dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

متن لایحه پیشنهادی HR3548 آمریکا برای برندگان لاتاری گرین کارت

اخبار آمریکا ایالات متحده متن لایحه پیشنهادی HR3548 آمریکا برای برندگان لاتاری گرین کارت

متن لایحه پیشنهادی HR3548 آمریکا برای برندگان لاتاری 2017-2021

آپدیت: پیروزی برای برنده های لاتاری 2021 آمریکا


برای اینکه این لایحه به قانون تبدیل شود، در ابتدا بایستی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا تایید شده و سپس توسط رئیس جمهور امضا شود.

بر طبق این لایحه، ویزای مهاجرتی متقاضیانی که در هر کدام از سالهای مالی 2017، 2018، 2019، 2020 و 2021 برنده لاتاری آمریکا شدند اگر دارای شرایط زیر باشند، باید همچنان برای آن متقاضیان باقی بماند:


متقاضیانی که قبلا برنده ویزای لاتاری شده بودند:

1. به صورت کلی، اگر ویزای متقاضیان سالهای اشاره شده در بالا، به خاطر موارد زیر رد شده بود و یا از ورود آنها به ایالات متحده ممانعت به عمل آمده بود، شامل این قانون خواهند شد:

الف: فرمان اجرایی 13769، اجرا شده در 27 ژانویه 2017
ب: فرمان اجرایی 13780، اجرا شده در 6 مارس 2017
ج: ابلاغیه 9645، اجرا شده در 24 سپتامبر 2017
د: ابلاغیه 9983: اجرا شده در 31 ژانویه 2020

2. در صورتی که به خاطر وضعیت اضطراری کووید-19ویزای متقاضی رد شده بود و یا از ورود او به ایالات متحده ممانعت به عمل آمده بود، شامل این قانون خواهد شد، اگر:

الف: متقاضی با وجود ثبت‌نام آنلاین و پر کردن فرم DS-260 قادر به دریافت وقت مصاحبه از وزارت امور خارجه نشده، یا
ب: متقاضی با وجود دریافت ویزا، نتوانسته است وارد ایالات متحده شود


تعهدات وزارت امور خارجه آمریکا:

1. به صورت کلی وزارت امور خارجه باید ظرف مدت 90 روز بعد از اینکه این لایحه به صورت قانون درآمد:

الف: برندگان لاتاری 2017، 2018، 2019، 2020 و 2021 را از بابت ادامه صلاحیت آنها برای دریافت ویزا مطلع نماید
ب: در وبسایت وزارت امور خارجه، اطلاعات و روشهای اجرای قانون جدید شرح داده شود

2. در مورد بند1 قسمت الف از تعهدات وزارت امور خارجه، بعد از دریافت ایمیل از طرف وزارت امور خارجه، متقاضی یک سال پس از دریافت این ایمیل فرصت خواهد داشت که علاقه‌مندی خود را برای ادامه بررسی پرونده و دریافت ویزا اطلاع دهد. در غیر این صورت و عدم پاسخ‌دهی به ایمیل وزارت امور خارجه، بررسی پرونده او متوقف خواهد شد.


محدودیت درباره صلاحیت افراد متقاضی ویزا:

– در صورتی که هر یک از موارد زیر مشخص شود، متقاضی قادر به دریافت ویزا نخواهد بود:

الف: متقاضی دریافت ویزا، وزارت امور خارجه را از انصراف خود برای ادامه بررسی پرونده مطلع نماید

ب: متقاضی دریافت ویزا، به ایمیل وزارت امور خارجه درباره علاقه‌مندی خود برای ادامه بررسی پرونده پاسخ ندهد

ج: و یا درخواست ویزای متقاضی به خاطر موارد گفته در ذیل توسط وزارت امور خارجه رد شود:

ج/1: اگر متقاضی دریافت ویزا نتواند مدارکی مبنی بر دارا بودن حداقل سوابق تحصیلی و یا کاری برای دریافت ویزای لاتاری ارائه نماید

ج/2: اگر شرایط متقاضی دریافت ویزا تحت قانون 212(a) قانون مهاجرت و ملیت باشد


محدودیت عددی:

1. قانون عمومی تعداد ویزای لاتاری:

به صورت کلی (غیر از بندهای شماره 2 و 3 که در ادامه به آنها اشاره میشود)، بر طبق قانون مهاجرت و ملیت در بخش 201(e)، سقف تعداد ویزای صادر شده برای هر سال ملی، 55,000 ویزا میباشد.

2. ویزاهای استفاده نشده:

ویزاهای استفاده نشده در هر یک از سالهای مالی 2017 الی 2021، فارغ از سال مالی که متقاضی برنده لاتاری شده است، میتواند به متقاضیان لاتاری بین سالهای 2017 الی 2021 اختصاص یابد.

3. متقاضیان بیشتر از تعداد ویزا:

در صورتی که تعداد متقاضیان ویزا در این لایحه از تعداد ویزاهای آماده بیشتر باشد، این افزایش تعداد ویزا نباید جزو محدودیت 55,000 ویزای اختصاص داده شده برای هر سال مالی شمرده شود.


سن متقاضیان:

سن متقاضی بر اساس زمان برنده شدن محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب افزایش سن از زمان برنده شدن تا زمان بررسی مجدد پرونده، مانعی برای دریافت ویزای متقاضی نخواهد بود.


خلاصه لایحه HR3548 آمریکا برای برندگان لاتاری:

– در صورتی که این لایحه به صورت قانون در بیاید:

  • ظرف مدت 90 روز پس از قانونی شدن لایحه، دولت باید متقاضیان را از شرایط جدید آگاه کند.
  • متقاضیان باید ظرف یک سال پس از دریافت ایمیل، وزارت امور خارجه را از تصمیم خود برای ادامه بررسی پرونده و یا عدم بررسی آن آگاه نمایند.
  • ویزاهای استفاده نشده در هر یک از سالهای مالی 2017 الی 2021، به متقاضیان این لایحه اختصاص داده خواهد شد.
  • در صورتی که تعداد متقاضیان ویزا در این لایحه از تعداد ویزاهای آماده بیشتر باشد، به تعداد متقاضی این لایحه ویزا اختصاص داده خواهد شد.
  • محدودیت سن برای فرزندان متقاضیان این لایحه محاسبه نخواهد شد. بنابراین سن متقاضی در زمان برنده شدن ملاک بررسی خواهد بود.

🏛 این لایحه پیشنهادی در 25 ماه می 2021 (4 خرداد 1400) به مجلس معرفی شد و اخبار آن به مرور در این مطلب از وبسایت ما به روز رسانی خواهد شد.

HR3548

منبع: H.R.3548 – Keeping Our Promise Act


دیگر توضیحات:

این توئیت نماینده‌ای است (لینک انتهای متن) که مشغول کار بر روی متمم لایحه بودجه (#HR3548) برای برندگان لاتاری بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ می‌باشد. کم کم داریم به زمانی نزدیک میشویم که برای سال مالی جدید، باید کار گروههای جانبی به نتیجه نهایی برسد تا در نهایت موارد پیشنهادی را به صحن مجلسین نمایندگان و سنا برای رای گیری نهایی ارائه کنند. در نتیجه، فعالیت ما برندگان، در روزها و ماههای آینده، بسیار مهمتر و حساستر از سالهای قبل شده و حتما باید بیشتر از قبل در این زمینه فعال باشیم

در حقیقت، تصویب احتمالی این متمم، اولین و آخرین شانس قانونی برای دریافت ویزای (تاکنون از دست رفته) لاتاری میتواند باشد

همچنین در پرونده شکایت لاتری ۲۰۲۰ دولت آمریکا در پاسخ به قاضی که دستور داده به بیش از ۹ هزار نفر از برندگان سال ۲۰۲۰ ویزا داده شود، اعلام کرده به دلیل حجم بالای منتظران ویزا و نیز بحران افغانستان تا پیش از پاییز ۲۰۲۲ امکان پردازش ویزای این دسته از افراد را نخواهد داشت.

در پرونده لاتری ۲۰۲۰ قاضی دستور داده ۹۵۰۰ ویزا حفظ شود و قرار است ترتیبات و اولویت‌بندی صدور این ویزاها را مشخص کند.

وکلا از قاضی خواسته‌اند دستور دهد تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ این ویزاها صادر شوند (منبع).

امیدوارم پایان این داستان برای همگی خوش باشد

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت