کانادا اخبار سراسری کانادا

اولویت بندی بررسی ویزای کار کانادا برای مشاغل ضروری

اولویت بندی مشاغل مورد نیاز کانادا

اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) بررسی درخواست های ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) برای کدهای طبقه بندی شغلی ملی (NOC) در ادامه را ، در اولویت قرار می دهد ( یعنی این مشاغل برای ویزای کار ، برای بررسی در اولویت هستند).

گزارش روزانه توسط شعبه برنامه ریزی و انجام کار (OPPB) تهیه و توزیع می شود تا اطمینان حاصل شود که کد های NOC برای اجازه کار اولویت بندی شده است.

 • NOC 6331 – قصابی ، گوشت کوب و ماهی فروش – خرده فروشی و عمده فروشی
 • NOC 7511 – رانندگان کامیون حمل و نقل
 • NOC 8252 – پیمانکاران خدمات کشاورزی ، ناظران مزرعه و دامداران تخصصی
 • NOC 8431 – کارگران جنرال مزرعه
 • NOC 8432 – نهالستان و گلخانه ها
 • NOC 8611 – کارگران برداشت
 • NOC 9463 – کارخانه های ماهی و غذاهای دریایی
 • NOC 9617 – فراورده مواد غذایی ، نوشیدنی و محصولات مرتبط
 • NOC 9618 – ماهی و فرآوری غذاهای دریایی
 • NOC 9462 – قصابی صنعتی و برش گوشت، برش/آماده سازی مرغ و کارگران مرتبط

درصورتی که متخصصین در سلامت و درمان از طریق مجوز کار بخواهند وارد کانادا شوند ، لازم است در خارج از کشور درخواست دهند و منتظر تأیید شوند.

OPPB همچنین برای اطمینان از اولویت بندی ، لیستی از کدهای NOC زیر را برای برنامه های مربوط به مجوز کار سلامت و درمان ارائه داده است :

 • NOC 3011 – هماهنگ کننده ها و ناظر پرستاری
 • NOC 3012 – پرستاران ثبت شده در بخش عمومی و پرستاران ثبت شده روانپزشکی
 • NOC 3111 – پزشکان متخصص
 • NOC 3112 – پزشکان عمومی و پزشکان خانواده
 • NOC 3124 – مشاغل گروه پیراپزشکی
 • NOC 3125 – سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص سلامت و درمان
 • NOC 3131 – داروسازان
 • NOC 3211 – تکنسین های آزمایشگاه پزشکی
 • NOC 3212 – تکنسین آزمایشگاه پزشکی و دستیاران آسیب شناس
 • NOC 3214 – درمانگران تنفسی، پرفیوژنست های بالینی و تکنسین های قلبی ریوی
 • NOC 3215 – تکنسین های پرتو درمان پزشکی
 • NOC 3217 – تکنسین های قلب و فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک
 • NOC 3233 – کارشناس پرستار تجربی
 • NOC 3234 – مشاغل پیراپزشکی
 • NOC 3413 – پرستار دستیار، وابسته به خدمات بیمار
 • NOC 4411 – ارائه دهندگان خدمات مراقبت از کودک در منزل (متقاضیان LMIA در کانادا)
 • NOC 4412 – کارگران پشتیبانی خانگی، خانه داران و مشاغل مرتبط (متقاضیان مورد نیاز LMIA در کانادا)

توجه: در حالی که برنامه ها در بخشهای خاصی براساس کد NOC اولویت بندی می شوند ، اما این امر مانع درخواست برای مشاغل دیگر (در صورتی که به شخص نیاز فوری باشد و متقاضی نیز کاملا واجد شرایط باشد) نمیشود.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023