تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نحوه مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج


مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج / اسپانسری همسر

اگر میخواهید برای مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج اقدام کنید ، در این مطلب اطلاعات مهمی که نیاز دارید برای شما آورده شده است.

درباره روند کار:

شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم می توانند برای گرفتن اقامت دائم همسر / شریک عرفی اقدام کنند.

شهروند کانادا یا اقامت دائم (“اسپانسر”) و تبعه خارجی (“شخص حمایت شده”) باید توسط IRCC تأیید شود تا شخص تحت حمایت بتواند اقامت دائم اخذ کند.

هردو طرف یعنی زوجین باید به IRCC ثابت کنند که رابطه آنها در یکی از این سه دسته قرار دارد:

 • همسر – Spouse: ازدواج رسمی و قانونی
 •  رابطه عرفی – Common-law partner: به زوجینی گفته میشود که مدت یکسال با یکدیگر زندگی کرده اند و مدت زمان دور بودن آنها از هم خیلی طولانی نبوده باشد، گفته می شود.
 • رابطه زناشویی-Conjugal partner: کسی که حداقل یک سال با وی روابط زناشوئی داشته اید ولی بنا به دلایلی موجه نتوانسته اید در تمام این مدت زیر یک سقف زندگی کنید (مثلا وقتی که یکی از طرفین به کانادا مهاجرت کرده است)

تعریف شریک زندگی در مهاجرت به کانادا

 • چه کسی می تواند اسپانسر شود

1. متاهل / همسر

 • شما باید از نظر قانونی با شما ازدواج کرده و حداقل 18 سال داشته باشد.
 • اگر ازدواج شما از نظر قانونی ازدواج انجام شده است ، می توانید برای اسپانسری از همسرتان اقدام كنید.

بدین معنی است که دو نفر با هم رسمی ازدواج کرده اند. ازدواج های خارج از کانادا باید علاوه بر اینکه طبق قوانین کانادا معتبر باشند طبق قوانین کشوری که در آن بوده اید نیز مورد تایید بوده و سند مرتبط موجود باشد. ازدواج همجنس ها اگر در کانادا بوده باشد مورد قبول است ولی اگر در خارج از کانادا باشد مورد قبول نبوده و می‌توانند در قالب یکی از دو مدل روابطی که در زیر تشریح میکنیم قرار بگیرند.

2. رابطه عرفی

 •  از نظر قانونی ازدواج نکرده اید (همان جنسیت یا جنس مخالف) ، حداقل 18 سال سن داشته باشید و حداقل 12 ماه متوالی با هم زندگی کرده باشید و در این مدت با هم روابط زناشوئی داشته اید.

3. رابطه زناشویی

یک شریک زندگی مشترک شخصی است که:

 • از نظر قانونی ازدواج نکرده اید ، حداقل 18 سال سن داشته باشید
 • شخص در خارج از کانادا زندگی می کند ،
 • در یک رابطه زناشویی با اسپانسر حداقل برای یک سال یوده اید ، و
 • به دلایلی که خارج از توان شما نیست (مثلاً دلایل قانونی مهاجرت ، دلایل مذهبی یا گرایش جنسی) نمی توانستید به عنوان یک زن و شوهر با هم زندگی کنید.
  • مثلاً روابط همجنسگرایان در کشورشان پذیرفته نیست
  • مثلاً در کشوری بوده اید که امکان طلاق وجود ندارد
  • مثلاً رابطه بین گروههای مذهبی در کشوری شما طوری ست که این مورد پذیرفته نیست

این اصطلاح هم برای زوج های متضاد و هم جنس نیز به کار می رود.

شما می توانید یک اسپانسر شوید اگر:

 • درجه قابل توجهی از دلبستگی بین شما وجود داشته باشد ، که نه تنها یک رابطه فیزیکی بلکه یک رابطه متقابل را نشان دهد ، و
 • شما حداقل 12 ماه در یک رابطه واقعی بوده باشید که ازدواج یا زندگی مشترک به دلیل موانعی مانند گرایش جنسی ، ایمان مذهبی و غیره امکان پذیر نبوده است ( این 12 ماه از طریق نشان دادن موارد مشترک مانند حساب های بانکی و یا مالکیت مشترک ، عکس . غیره قابل اثبات است).

4. ازدواج مخالف و همجنس :

همچنین کانادا ازدواج های همجنس را به رسمیت می شناسد. شرکای همجنس می توانند تحت یکی از این سه دسته (بالا ذکر شد) تقاضا کنند به شرط آنکه تمام معیارهای صلاحیت IRCC را داشته باشند.

 • ازدواج به طور قانونی در کانادا انجام شده است ، یا
 • اگر در خارج از کانادا ازدواج انجام شده باشد ، ازدواج باید به طور قانونی صورت گرفته باشد و در کشوری که ازدواج صورت گرفته است کانادا آن زا به رسمیت بشناسد.

ازدواج از راه دور

توجه: اداره مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC دیگر ازدواجهایی را که در خارج از کانادا به وسیله وکالت ، تلفن ، نمابر ، اینترنت و سایر غیره انجام می شود ، در صورتی که یک یا هر دو نفر از نظر فیزیکی در مراسم حضور نداشته باشند ، به رسمیت نمی شناسد. برای اطلاعات بیشتر ، به بولتن 613 مراجعه کنید .

معیارهای صلاحیت IRCC برای مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

 • شما حداقل 18 سال داشته باشد.
 • شما یک شهروند کانادا ، دارنده اقامت دائم یا شخصی هستید که طبق قانون هند ، کانادا به عنوان هندی در کانادا ثبت نام کرده اید .
  • اگر شما یک شهروند کانادایی هستید و در خارج از کشور زندگی می کنید ، باید ثابت کنید که پس از اخذ اقامت دائم برای فرد تحت اسپانسری ، قصد زندگی در کانادا را دارید.
  • در صورت اقامت دائم در کانادا ، یک مقیم دائم واجد شرایط اسپانسری باشید.
 • مباید ثابت کنید به دلایلی غیر از معلولیت ، کمک اجتماعی دریافت نمی کنید.
 • شما باید بتوانید از نظر مالی نیازهای اساسی شخص را تأمین کنید (شخصی که اسپانسر آن میشوید).

نحو اقدام برای مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

دو مرحله اصلی برای این برنامه وجود دارد که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC از شما می خواهد که همزمان آنها را ارائه دهید. 

 • درخواست اسپانسرشیپی و
 • درخواست اقامت دائم .

مرحله 1: چک لیست را از IRCC دریافت کنید.

مرحله 2: هزینه های برنامه خود را پرداخت کنید. در بیشتر مواقع ، این هزینه ها شامل هزینه پردازش ، حق هزینه اقامت دائم و هزینه بیومتریک است که همه این موارد را باید در وب سایت IRCC به صورت آنلاین پرداخت کنید.

مرحله 3: درخواست خود را از طریق mail  به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ارسال کنید.

پس از موفقت در درخواست

پس از موفقیت در درخواست ، هر یک از زوجین ملزم به ادامه تعهدات خاص خود هستند، از جمله:

 • حامی مالی (اسپانسر) به مدت سه سال مسئولیت مالی شخص حامی را دارد.
 • فرد اسپانسر کننده پس از اسپانسر کردن همسر خود تا ۵ سال از اسپانسر کردن همسر دیگر (در صورت جدا شدن) منع می‌باشد.

همچنین اگر زوجین، دو سال و یا کمتر با هم زندگی کرده باشند و فرزند نداشته باشند، پس از اعطای اقامت باید دو سال این افراد با هم زندگی کنند، در غیر اینصورت ویزای اقامت دائم فرد اسپانسر شونده از او پس گرفته خواهد شد. برای افراد اسپانسر شده ای که مورد آزار یا سو استفاده قرار گرفته اند این مورد صادق نخواهد بود.

تعلیق اسپانسرشیپ

 • فرد اسپانسر کننده مرتکب جرمی شود که تا ۱۰ سال زندان داشته باشد.
 • فرد اسپانسر کننده برای ورود به کانادا inadmissible شود.
 • فرد اسپانسر کننده در شرایطی قرار گیرد که پاسپورت کانادایی خود را از دست بدهد.
 • فرد اسپانسر کننده در شرایطی باشد که اداره مهاجرت از نظر امنیتی یا حقوق بشر یا جرم و جنایت های برنامه ریزی شده برای او نامه inadmissible بودن را صادر کند.

کنسل کردن اسپانسرشیپ همسر

امکان کنسل کردن اسپانسرشیپ همسر فقط در حالتی وجود دارد که فرد اسپانسر شونده کارت اقامت خود را دریافت نکرده باشد. در این حالت اسپانسر کننده میتواند از طریق تکمیل فرم آنلاین این درخواست را ارسال کند.

اگر پس از صدور اقامت دائم اسپانسرشیپ کنسل کند، فرد اسپانسر کننده باید به مدت ۳ سال تمام تعهدات داده شده را اجرا کند.

در چه مواردی اسپانسرشیپ همسر برای کانادا ممنوع و غیر قابل قبول است؟

 1. یکی از زوجین زیر ۱۸ سال داشته باشد. اگر سن یکی یا هر دو زیر ۱۸ سال است باید صبر کنند تا ۱۸ ساله شوند.
 2. ازدواج واقعی نباشد و با هدف اسپانسر شدن یا اسپانسر کردن انجام شده باشد.
 3. در صورت جدایی پس از اسپانسرشیپ، فرد اسپانسر کننده به مدت ۳ سال و فرد اسپانسر شونده به مدت ۵ سال اجازه اسپانسر کردن فرد جدید را ندارند.
 4. ازدواج باید در کانادا و در کشور مبدا مورد قبول و قانونی باشد. (در موارد خاص که نوعی از ازدواج در کشور مبدا مورد قبول نباشد امکان اسپانسرشیپ وجود دارد) ( اگر ازدواج در کشور مبدا مورد قبول باشد ولی در کانادا مورد قبول نباشد، برای اسپانسر کردن واجد شرایط نخواهد بود)
 5. ازدواج از راه دوره هم مورد قبول نیست. (با سربازان کانادایی)
 6. همسر اعلام نشده در هنگام اپلای برای مهاجرت. اگر در هنگام شروع پرونده همسر خود را در پرونده اعلام نکنید، هیچ وقت امکان اسپانسر کردن آن فرد را نخواهید داشت.

اگر در یکی از شرایط زیر باشید ممکن است امکان اسپانسر کردن فرد جدیدی را نداشته باشید:

 1. اگر قبلا تعهدی داده اید و آن را انجام نداده باشید قادر به اسپانسر کردن فرد جدید نخواهید بود.
 2. اگر دادگاه رای داده باشد که شما alimony و یا کمک خرجی فرزند را نداده باشید ممکن است قادر به اسپانسر کردن فرد جدیدی نباشید.
 3. مرتکب جرمی شده باشید که مرتبط به اقوام و یا مرتبط با امور جنسی باشد و بسته به نوع جرم میتواند منجر شود شما نتوانید فرد دیگری را اسپانسر نمایید.
 4. اگر شما به دلایلی به غیر از کارافتادگی درخواست کمک هزینه از دولت کرده باشید. (وام و بورس های دولتی مشکلی نخواهند داشت منظور از کمک هزینه زندگی در اینجا همان welfare می‌باشد. یعنی اگر به غیر از welfare کمک هزینه ای از دولت گرفته باشید مشکلی در فایل اسپانسرشیپ ایجاد نخواهد کرد)
 5. همچنین اگر قبلا فردی را اسپانسر کرده اید و او پس از ورود به کانادا از دولت درخواست کمک مالی کرده باشد ممکن است شما امکان اسپانسر کردن فرد دیگری را نداشته باشید. همچنین در این حالت دولت تمام کمک هزینه های داده شده به فرد اسپانسر شده را از فرد اسپانسر کننده (متعهد) طلب خواهد کرد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی