تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

مقررات مربوط به سن قانونی مصرف مشروبات الکلی در کانادا

وی والت آمریکا کانادا اطلاعات کاربردی قوانین کانادا مقررات مربوط به سن قانونی مصرف مشروبات الکلی در کانادا

مقررات مصرف مشروبات الکلی در کانادا

سن قانونی خرید مشروبات الکلی در یک موسسه مجاز فروش مشروبات الکلی در استان انتاریو ۱۹ سال است .

خدمت و سرویس به افرادی که زیر ۱۹ سال دارند طبق قانون مجوز مشروبات الکلی جرم محسوب می شود.

حداقل سن کار در یک محل مجاز فروش مشروبات الکلی ، یا شراب فروشی ، یا فروشگاه خرده فروشی آبجوسازی به شرط اینکه فرد با الکل و از جمله تهیه نمونه های آن آشنایی داشته باشد ، حداقل 18 سال است.

برای تشخیص سن فرد مدرک شناسایی معتبر صادر شده از طرف دولت کانادا با عکس و تاریخ تولد الزامی است .

نمونه مدارک معتبر در این زمینه عبارتند از :

▫️گواهینامه رانندگی انتاریو

▫️پاسپورت کانادایی 

▫️کارت اقامت دائم کانادا (PR)

▫️کارت شناسایی نیروهای مسلح کانادا

▫️کارت عکس صادر شده توسط شورای کنترل مشروبات الکلی انتاریو (LCBO) ، به نام (BYID) کارت که برای افراد ۱۹ تا ۳۵ سال صادر میشود و تایید می کند صاحب کارت بالای ۱۹ سال سن دارد و مجاز به خرید مشروبات الکلی است.

▫️کارت صادر شده برای بومیان کانادا

▫️کارت عکس دار صادر شده طبق قانون کارت عکس دار سال ۲۰۰۸

▫️طبق قانون هیچ فردی نمی تواند کارت سلامت انتاریو یا شماره آن را به عنوان کارت شناسایی از کسی بخواهد ، فروشندگان مشروبات الکلی نیز   هرگز از شما تقاضای ارائه کارت سلامت نمی کنند اما اگر خود شما آن را به عنوان کارت شناسایی به فروشندگان ارائه کنید ، ممکن است از شما بپذیرند.

منبع: agco.ca

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی