تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

مدارک مورد نیاز ویزا لاتاری آمریکا برای ایمیل به Kcc و روز مصاحبه


ليست به روز شده مدارک مورد نیاز ویزا لاتاری برای ایمیل به Kcc و روز مصاحبه

بروز رسانی: در حال حاظر نیاز به ارسال ایمیل نیست یعنی در صورتی که kcc درخواست کند مدارک را ایمیل می کنید، مدارک را در روز مصاحبه ارائه خواهید داد.

تذکر این لیست بر اساس لیست کلی سایت مربوطه تنظیم شده و نه براساس ایمیل دریافتی از kcc است.

اسناد سجلی شامل (این اسناد شامل برنده و اگر متاهل میباشد تمام اعضا خانواده موجود در پرونده می باشد):

● ترجمه شناسنامه فرد برنده لاتاری آمریکا و همراهان ( ایمیل به kcc و نسخه ترجمه روز مصاحبه تحویل افسر کنسولی میشود)

● ترجمه کارت ملی فرد برنده و همراهان فقط برای سفارت انکارا ( نسخه ترجمه روز مصاحبه تحویل افسر کنسولی میشود )

● ترجمه عقدنامه اگر متاهل باشند ( ایمیل به kcc و نسخه ترجمه روز مصاحبه تحویل افسر کنسولی میشود )

● ترجمه طلاقنانه اگر سابق ازدواج قبلی دارند ( ایمیل به kcc و نسخه ترجمه روز مصاحبه تحویل افسر کنسولی میشود )

● ترجمه کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت سربازی ( ایمیل به kcc و نسخه ترجمه روز مصاحبه تحویل افسر کنسولی میشود )

● اسکن صفحه اول پاسپورت فرد برنده و همراهان اگر پاسپورت تمدید شده است اسکن پاس قدیم و جدید هر دو الزامی میباشد با ذکر توضیح در متن ایمیل مبنی بر تمدید پاسپورت. ( ایمیل به kcc و نسخه ترجمه روز مصاحبه تحویل افسر کنسولی میشود )

● اسکن و کپی کنفرمیشن یا همان تاییده صفحه آخر فرم Ds260 هر یک از اعضا موجود در پرونده (فقط برای روز مصاحبه)

● عکس پرسنلی ۵×۵ نگاه به جلو زمینه سفید بدون روتوش و عینک و بدون گوشواره و گردن بند برای فرد برنده و همراهان (فقط برای روز مصاحبه)

اسناد اثبات احراز دارا بودن شرایط قبولی لاتاری فقط برای فرد برنده (صرفا برای روز مصاحبه)

● اسناد تحصیلی :(فقط برای روز مصاحبه)

● داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره متوسطه عمومی

توضیح:

  1. در هیچ یک از مدارک صادره از وزارت آموزش و پرورش مدرکی به عنوان دیپلم ۱۱ ساله ذکر و صادر نشده است
  2. نیاز به معادل سازی مدرک به دیپلم ۱۲ ساله امریکا نیست

● در صورت اتمام مدارج دانشگاهی بهتر است که مدارک بالاتر از دیپلم را نیز ترجمه رسمی بنماید

تمکن مالی: (فقط برای روز مصاحبه)

● براساس قانون داشتن حداقل موجودی نقدی خط فقر سالانه امریکا میبایست سپرده گذاری بانکی ارائه بنماید با توجه به تورم موجود در کشور و نرخ ارز دولتی نامه تمکن صد میلیون تومانی کفایت میکند این نامه برای افراد متاهل میتواند به اسم یکی از زوجین باشد

● سند ملکی و پروانه کسب جز تمکن مالی نبوده و مورد قبول نمی باشد
● کسانی که از اسپانسر فامیلی یا دوستان در آمریکا استفاده میکند میبایست فرم I134 را توسط اسپانسر تکمیل و به همراه IRS آخرین سال مالیاتی برای روز مصاحبه همراه داشته باشند

نکته:

  1. گواهی اشتغال مورد قبول نیست
  2. گواهی عدم سو پیشینه کشور ایران مورد قبول دولت آمریکا نمی باشد ولی میتوانید این کار داوطلبانه انجام داده یا طی یک نامه محترمانه توضیح بدهید به دلیل عدم روابط دیپلماتیک بین دو کشور امکان ارائه گواهی عدم سوپیشنه از ایران نمی باشد

نحوه اسکن و ایمیل مدارک برای kcc

● کلیه مدارک میبایست جداگانه و تک تک برای هر فرد با فایل Pdf اسکن شده و نامگذاری بشود

نامگذاری هر فایل اسکن شده به روش زیر میباشد
به عنوان مثال شناسنامه :

202xAs0000xxxBirth certificate of alixxx

● سند دریافت شده از مترجم را میبایست از صفحه اول و یا همان کاور تا آخرین صفحه که کپی فارسی مهر برابر اصل خورده مدارک میباشد را اسکن کنید از دخل و تصرف و حذف صفحات مدرک ترجمه جدا خوداری کنید.

● در هر ایمیل میتوانید تا حجم mb30 مدارک را ایمیل کنید
● در موضوع و سابجکت هر ایمیل شماره کیس نامبر به ترتیب
202xAs0000xxxx
و اگر مدارک شما بیش از یک ایمیل میباشد حتما بعد از کیس نامبر قبل شود قسمت اول یا part1

اکر از دو یا چند ایمیل پشت سر هم استفاده کردید حتما در موضوع ایمیل کیس نامبر و کلمه part2 الی 3 را قید کنید

متن ایمیل ارسالی چگونه باید باشد

● موضوع ایمیل شامل کیس نامبر
202xAs0000xxxx
● بدنه ایمیل
۱. نام و نام خانوادگی
۲. تاریخ تولد براساس پاسپورت
۳. کشور محل تولد
۴. کد کنفرمیشن نامبر فرم ۲۶۰ که با حروف
Aa00…..
شروع میشود
۵. شماره پاسپورت
۶. تاریخ صدور و انقضا پاسپورت

– اگر برنده متاهل میباشد اطلاعات فوق را برای تک تک اعضا خانواده موجود در پرونده میبایست قید نماید

آدرس ایمیل ارسال مدارک به KCC

kccdvdocuments@state.gov


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی