تحصیلات تحصیل در آمریکا

مروری بر فرایند اخذ ویزای دانشجویی آمریکا

فرایند دریافت ویزای دانشجویی آمریکا

با توجه به اینکه صدور ویزای تحصیلی آمریکا، فرایندی نسبتا طولانی‌مدت محسوب می‌شود بهتر است که متقاضیان حدود 3 تا 5 ماه قبل از شروع ترم تحصیلی، فرایند مربوطه را آغاز نمایند. در این راستا انجام مراحل ذیل باید مدنظر واقع گردد:

1.درخواست دادن به دانشگاه مقصد و گرفتن پذیرش از برنامه بازدیدکنندگان دانشجویی و تبادلی(SVEP)؛ تاییدیه مربوطه به این معناست که مدرک کالج و یا دانشگاه مورد نظر، در تمامی نقاط دنیا برای کارفرمایان و مراجع علمی دولتی و خصوصی شناخته شده و مورد پذیرش است؛

2.پرداخت هزینه سیستم اطلاعاتی بازدیدکنندگان دانشجویی و تبادلی(SEVIS)؛ هزینه مربوطه باید حداقل 3 روز قبل از ارسال تقاضانامه جهت دریافت ویزا، پرداخت و پرینت رسید پرداخت به عنوان تاییدیه پرداخت هزینه، زمان انجام مصاحبه و یا زمان ورود به آمریکا جهت انجام امور گمرکی در فرودگاه ارائه گردد؛

3.درخواست ویزای تحصیلی آمریکا؛ در این مرحله، متقاضی با سفارت آمریکا در کشور مورد نظر، جهت دریافت وقت ملاقات برای انجام مصاحبه هماهنگی لازم را به عمل خواهد آورد. ویزای تحصیلی آمریکا می‌تواند تا حداکثر 120 روز قبل از ورود متقاضی به این کشور صادر شود؛

4.برنامه‌ريزی جهت حضور در مصاحبه؛ این مصاحبه ممکن است به صورت حضوری و یا غیرحضوری از طریق تلفن و یا به صورت آنلاین انجام گردد. در این مرحله همراه داشتن رونوشت مدارک تحصیلی، نمرات آزمون‌های استاندارد سنجش زبان انگلیسی(در صورت دارا بودن)، گواهی تاییدکننده توانایی مالی به منظور پرداخت مخارج زندگی و همچنین گواهی مربوط به سوابق شغلی متقاضی باید همراه او باشد.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023