تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برنامه مهاجرتی انتاریو برای تامین نیروی کار باز است

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار انتاریو برنامه مهاجرتی انتاریو برای تامین نیروی کار باز است

برنامه مهاجرت انتاریو برای ثبت درخواست‌ها در مشاغل مورد نیاز استان باز است

برنامه مهاجرتی انتاریو برای تامین نیروی کار مورد نیاز استان، هم اکنون از طریق سیستم جدید Expression of Interest یا EOI برای ثبت درخواست‌ها باز است.

سیستم EOI برنامه‌ی مهاجرتی انتاریو OINP اکنون برای استریم  In-Demand Skills از دسته‌بندی Employer Job Offer باز است.

استریم جدید به استریم Foreign Worker و International Student در سیستم EOI می‌پیوندد. 

این برنامه‌ها اولین برنامه‌هایی بودند که در مارچ ۲۰۲۱ وارد سیستم جدید دریافت درخواست‌ها شدند.

انتاریو هنوز باید سیستم EOI را برای استریم‌های Masters Graduate و PhD Graduate راه‌اندازی کند. 

صفحه وب OINP می‌گوید این برنامه‌های نامزدی استانی در آینده نزدیک بخشی از سیستم EOI خواهند بود.

ثبت‌نام در سیستم EOI تضمین نمی‌کند که از داوطلبان برای درخواست نامزدی استانی دعوت شود. پروفایل‌ها به مدت ۱۲ ماه در سیستم EOI انتاریو معتبر هستند. OINP می‌تواند در هر زمان با ثبت‌نام کنندگان تماس بگیرد تا درخواست نامزدی کند.

اخیرا، انتاریو ۹۴۰ دانشجوی بین‌المللی و نیروی کار خارجی را در سیستم EOI دعوت کرد تا برای نامزدی اقدام کنند.

List Of In-demand Occupations

NOC CodeOccupation
3413Nurse aides, orderlies and patient service associates
4412Home support workers and related occupations, excluding housekeepers
7441Residential and commercial installers and servicers
7511Transport truck drivers
7521Heavy equipment operators (except crane)
8431General farm workers
8432Nursery and greenhouse workers
8611Harvesting labourers
7611Construction trades helpers and labourers
9462Industrial butchers, meat cutters, poultry preparers, related workers

Available Only To Candidates Outside The Greater Toronto Area

NOC CodeOccupation
9411Machine operators, mineral and metal processing
9416Metalworking and forging machine operators
9417Machining tool operators
9418Other metal products machine operators
9421Chemical plant machine operators
9422Plastics processing machine operators
9437Woodworking machine operators
9446Industrial sewing machine operators
9461Process control and machine operators, food, beverage and associated products processing
9523Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
9526Mechanical assemblers and inspectors
9536Industrial painters, coaters and metal finishing process operators
9537Other products assemblers, finishers and inspectors
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی