کانادا اخبار سراسری کانادا

مرکز تست کرونا در فرودگاه پیرسون کانادا برای مسافران

راه اندازی مرکز تست کرونا در فرودگاه پیرسون برای مسافران بین الملل

دولت کانادا از اعلامیه دولت انتاریو مبنی بر ارائه تست کرونا در «فرودگاه بین المللی تورنتو پیرسون» استقبال کرده است، که به مسافران بین الملل اجازه می دهد قبل از ترک فرودگاه، این تست را انجام دهند.

این سرویس جدید، الزام قرنطینه 14 روزه مسافران را هنگام ورود به کانادا تغییر نمی دهد.

دولت کانادا برای جلوگیری و کاهش موارد جدید کووید19 مرتبط با سفرهای بین الملل، اقدامات مهمی را در مرزهای خود اعمال کرده است. این موارد شامل برنامه قرنطینه اجباری 14 روزه برای اکثر مسافران، و قانون جدیدی برای ارائه نتیجه منفی تست کرونا (حداقل سه روز قبل از سوار شدن به پرواز کانادا) می باشد.

برنامه پایلوت مذکور در «فرودگاه بین المللی تورنتو پیرسون»، نشان دهنده تعامل صنعت، «اداره فرودگاه های تورنتو»، و دولت کانادا است، و زمینه را برای مشارکت علمی بیشتر با دولت انتاریو در مورد تست مسافران بین الملل، فراهم می کند.

دولت کانادا به همکاری با انتاریو و سایر استان ها، قلمروها، و شرکای خود برای اجرای اقدامات مبتکرانه و علمی در مرز بین المللی کانادا، ادامه خواهد داد.

«آژانس بهداشت عمومی کانادا» (PHAC) همچنان به مسافران توصیه می کند که از سفرهای غیر ضروری خارج از کانادا خودداری کنند.

ذکر چند نکته

دولت کانادا همچنان به توصیه های خود در مورد سفرهای غیر ضروری ادامه می دهد و به همه مسافرانی که قصد بازگشت به کانادا را دارند، یادآوری می کند که نقض قرنطینه اجباری می تواند مجازات های شدیدی را به همراه داشته باشد.

محدودیت های سفر و اقدامات مرزی اعمال شده در کانادا از ماه مارس 2020، در حال اجراست. حجم سفرها نسبت به سال گذشته، 90٪ کاهش یافته، و از کل موارد شناسایی شده کووید19 در کانادا، تنها حدود 2٪ از سفرهای خارجی ناشی شده است.

این پایلوت جدید که برای مسافران ورودی به فرودگاه پیرسون راه اندازی شده، به الزام جدید دولت کانادا در مورد ارائه تست منفی کرونا طی 3 روز قبل از عزیمت، افزوده شده است.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023