dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا دائمی میشود

اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار آتلانتیک برنامه مهاجرتی آتلانتیک کانادا دائمی میشود

دائمی شدن روش Atlantic Immigration Pilot از سال 2022

سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC در خبری به تاریخ 17 دسامبر 2021 اعلام کرد که بنا بر گزارشها و بررسیهای انجام شده بر روی این برنامه و مشاوره های انجام پذیرفته، این برنامه از حالت پایلوت خارج شده و به یک برنامه دائمی برای جذب مهاجر تبدیل میشود. بر این اساس پذیرش مهاجر در برنامه دائمی از تاریخ 6 مارچ 2022 خواهد بود. این برنامه که از سال 2017 به صورت آزمایشی اجرا میشده، توانسته طی این مدت تعداد 10000 مهاجر جدید را جذب نماید.

این روش مخصوص استانهای آتلانتیک کاناداست که شامل استانهای زیر است:

  • Nova Scotia
  • Prince Edward Island
  • New Brunswick
  • New Foundland and Labrador

جهت اطلاع از شرایط این برنامه میتوانید به این لینک مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت