مراحل بعد از قبولی لاتاری برای مهاجرت به آمریکا

نویسنده: OMiD

تمکن مالی: برای موارد مالی باید یا تمکن ارائه دهید یا ساپورتر داشته باشید یا قرارداد شغلی از آمریکا ممکن است مورد قبول باشد (ساپورتر و تمکن مالی را در زیر آورده ایم):

تمکن برای لاتاری 25 درصد بالای خط فقرخط فقر آمریکا

1 نفر 15,612.5 دلار
2 نفر 21,137.5 دلار
3 نفر 26,662.5 دلار
4 نفر 32,187.5 دلار
5 نفر 37,712.5 دلار
6 نفر 43,237.5 دلار
7 نفر 48,762.5 دلار
8 نفر 54,287.5 دلار
1 نفر 12490 دلار
2 نفر 16910 دلار
3 نفر 21330 دلار
4 نفر 25،750 دلار
5 نفر 30170 دلار
6 نفر 34590 دلار
7 نفر 39،010 دلار
8 نفر 43،430 دلار
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ، برای هر شخص اضافی 5,525 دلار اضافه کنید.برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ، برای هر شخص اضافی 4420 دلار اضافه کنید.
برای آلاسکا و هاوایی تمکن متفاوت است.برای آلاسکا و هاوایی تمکن متفاوت است.
حامی مالی یا ساپورتر:
دو نفر 21,550
سه نفر 27,150
چهار نفر 32,750
پنج نفر 38,350
شش نفر 43,950
هفت نفر 49,550
هشت نفر 55,150
به اضای هر نفر 5600 دلار اضافه میشود
برای آلاسکا و هاوایی تمکن متفاوت است.

مهاجرت به آمریکا از طریق لاتاری

 1. فرم DS-260
 2. ترجمه رسمی مدارک
 3. هزینه سفارت معادل 330 دلار
 4. هزینه مدیکال حالت عادی کمتر از 300 دلار
 5. هزینه واکسیناسیون
 6. هزینه تور سفارت در کشورهای امارات ارمنستان یا ترکیه هوایی و زمینی
 7. هزینه صدور گرین کارت 220 دلار
 8. هزینه سفر به آمریکا
 9. هزینه اجاره ملک در آمریکا
  برای شروع میتوان اتاق با ماهانه میانگین 500-700 دلار هم اجاره کرد، میتوان در ایالات و شهر های ارزان یا اطراف شهرهای بزرگ خانه مستقل از 1000 دلار هم اجاره کرد. در جایی مثل لس آنجلس میتوان با 2000 – 2200 دلار ماهانه آپارتمان مستقل خوب اجاره کرد.
 • با توجه به اینکه یک برنده لاتاری از بدو ورود به آمریکا اجازه کار دارد و از حقوق شهروندی برخوردار می شود، در نتیجه زیاد جای نگرانی نیست.

خط فقر در آمریکا

دستورالعمل های خط فقر در سال 2020

افراد در خانواده / خانوارراهنمای فقر
112،760 دلار
217،240 دلار
321720 دلار
426200 دلار
530،680 دلار
635160 دلار
739،640 دلار
844120 دلار
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ، برای هر شخص اضافی 4480 دلار اضافه کنید.

دستورالعمل های فقر 2020 برای آلاسکا

افراد در خانواده / خانوارراهنمای فقر
115950 دلار
221550 دلار
327150 دلار
432،750 دلار
538350 دلار
643950 دلار
749،550 دلار
855150 دلار
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ، برای هر شخص اضافی 5600 دلار اضافه کنید.

دستورالعمل های فقر 2020 برای هاوایی

افراد در خانواده / خانوارراهنمای فقر
114،680 دلار
219،830 دلار
324980 دلار
430130 دلار
535280 دلار
640430 دلار
745580 دلار
850،730 دلار
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ، برای هر شخص اضافی 5150 دلار اضافه کنید.

I-864P ، 2020 HHS دستورالعمل های آمریکا – خط فقر برای اسپانسری

برای 48 ایالت متصل ، ناحیه کلمبیا ، پورتوریکو ، جزایر ویرجین ایالات متحده ، گوام و کشورهای مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی:

اندازه خانگی اسپانسر100٪ از دستورالعمل های HHS برای فقر *125٪ از دستورالعمل های HHS برای فقر *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می کنندبرای همه حامیان مالی دیگر
217،240 دلار21550 دلار
321720 دلار27150 دلار
426200 دلار32،750 دلار
530،680 دلار38350 دلار
635160 دلار43950 دلار
739،640 دلار49،550 دلار
844120 دلار55150 دلار
 برای هر شخص اضافی 4480 دلار اضافه کنیدبرای هر شخص اضافی 5600 دلار اضافه کنید

برای آلاسکا

اندازه خانگی اسپانسر100٪ از دستورالعمل های HHS برای فقر *125٪ از دستورالعمل های HHS برای فقر *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می کنندبرای همه حامیان مالی دیگر
221550 دلار26937 دلار
327150 دلار33937 دلار
432،750 دلار40937 دلار
538350 دلار47937 دلار
643950 دلار54937 دلار
749،550 دلار61 هزار و 937 دلار
855150 دلار68937 دلار
 برای هر شخص اضافی 5600 دلار اضافه کنیدبرای هر شخص اضافی 7000 دلار اضافه کنید

برای هاوایی:

اندازه خانگی اسپانسر100٪ از دستورالعمل های HHS برای فقر *125٪ از دستورالعمل های HHS برای فقر *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می کنندبرای همه حامیان مالی دیگر
219،830 دلار24،787 دلار
324980 دلار31،225 دلار
430130 دلار37،662 ​​دلار
535280 دلار44100 دلار
640430 دلار50،537 دلار
745580 دلار56،975 دلار
850،730 دلار63،412 دلار
 برای هر شخص اضافی 5150 دلار اضافه کنیدبرای هر شخص اضافی 6،437 دلار اضافه کنید

مراحل مهم در اجرای پرونده یک برنده لاتاری گرین کارت تا رسیدن به آمریکا

در اول عنوان کنیم به هیچ عنوان صدور ویزا تحت هیچ شرایطی تضمینی نمی باشد حتی تمام شرایط را بدون نقص داشته باشید ، و به یاد داشته باشید در این برهه زمانی اخذ ویزای امریکا در حالت عادی سختر از دیگر کشور ها است (نمیخواهیم شما را ناامید کنیم ، و هر لحظه ممکن است قوانین ترامپ تغییر کند یا هر چیز دیگری ، اما شرایط و قوانین فعلی به این صورت است) .

1. براورد هزینه ها
هزینه ها در بالا آورده شده است

 • نکته مهم: از آنجا که هیچ ویزای تضمینی نیست (خصوصا لاتاری در این شرایط ، درحالت عادی که برای ایرانیان بسیار سخت ممکن است صادر شود) هزینه اضافی نکنید و مال و اموال خود را نفروشید.

2. معافیت از ابلاغ ترامپ
اگر شرایط معافیت از ابلاغ ریاست جمهوری ۹۶۴۵ یا PP9645 را دارید که به گام سوم بروید. اما اگر شرایط معافیت ندارید ابتدا برای ایجاد شرایط معافیت و دریافت معافیت برنامه ریزی کنید.

یکی از سه شرط زیر را دارا باشید ممکن است در کنار دیگر مدارک ویزا صادر شود (تضمینی نمی باشد)، حال با هر مدرکی که بتوانید اثابت کنید:

 • منع ورود شما به آمریکا باعث ایجاد مشکلاتی جدی برای متقاضی شود
 • ورود به ایلات متحده آمریکا با منافع ملی همراه خواهد بود
 • ورود متقاضی به آمریکا تهدیدی برای امنیت ملی یا امنیت عمومی نباشد

3. تکمیل فرم DS260

فرم DS-260 در آدرس ceac.state.gov در دسترس است. این فرم برای برندگان لاتاری و البته تمامی متقاضیان ویزاهای مهاجرتی آمریکا است. این فرم شامل هفت بخش مختلف میباشد. بخش های مهم آن مربوط به اطلاعات فردی، اطلاعات خانواده، سابقه سفر، سابقه شغلی و تحصیلات و بخش امنیتی میباشد. در صورت اشتباه در تکمیل فرم DS-260 احتمال از دست دادن ویزا یا تحمیل هزینه های سنگین را خواهید داشت. برای اطلاعات بیشتر به مقاله راهنمای تکمیل فرم DS-260 مراجعه کنید.

4. ترجمه و ارسال مدارک به مرکز کنسولی کنتاکی
پس از تکمیل فرم DS-260 باید ترجمه مدارکتان را به مرکز کنسولی کنتاکی ارسال کنید. هر سال دستورالعمل متفاوتی در این رابطه داده شده و نمیتوان روند ثابتی را برای آن تعریف کرد.

5. پیگیری ویزا بولتن
ویزا بولتن یک مجله در وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا است که زمانبندی مصاحبه های سفارت را معین میکند. برای ورود به این سایت به این لینک بروید.

6. انجام واکسیناسیون و ترجمه مدارک تکمیلی
واکسیناسیون در مراکز حلال احمر یا مرکز انستیتو پاستور تهران صورت میپذیرد و یک سند به زبان انگلیسی به شما برای تایید انجام واکسیناسیون ارائه میکنند. مدارک تکمیلی را نیز ترجمه میکنید و آماده ارائه به سفارت خواهید شد. لیست مدارک لازم برای برندگان لاتاری در سایت وزارت امور خارجه امریکا موجود است که یک نسخه ترجمه شده نیز در سایت ما قرار دارد.


7. مراجعه به پزشک معتمد سفارت
بسته به اینکه کدام سفارت برای حضور شما تعیین شده است، باید به پزشک معتمد آن سفارت مراجعه کنید و را ارائه واکسیناسیون و انجام آزمایشات پزشکی و عکس قفسه سینه یک پاکت ممهور از پزشک دریافت کنید و به سفارت ارائه کنید.

8. ارائه مدارک و مصاحبه در سفارت
در گام هشتم، یک برنده لاتاری با مدارکی که از قبل ترجمه و آماده کرده است در وقت مقرر به سفارت مراجعه میکند و پس از انگشت نگاری و انجام مصاحبه سفارتی و پرداخت مبلغ ۳۳۰ دلاری، نتیجه مصاحبه را نیز دریافت میکند.

9. پیکاپ پاسپورت
پس از اینکه افسر کنسولی شمارا به عنوان یک واجدالشرایط برای دریافت ویزا پذیرفت، پرونده شما به واشنگتون ارجاع میشود تا وارد مرحله اداری شود. پس از اینکه پاسخ از واشنگتون به سفارت میرسد، از شما دعوت میکنند تا ویزای آمریکا را دریافت کنید. برای دریافت ویزای آمریکا باید پاسپورتتان را به کارگزار سفارت ارائه کنید و پس از الصاق ویزا روی آن از کارگزار دریافت کنید.

10. پرداخت هزینه گرین کارت
قبل از ورود به آمریکا باید هزینه گرین کارت را بپردازید. پرداخت هزینه گرین کارت قبل از ورود به آمریکا باعث میشود که به محض رسیدن به آمریکا ظرف ۱۰ الی ۲۰ روز گرین کارت دریافت کنید. در غیر اینصورت ممکن است حدود یک سال صدور گرین کارت شما زمان ببرد.

11.ورود به آمریکا
در صورتی که ویزای مهاجرتی دارید میتوانید بلیط یک طرفه به آمریکا تهیه کنید (توجه بفرمایید پس از دریافت ویزا در حالت عادی شش/6 ماه فرصت ورود به آمریکا را دارید). به آمریکا خوش آمدید.


بیشتر بخوانید:


بازگشت بازگشت