تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

مهاجرت و اخذ اقامت از طریق خود اتکایی ( سرمایه داری)

وی والت مشترک کشورها ویزا و مهاجرت مهاجرت و اخذ اقامت از طریق خود اتکایی ( سرمایه داری)

در کنار وجود روش های مختلف برای مهاجرت، کشورهایی هستند که تنها با اثبات برخورداری از سرمایه و درآمد مشخص (تمکن مالی) در ایران، امکان مهاجرت برای شخص و اخذ اقامت را فراهم کرده اند.

این کشور ها عبارتند از:

 1. فرانسه
 2. اسپانیا
 3. یونان
 4. اتریش
 5. پرتغال
 6. مالزی

مهاجرت از طریق سرمایه داری

شرایط این کشور ها برای مهاجرت و ارائه اقامت از طریق سرمایه داری:

فرانسه

 • ارائه تمکن مالی برای خانواده ۲ نفره در حدود ۵۸ هزار یورو و به ازای هر فرزند ۱۰ هزار یورو
 • اثبات درآمد ماهانه برای خانواده ۲ نفره ۴۰۰۰ یورو
 • بدون شرط حضور

اسپانیا

 • ارائه تمکن مالی حدود ۲۲ هزار یورو
 • درآمد ماهانه خانواده ۲ نفره ۳۲۰۰ یورو
 • ۶ ماه شرط حضور

یونان

 • ارائه تمکن مالی هر نفر حدود ۲۳ هزار یورو
 • درآمد ماهانه خانواده ۲ نفره ۲۵۰۰ یورو
 • بدون شرط حضور

اتریش

 • ارائه تمکن مالی هر نفر حدود 22 هزار یورو
  • (فرزند ۱۰ هزار یورو)
 • درآمد ماهانه خانواده 2 نفره 2500 یورو
 • 6 ماه شرط حضور
 • دارای سهمیه بندی به میزان 500 خانواده در سال

پرتغال

 • ارائه تمکن مالی هر نفر حدود ۱۵ هزار یورو
 • درآمد ماهانه خانواده ۲ نفره ۲۵۰۰ یورو

مالزی

 • ارائه تمکن مالی افراد بالای ۵۰ سال حدود ۳۵۰ هزار رینگت
 • ارائه تمکن مالی افراد زیر ۵۰ سال حدود ۵۰۰ هزار رینگت
 • درآمد سالانه حدود ۵۰ هزار رینگت
 • روش خانه دوم

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی