تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کانادا برای رشد اقتصادی از مهاجران بیشتری استقبال میکند

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا کانادا برای رشد اقتصادی از مهاجران بیشتری استقبال میکند

همراه با افزایش تعداد کارکنان مهاجر ، رشد سود دهی برای مشاغل کانادا نیز به وجود می آید.  

این نتیجه گیری در مطالعه اخیر وبسات رسمی آمار کانادا اعلام شده ، که تأثیر مهاجرت بر نتایج رشد شرکت ها را ارزیابی کرده است.   

این گزارش با عنوان “مهاجرت و سود دهی شرکت ها: مدارکی از بانک اطلاعات پویایی کارفرما، کارمند کانادا”  بر اساس داده هایی ست که شرکت های مختلف با گذشت زمان به دست آوردند و تأثیر مهاجرت بر روی سطح کلی سود دهی ، دستمزد کارکنان و سود بیزینسی شرکت ها را ارزیابی می کند. 

به طور متوسط ​​، بین سال های 2000 و 2015 ، مهاجرانی که پس از سال 1980 وارد کانادا شده اند ، 5/13 درصد از کارکنان شرکت هایی با 20 کارمند یا بیشتر را تشکیل می دهند. طبق آمار ارائه شده در این مطالعه ، سهم مهاجران شاغل در یک شرکت می تواند کمی نوسان داشته باشد ،به طور کلی از افزایش 15 درصدی تا کاهش 15 درصدی را در بر می گیرد.

بر اساس یافته ها از داده های به دست آمده ، رابطه خوب و مثبتی بین افزایش تعداد کارکنان مهاجر و رشد سود دهی در کسب و کار وجود دارد ، همانطور که مهاجرت تأثیر مثبتی بر حقوق کارکنان و سود تجاری دارد.

اثر مهاجرت بر سود دهی با  افزایش زمان افزایش می یابد. هرچه این زمان بیشتر باشد ، تأثیر مهاجرت/مهاجران بر سود دهی برای شرکت ها بیشتر است. به عنوان مثال (که بهتر این موضوع را درک کنید) ، طی یک دوره یک ساله ، تأثیر مثبت افزایش تعداد کارکنان مهاجر بر سود هی برای کسب و کارها کم است. در مقابل ، طی پنج یا ده سال ، تأثیر مثبت مهاجرت بر سود دهی افزایش می یابد. 

همچنین ، با 10 درصد افزایش تعداد مهاجران ، با 1.9 درصد افزایش در سودهی کسب و کار ها همراه بود است ، که طبق آمار کانادا این میزان “کم” است. از طرف دیگر ، برای مشاغل کوچک یا جنرال که افزایش زیادی در استخدام تعداد مهاجران را تجربه کرده اند ، سودهی برای این دسته از کسب و کار ها قابل توجه بوده است.

همینطور تاثیر سود دهی مهاجران بسیار ماهر / تحصیل کرده در دانشگاه ها در مقایسه با مهاجران کم مهارت / دارای تحصیلات متوسط برای شرکت ها بالاتر بوده است (این تفاوتها در صنایع مبتنی بر فناوری و دانش بنیان بارزتر بود).

چطور میتوان تأثیر مثبت مهاجرت بر سود دهی برای بیزینس ها و تفاوت بین انواع مختلف مهاجران و بخشهای مختلف صنعتی را متوجه شد؟ چه چیزی این را توضیح میدهد؟

تأثیر مثبت مهاجرت بر سود دهی با این پیشنهاد که مهاجران از نظر مهارت مکمل کارکنان بومی هستند سازگار است و شرکت ها job/task برای بهره مندی از مزایای مقایسه ای بین مهاجران و کارکنان بومی ، تخصص افراد را بیشتر در نظر میگیرند ، همچنين ممكن است صنايع فن آوری يا دانش بنيان به تقسيم كار و تخصصی كردن توابع نياز داشته باشند.

به عبارت دیگر ، ماهیت مکمل مهارت کارکنان مهاجر با مهارتهای کارکنان بومی ممکن است عنصری اساسی در افزایش سود دهی نیروی کار در صنایع فناوری یا دانش بنیان با درجه بالایی از تقسیم کار و تخصص شغلی باشد.

شاید تا اینجا به خوبی این موضوع را متوجه نشده اید ، حال برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید:

در این صنایع ، مهاجران با تحصیلات کمتر ممکن است در مشاغلی کار کنند که ، غالباً متفاوت از مشاغل کارکنان با فناوری پیشرفته ، یا دانشجویان متولد کانادا (دانشجویان متولد کانادا چون لایسنس های کانادایی را دارند و دوره های مرتبط را گذارندند) است، اما هر دو دسته مکمل یکدیگر هستند و به پیشرفت بیزینس ها کمک میکنند. این می تواند در نهایت “فرصت های بیشتری برای پیدا کردن افراد با بهترین مهارت بدهد و همچنین به رشد سود دهی ” به شرکت ها بیشتر کمک میکند . 

همین روند برای مهاجران بسیار ماهر ، که ممکن است به عنوان محرک های مهم سود دهی در یک شرکت عمل کنند ، کمتر قابل توجه است. زیرا آنها توانایی افزایش درجه تخصص خود برای شرکتها ، گسترش استفاده از فن آوری های جدید و نوآوری را دارند.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی