منو درباره ما تماس با ما اخبار

مقررات مربوط به سن قانونی مصرف مشروبات الکلی در کانادا

نویسنده: OMiD

مقررات مصرف مشروبات الکلی در کانادا

سن قانونی خرید مشروبات الکلی در یک موسسه مجاز فروش مشروبات الکلی در استان انتاریو ۱۹ سال است .

خدمت و سرویس به افرادی که زیر ۱۹ سال دارند طبق قانون مجوز مشروبات الکلی جرم محسوب می شود.

حداقل سن کار در یک محل مجاز فروش مشروبات الکلی ، یا شراب فروشی ، یا فروشگاه خرده فروشی آبجوسازی به شرط اینکه فرد با الکل و از جمله تهیه نمونه های آن آشنایی داشته باشد ، حداقل 18 سال است.

برای تشخیص سن فرد مدرک شناسایی معتبر صادر شده از طرف دولت کانادا با عکس و تاریخ تولد الزامی است .

نمونه مدارک معتبر در این زمینه عبارتند از :

▫️گواهینامه رانندگی انتاریو

▫️پاسپورت کانادایی 

▫️کارت اقامت دائم کانادا (PR)

▫️کارت شناسایی نیروهای مسلح کانادا

▫️کارت عکس صادر شده توسط شورای کنترل مشروبات الکلی انتاریو (LCBO) ، به نام (BYID) کارت که برای افراد ۱۹ تا ۳۵ سال صادر میشود و تایید می کند صاحب کارت بالای ۱۹ سال سن دارد و مجاز به خرید مشروبات الکلی است.

▫️کارت صادر شده برای بومیان کانادا

▫️کارت عکس دار صادر شده طبق قانون کارت عکس دار سال ۲۰۰۸

▫️طبق قانون هیچ فردی نمی تواند کارت سلامت انتاریو یا شماره آن را به عنوان کارت شناسایی از کسی بخواهد ، فروشندگان مشروبات الکلی نیز   هرگز از شما تقاضای ارائه کارت سلامت نمی کنند اما اگر خود شما آن را به عنوان کارت شناسایی به فروشندگان ارائه کنید ، ممکن است از شما بپذیرند.

منبع: agco.ca


لینک کوتاه: برای اشتراک گذاری کلیک نمایید

برای گزارش یک اشتباه یا مشکل در این مطلب کلیک کنید