انگلستان اطلاعات کاربردی

قوانین حفظ حریم خصوصی انگلستان

مسئله حفاظت از اطلاعات ارائه شده توسط ملتجیان برای حفظ امنیت آنها و همچنین ادغام و زندگی در جامعه بسیار مهم است به همین جهت اشاره ای به قانون حفط حریم خصوصی انگلستان خواهم داشت

انجمن ملتجیان انگلستان موظف به حفظ حریم خصوصی شما و شفافیت در ارائه توضیحات درباره نحوه استفاده از اطلاعات شما می باشد.قانون حفاظت از اطلاعات ۲۰۱۸ به این انجمن اجازه جمع آوری و پردازش اطلاعات شما را می دهد تنها در صورت ضرورت و تا زمانی که این پردازش اطلاعات منصفانه، معقولانه و متعادل بوده و بی دلیل حقوق شما را تحت تاثیر قرار ندهد از این اطلاعات استفاده میشود

این انجمن معیارهای مشخصی برای تعیین مدت حفظ اطلاعات شما دارد که این معیارها ممکن است در بین سرویس های خدماتی مختلف متفاوت باشد. بر أساس قانون حفاظت اطلاعات بریتانیا، شما دارای حقوقی در رابطه با اطلاعات شخصی خود که دراختیار انجمن ملتجیان است می باشید:

قوانین حفظ حریم خصوصی انگلیس

1. حق دسترسی به اطلاعات خصوصی:
شما حق درخواست دسترسی به اطلاعات خصوصی که از شما در اختیار انجمن است را دارید. به علاوه حق درخواست دریافت یک نسخه ازاین اطلاعات را دارید مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد

2. حق اصلاح اطلاعات خصوصی نادرست:
شما این حق را دارید که اطلاعات غلط یا ناقص راجع به خودتان که در اختیار انجمن است را اصلاح کنید. اگر فکر میکنید اطلاعات شما غلط یا ناقص است حتما جزییات را اطلاع دهید ،تا در صورت امکان إصلاحات را انجام دهند

3. حق محدود کردن استفاده از اطلاعات خصوصی شما:
شما این حق را دارید تا از انجمن بخواهید روند پردازش همه یا بخشی از اطلاعات خصوصی شما را محدود کنند
اگر بعضی از اطلاعاتی که از شما دارند درست نیست؛ از نظر قانونی آنها حق استفاده از این اطلاعات را ندارند. اگر نیاز دارید تا اطلاعات شما را حفظ کنند تا برای تثبیت، پیگیری یا دفاع از یک پرونده قانونی از آن استفاده کنید؛ یا اگر معتقد هستید که حقوق حریم خصوصی شما با منافع قانونی انجمن برای استفاده از اطلاعات شما در یک زمینه مشخص تداخل دارد اعتراض خود را به آنها اعلام کنید

4. حق حذف اطلاعات خصوصی شما:
می توانید از انجمن بخواهید تا همه یا بخشی از اطلاعات خصوصی شما را پاک کنند.در موارد مشخص، و به شرط وجود استثنائات مشخص، شما می‌توانید از این حق استفاده کنید

5. حق اعتراض به استفاده از اطلاعات خصوصی شما:
شما این حق را دارید تا به استفاده انجمن از اطلاعات شما اعتراض کنید، گرچه ممکن است ارائه خدمات به شما را تحت تأثیر قرار دهد

  • شاید نیاز باشد تا اطلاعات ویا مدارک شناسایی بیشتری در اختیار انجمن بگذارید. آنها ظرف مدت یک ماه به درخواست شما رسیدگی میکنند . لطفا توجه داشته باشید که برخی از این حقوق شامل استثنائاتی هم می شوند. و تمام حقوق در هر شرایطی قابل اجرا نمی باشد.
  • براساس قانون حفاظت از اطلاعات ۲۰۱۸ می توانید جزئیات اطلاعات خصوصی خود را که نزد انجمن است درخواست کنید. شما این حق را دارید که به اطلاعات خود به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. اما آنها این حق را دارند در صورتی که درخواست شما تکراری یا اضافه بر سازمان باشد، یک مبلغی به عنوان هزینه خدمات از شما دریافت کنند .

تغییر قانون: 21/05/2020


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023