کانادا اخبار سراسری کانادا

استفاده مجدد از لاتاری در برنامه اسپانسرشیپ PGP کانادا برای 2021

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، براساس برنامه جدید آپدیت شده که به عنوان بخشی از برنامه جذب 2020بوده، اعلام کرد که فقط یک دور دعوت نامه برای درخواست برنامه اسپانسرشیپ پدرو مادر، پدربزرگ و مادر بزرگ parent and grandparent sponsorship ارائه خواهد شد.

پذیرش اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ کانادا

کانادا 10000 درخواست اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ را برای برنامه سال 2020 و 30000 مورد دیگر را در سال 2021 پذیرش خواهد کرد.

اداره مهاجرت کانادا یک بار دیگر از روند انتخاب تصادفی برای اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ، در سال 2021 استفاده خواهد کرد.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) در به روز رسانی برنامه PGP، اعلام کرد که تنها یک دور دعوتنامه تقاضا برای برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادر بزرگ (PGP) در سال 2020 صادر خواهد شد.

دوره سه هفته‌ای پذیرش فرم‌های تمایل به اسپانسرشیپ سال 2020 در تاریخ 3 نوامبر بسته شد. هم اکنون IRCC باید فرم‌های ارسال شده را به صورت تصادفی انتخاب کند، فرم‌های تکراری را جدا کند و دعوتنامه‌های تقاضا را برای متقاضیان ارسال نماید. آنها پیش بینی می‌کنند که پیش از فرارسیدن سال 2021، زمان کافی برای اسپانسرهای والدین و پدربزرگ و مادربزرگ برای تکمیل درخواست وجود نخواهد داشت. در نتیجه، درخواست‌های اسپانسرشیپ دوره پذیرش پاییز 2020، اوایل سال 2021 دریافت خواهد شد.

بنابر دستورالعمل وزارتی، IRCC سال آینده حداکثر 10000 درخواست اسپانسرشیپ برای PGP 2020 خواهد پذیرفت. هرگونه درخواست دریافت شده پیش از پایان دسامبر 2020، در سقف 10000 درخواست سال جاری محسوب خواهد شد. در سال 2021، پذیرش درخواست، تا 30000 مورد افزایش خواهد یافت. امکان تغییر این رقم حداکثر، با هرگونه دستورالعمل آتی از جانب وزیر مهاجرت، وجود دارد.

بررسی درخواست‌‌های اسپانسرشیپ PGP

افرادی که تمایل اسپانسرشیپ خود را در سال 2020 ارسال می‌کنند ولی در سال جاری برای تقاضا دعوت نمی‌شوند، احتمالا در صورت درخواست مجدد، در میان متقاضیان سال بعد، لحاظ خواهند شد.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) به بررسی درخواست‌های اسپانسرشیپ PGP به ترتیب زمان ارسال، ادامه می‌دهد؛ به این معنی که درخواست‌های جدید ارسال شده در زمان بازگشایی برنامه در صف بررسی، بعد از درخواست‌های فهرست فعلی قرار خواهند گرفت.

تاریخ دریافت PGP سال 2021 هنوز تعیین نشده است. اسپانسرهای آینده با ارسال فرم تمایل به اسپانسرشیپ در زمان مقرر، باید به وزارت مهاجرت اطمینان دهند که مایل به اسپانسرشیپ والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود هستند. آنها باید نسخه‌ای از وضعیت خود در کانادا را به همراه این فرم ارسال کنند، به طوریکه IRCC بتواند فرم‌های تکراری را تشخیص دهد.

فرم تمایل به اسپانسرشیپ، درخواست برای برنامه PGP محسوب نمی‌شود. اداره مهاجرت کانادا متقاضیانی که فرم تمایل به اسپانسرشیپ خود را در مدت تعیین شده ارسال کرده باشند، را برای تقاضا دعوت خواهد کرد.

اسپانسرهای دعوت شده 60 روز بعد از تاریخ نامه دعوت به تقاضا برای ارسال بسته درخواست اسپانسرشیپ و درخواست اقامت دائم، فرصت دارند. این دعوتنامه تقاضا غیرقابل انتقال به اسپانسرها یا متقاضیان بالقوه دیگر است. اگر IRCC نتواند از طریق ایمیل به اسپانسرها یا متقاضیان دسترسی داشته باشد، ایمیل مربوطه چاپ شده و به آدرس پستی اسپانسر ارسال خواهد شد.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023