه جدید خود را بیشتر مشخص می‌کند.

گزارش سالانه مهاجرت 2020 کانادا

4 مورد مهم از گزارش سالانه مهاجرت 2020 کانادا به پارلمان

در اینجا به چهار مورد مهم از این گزارش می‌پردازیم.

1. کانادا در سال 2019 بیش از یک میلیون جدید پذیرفته است

در این گزارش سالانه آمده است که مجموعا بیش از یک میلیون مهاجر و دارنده ویزای کار و تحصیل را در سال 2019 به کانادا مهاجرت کرده‌اند. بیش از 341000 تازه وارد به عنوان مقیم دائم به کانادا وارد شدند. بیش از 400000 متقاضی، ویزای تحصیل دریافت کردند و 400000 متقاضی دیگر، به ویزای کار دست یافتند.

این آمار به ما یادآوری می‌کند که اکثر تازه واردان کانادا به عنوان مقیم دائمی به این کشور وارد نمی‌شوند بلکه شرایط اقامت موقت دارند.

هرچند، پذیرش مقیم دائمی کانادا به لطف طرح برنامه مهاجرت 2021- 2023، هم اکنون سرعت گرفته است.

در سال 2019، بیش از 80 درصد رشد جمعیت کانادا را مهاجران موقت و دائم تشکیل می‌دهند. در حدود 58% مقیمان دائمی از طریق گروه اقتصادی مهاجرت کردند.

2. تقریبا 200،000 مهاجر در سال 2019 از طریق گروه اقتصادی وارد کانادا شدند

از دیگر مواردی که در این گزارش سالانه به آن اشاره شده است، این است که کانادا تقریبا 60 درصد از مقیمان دائمی جدید خود را از طریق گروه اقتصادی پذیرش می‌کند. این رقم در طرح سطوح مهاجرت 2021- 2023 نیز حفظ خواهد شد.

در سال 2019، تقریبا 200000 مهاجر از طریق گروه اقتصادی به کانادا وارد شدند. از میان این مهاجران، تنها حدود 90000 مورد از طریق اکسپرس اینتری بود.

اکثریت قریب به اتفاق مهاجران اکسپرس اینتری به انتاریو وارد شدند (71%) و پس از آن بریتیش کلمبیا (17%) و آلبرتا (8%) بیشترین تازه واردهای اکسپرس اینتری را به خود اختصاص دادند.

تعداد نامتناسب مهاجرانی که به بزرگ‌ترین استان‌های کانادا وارد می‌شوند، دلیل اجرای برنامه مهاجرت استانی (PNP) توسط این کشور است. یکی از اهداف PNP، تشویق مهاجران به سکونت در استان‌های کوچک‌تر است.

PNP بیشترین سهم از مهاجرت گروه اقتصادی به اکثر استان‌ها و قلمروهای کانادا را دارد، درحالیکه مناطقی مانند نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوااسکوشیا، نیوبرانزویک، ساسکچوان، یوکان و قلمروهای شمال غربی، وابستگی شدیدی به این برنامه دارند.

در مجموع، انتاریو، منیتوبا، ساسکچوان، آلبرتا و بریتیش کلمبیا از سطوح تقریبا یکسان پذیرش PNP در سال 2019 برخوردار بوده‌اند.

3. اداره مهاجرت در حال حل مشکل تاخیر مهاجرت کلاس اقتصادی به کانادا است

گزارش سالانه نشان می‌دهد که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC)، پیش از پاندمی در حال حل مشکل جمع‌های خانوادگی بوده است. از بیش از 90000 مهاجری که از طریق گروه خانوادگی در سال 2019 به کانادا وارد شدند، حدود 90000 از گروه همسر و فرزندان بودند.

IRCC استاندارد 12 ماهه برای بررسی درخواست‌های گروه خانوادگی از زمان دریافت دارد. این گزارش خاطر نشان می کند که در پایان سال 2015  کانادا 77000 تقاضای بررسی نشده از گروه همسر و فرزندان، با 21 ماه انتظار داشته است. در پایان سال 2019 این تاخیر به 13 ماه کاهش یافت.

بررسی درخواست‌ها به دلیل پاندمی ویروس کرونا کند شده است، هرچند، اواخر سپتامبر IRCC از هدف گذاری برای تسریع حدود 6000 تقاضای ، اسپانسرشیپ همسر در ماه، تا پایان 2020، خبر داد.

4. کانادا مهاجران فرانسوی زبان بیشتری جذب می کند

تقویت هویت فرانسوی زبان کانادا از طریق مهاجرت یکی از اولویت‌های اصلی IRCC است، که در گزارش سالانه نیز به آن اشاره شده است. در دهه‌های اخیر، این اداره برای جذب مهاجران فرانسوی زبان برای مناطق و جوامع خارج از کبک، تلاش بسیاری کرده است، هرچند، تلاش خود را برای رسیدن به این هدف طی چند سال گذشته نیز افزایش داده است.

اخیرا، IRCC تغییراتی صورت داده است که امتیازات بیشتری به متقاضیان اکسپرس اینتری فرانسوی زبان تعلق خواهد گرفت.

تلاش‌های بیشتر از جانب IRCC شامل راه اندازی استراتژی مهاجرت فرانسوی زبانان و سرمایه گذاری مالی بیشتر در خدمات کمک به سکونت و شروع زندگی برای مهاجران فرانسوی زبان است. سال گذشته شاهد افزایش مهاجرت فرانسوی زبانان خارج از کبک به میزان یک درصد بودیم که همچنان رقم پایینی است ولی نشانه‌ای از افزایش بیش از سال‌های قبل می‌باشد.

بر اساس آنچه در گزارش سالانه آمده است، طبق این نرخ پیشرفت، کانادا تا سال 2023، به هدف مهاجرت فرانسوی زبانان ساکن مناطقی غیر از کبک، به میزان 4.4 درصد تازه واردان به کانادا، دست خواهد یافت.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی