تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

لیست مشاغل مورد نیاز انگلستان

وی والت اخبار اخبار اروپا لیست مشاغل مورد نیاز انگلستان

شغل های مورد نیاز انگلیس

جدیدترین خبرهایی که از بریتانیا حکایت از این دارند که از ماه ژانویه 2021 ، بریتانیا از سیستم مهاجرتی مبتنی بر امتیاز جدید خود رونمایی کرده و این بدین معنی است که متقاضیان مهاجرت به بریتانیا باید حدنصاب امتیاز را کسب کنند تا بتوانند ویزای کاری یا تحصیلی دریافت کنند.

بدین ترتیب، بریتانیا نیز از لحاظ سیستم مهاجرتی به جمع فرزندان خود یعنی نیوزیلند، کانادا و استرالیا پیوست.

گفتنی است این سیستم مهاجرتی بین شهروندان اتحادیه اروپا و شهروندان خارج از اتحادیه اروپا تبعیضی قائل نمی شود اما شهروندان اتحادیه اروپا می توانند از مزایایی نظیر ویزای الکترونیک و آپلود عکس به صورت آنلاین برخوردار باشند. همزمان با این تغییرات انگلستان لیست مشاغل مورد نیاز خود را در سال 2021 اعلام کرد.

لیست مشاغل مورد نیاز برای مهاجرت به انگلیس

Other Occupations:

• Directors and Chief Executives of Major Organisations (1112)
• The following jobs in the decommissioning and waste management areas of the

nuclear industry:

• Managing Director
• Programme Director
• Site Director
• Production, Works and Maintenance Managers (1121)
• Project Manager in the Electricity Transmission and Distribution Industry
• Managers in Mining and Energy (1123)
• Site Manager in the Electricity Transmission and Distribution Industry
• Physicists, Geologists and Meteorologists (2113)
• Hydro Geologist
• Geophysicist
• Geoscientist
• Geophysical Specialist
• Engineering Geophysicist
• Engineering Geomorphologist
• Geologist
• Geochemist
• Environmental Scientist
• Technical Services Manager in the Decommissioning and Waste Areas of the

Nuclear Industry:

• Nuclear Medicine Scientist
• Radiotherapy Physicist
• Staff Working in Diagnostic Radiology (Including Magnetic Resonance Imaging)
• Software Professionals (2132)
• The following roles within visual effects and 2D / 3D computer animation for film,

television or video games:

• Software Developer
• Systems Engineer
• Shader Writer
• Secondary education teaching professionals (2314)
• Secondary Education Teachers in the Subjects of Maths or Pure Sciences (Physics and / or Chemistry)
• Secondary Education Teaching Professionals (2314)
• Secondary Education Teachers in the Subjects of Maths or Pure Sciences (Physics and / or Chemistry)
• Management Consultants, Actuaries, Economists and Statisticians (2423)
• Qualified Actuaries Working in the Life Assurance, General Insurance, and Health and Care Sectors
• Buyers and Purchasing Officers (3541)
• Manufacturing Engineer (Purchasing) in the Aerospace Sector
• Welding Trades (5215)
• High Integrity Pipe Welder where the Job Requires Three or More Years Relevant Experience
• Line Repairers and Cable Jointers (5243)
• Overhead Linesworker in the Electricity Transmission and Distribution Industry,
• Working on High Voltage Lines that carry at least 275,000 volts
• Chefs, Cooks (5434)
• Skilled chef which constitutes one of the following roles

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی