ویزای مهاجرتی آمریکا ویزا و مهاجرت خانوادگی آمریکا

مدارک مصاحبه آمریکا ویزاهای مهاجرتی و نامزدی در انواع مختلف

ویزاهای مهاجرتی و نامزدی آمریکا

1. ترجمه و اصل شناسنامه

2. ترجمه و اصل کارت ملی گاها افسر کنسولی درخواست میکند

3. ترجمه و اصل عقدنامه و اگر سابقه طلاق برای زوجین هست طلاقنامه الزامی هست

4.ترجمه و اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای آقایان

5.دو قطعه عکس ۵در ۵ زمینه سفید نگاه به جلو بدون گوشواره و گردنبند و گوش معلوم از شانه به بالا

6. فرم اسپانسر I864 در صورت اپلود کپی همراه باشد جهت دوری از استرس در صورت عدم اپلود اصل فرم نیاز هست

7.کپی Irs آخرین سال مالیاتی اگر اپلود نشده همراه داشته باشید در صورت اپلود یک کپی کافی هست

8.کپی یا اصل اسناد دامسایل شامل اجاره نامه فیش حقوقی قبض اب وبرق کپی گواهینامه. ‌‌…

9. برای کیسهای همه انواع ویزاهای ازدواج همراه داشتن کپی کنفرمیشن فرم DS260 الزامی هست

10. برای ویزا نامزدی کنفرمیشن فرم DS160 همراه داشته باشید

11. یک کپی فقط از صفحه اول پاسپورت

12. اسناد اثبات رابطه برای کیسه‌ای نامزدی و ازدواج زیر دوسال و ازدواج با اختلاف سن بسیار زیاد

– برای دوری از استرس کپی شناسنامه پاسپورت و سیتیزنی همسر فقط همراه داشته باشید.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023