تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برای ورود به خاک کانادا چقدر پول باید همراهمان باشد؟

وی والت آمریکا کانادا جابجایی ورود به کانادا برای ورود به خاک کانادا چقدر پول باید همراهمان باشد؟

در این مطلب میخواهیم درباره اینکه چه چیزهایی را برای ورود به کانادا باید به همراه خودمان داشته باشیم صحبت کنیم. (البته غیر از موارد سلیقه ای) همچنین بصورت اختصاصی تر به کانادا پرداختیم ولی میشود به سایر کشور ها هم تعمیم داد.

تجربیات مهاجرت: برای ورود به خاک کانادا چقدر پول باید همراهمان باشد؟

گذرنامه معتبر، ویزای اقامت موقت، معرفی نامه (از دفتر ویزا که درخواست اجازه تحصیل را تایید کرده است) و در صورت لزوم نامه پذیرش و اثبات اسکان شما، سوابق پزشکی، گواهینامه بین المللی رانندگی که البته داشتن این مورد شما را از گرفتن گواهینامه رانندگی کانادایی معاف نمیکند ولی برای مدتی محدود میتوانید از آن استفاده‌ کنید، ترجیحا فاکتور خرید با سند و گواهی مالکیت تمام جواهرات یا اشیا ذی قیمت که با خود به کانادا میبرید، اثبات بودجه ی کافی، اثبات بیمه مسافرتی و در صورت لزوم بلیط برگشت به کشور خود.

حالا اینجا میخواهیم درباره مورد اثبات بودجه ی کافی صحبت کنیم. 

اولاً توجه داشته باشید که طبق مقررات گمرک نباید بیشتر از ۱۰ هزار دلار کانادا با خود به همراه داشته باشید، در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهید شد. البته موارد خیلی زیادی هم بودند که بیشتر از ۱۰ هزار دلار به همراه خود داشتند ولی به محض پیاده شدن از هواپیما این مسئله را با افیسر فرودگاه در میان گذاشتند و برای آنها مشکلی پیش نیامده است. پس از این بابت نگرانی نداشته باشید. همچنین دیگه با داشتن ارز دیجیتال شما میتونید بخش زیادی از پول هارو در قالب ارز دیجیتال به جای دنیا منتقل کنید و با کمترین کارمزد اونارو تبدیل به دلار کنید. 


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی