تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

قوانین مالیاتی آمریکا برای افرادی که در اوبر کار میکنند

وی والت آمریکا ایالات متحده بانک و مالیات قوانین مالیاتی آمریکا برای افرادی که در اوبر کار میکنند

قوانین مالیاتی آمریکا برای افرادی که در اوبر یا شرکت های مشابه کار میکنند

افرادی که با اوبر (Uber) یا شرکت های مشابه (Lyft, Doordash) به عنوان راننده فعالیت می کنند می توانند هزینه های زیر را از درآمدشان کسر کرده و درآمد مشمول مالیات خود را کاهش دهند: 

۱- هزینه هایی که خود شرکت (مانند Uber) از شما کسر می کند که معمولا تحت عنوان Commissions and Fees در بخش مربوط به مالیات در حساب کاربری شما در سایت این شرکت ها نشان داده می شود.

۲- می توانید با استفاده از روش standard mileage تعداد مایل هایی را که برای انجام کار جابجائی مسافر رانده اید در عدد ۰/۵۷۵ ضرب کرده و مبلغ حاصل را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنید. 

👈 معمولا مسافتی که در صورتحساب مالیاتی شما در حساب کاربری شما نشان داده می شود کمتر از مسافت واقعی قابل محاسبه برای مالیات شما است. علاوه بر مسافتی که برای رساندن مسافر طی کرده اید، مسافت هایی که برای پیدا کردن و سوار کردن مسافر پیموده اید نیز قابل محاسبه و کسر از درآمد شما است.

👈 به جای روش standard mileage می توانید از روش actual expenses هم برای کسر مخارج خود استفاده کنید که در این حالت مخارجی مانند تعمیرات، هزینه بنزین، افت قیمت خودرو و بیمه را می توانید کسر کنید اما معمولا این روش به نفع رانندگان نیست و بهتر است از روش standard mileage استفاده شود. 

۳- هزینه دستگاه تلفن همراه و هزینه خدمات مخابراتی ‌و اینترنتی که برای کار رانندگی استفاده می کنید قابل کسر از درآمد شما است. 

۴- اگر نوشیدنی یا اسنکی برای مسافران در نظر می گیرید (مانند آدامس یا بطری آب) می‌توانید هزینه آن را از درآمد خود کسر کنید. 

۵- هزینه کارواش اتومبیل اگر مربوط به تمیز نگه داشتن اتومبیل برای مسافران باشد قابل کسر است. 

۶- اگر برای جا‌به‌جابی مسافر از جاده های دارای عوارض (Toll) استفاده کنید می توانید هزینه آن را کسر کنید‌. 

۷- اگر علاوه بر معاینه فنی معمول و مورد نیاز در ایالت شما، برای انجام کار جا‌به‌جایی مسافر نیاز به معاینه فنی اضافی دارید، هزینه این معاینه اضافی را می توانید از درآمدتان کسر کنید. 

۸- اگر علاوه بر بیمه عادی، برای انجام کار جا‌به‌جایی مسافر نیاز به بیمه اضافی دارید، هزینه بیمه اضافی هم قابل کسر است. 

* – اگر از روش standard mileage استفاده می‌کنید دیگر نمی توانید هزینه هایی مانند هزینه بنزین، بیمه (اگر بیمه اضافی اجباری باشد، حق بیمه پرداختی برای بیمه اضافی قابل کسر است) و افت قیمت اتومبیل خودرویی که مالک آن هستید یا اقساط ماهیانه خودرو اجاره ای را از هزینه های خود کسر کنید.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی