تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تاثیر لغو ممنوعیت سفر به آمریکا بر لاتاری سال‌های قبل چیست؟

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار ایالات متحده تاثیر لغو ممنوعیت سفر به آمریکا بر لاتاری سال‌های قبل چیست؟

رئیس جمهور بایدن تراول بن ترامپ را لغو کرد

حال سوالی که پیش میاید این است که تاثیر این فرمان بر لاتاری سال‌های قبل چیست؟

از آنجا که در متن فرمان لغو ممنوعیت سفر به آمریکا هیچ نوع ویزای خاصی ذکر نشده و صرفا دستور بر بازبینی پروندههای آسیب دیده از فرمانهای ترامپ قید شده است لذا شامل همه نوع ویزا و همه افراد متضرر شده از فرمان تراول بن ترامپ خواهد شد

اما تفسیر این فرمان با محدویت زمان یکساله ویزا لاتاری فقط به عهده وزارتخارجه امریکا میباشد ولی با توجه به فرمان ریس جمهور بازنگری پرونده ویزا شهروندان کشورهای منع شده توسط ترامپ الزامی میباشد ولی اینکه چون ۳۰ سپتامبر پرونده ویزا لاتاری بسته شده است نمیتواند مانع از اجرا فرمان ریس جمهور بشود

– توصیه حقوقی این هست که منتظر تفسیر وزارتخارجه امریکا و وزارت امنیت میهن از این فرمان باشیم هیچ وکیلی و حقوقدانی نمیتواند نظر قطعی و روشنی از این فرمان و تاثیر آن بر لاتاری سال‌های گذشته بدهد

– کسانی سال‌های قبل موفق به انجام مصاحبه نشدند به هر دلیلی باید منتظر گزارش وزارتخارجه امریکا باشند طبق دستور بایدن این وزارت میبایست گزارش کاملی از عملکرد و تاثیر فرمان ترامپ بر ویزاهها به ریس جمهور ارائه بدهد و این بدین معنی هست که احتمالا فرمان یا دستور یا طرح تکمیلی بعد از مدت تعیین شده توسط بایدن و دریافت گزارش وزارتخارجه خواهیم داشت و این فرمان را می‌توان شروعی بر احقاق حق شهروندان ۸ کشور مسلمان به خصوص شهروندان ایرانی دانست


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی