تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

خريد بيزينس در كانادا قبل از سرمایه گذاری بخوانید


خريد بيزينس در كانادا

در این مطلب نکاتی که قبل از سرمایه گذاری و خريد بيزينس در كانادا باید مورد توجه قرار داد به صورت کامل به کمک شما خواهد آمد تا بهترین انتخاب را برای خرید کسب و کار خود در کانادا را انجام دهید

نکاتی که قبل از سرمایه گذاری و خرید یک بیزینس در کانادا باید مورد توجه قرار داد

خرید یک کسب و کار موجود

در اغلب موارد، خرید یک کسب و کار فعال ریسک کمتری نسبت به شروع از صفر دارد. هنگامی که یک کسب و کار را خریداری می کنید، وارد عملیاتی می شوید که از ابتدا در حال ایجاد جریان نقدینگی و سود می باشد. شما دارای یک طیف مشتری، شهرت و همچنین کارکنانی می شوید که با تمام جنبه های کسب و کار آشنا هستند و شما مجبور نیستید همه چیز را از ابتدا راه اندازی کنید.

رویه جدید، سیستم ها و سیاست های کاری( چرا که از قبل یک فرمول موفق برای اداره و اجرای کسب و کار ساخته شده است ولی از طرف دیگر، خرید یک کسب و کار فعال در کانادا اغلب پر هزینه تر از شروع یک کار از ابتدا می باشد. با این حال، گرفتن وام برای خرید یک کسب و کار موجود آسان تر از شروع یک کسب و کار جدید است.

بانکداران و سرمایه گذاران عموما احساس راحتی بیشتری در رابطه با تجارتی دارند که قبال دارای یک سابقه اثبات شده می باشد. عالوه بر این، خرید یک کسب و کار ممکن است به شما حقوق قانونی ارزشمندی مانند حق امتیاز انحصاری یا حق نسخه برداری ارائه دهد که می تواند بسیار سودآور باشد.

البته هیچ چیز صددرصدی نیست و خرید یک کسب و کار موجود نیز از این قضیه مستثنی نیست. اگر مراقب نباشید ممکن است با یک کار منسوخ شده، کارکنانی ناسازگار و روش های توزیع قدیمی مواجه شوید. برای اینکه مطمئن شوید بهترین معامله را هنگام .خرید یک کسب و کار فعال انجام می دهید، حتما از این مراحل پیروی کنید

انتخاب درست

خرید یک کسب و کار کامل، با انتخاب صحیح نوع بیزینس از طرف شما شروع می شود. بهترین نقطه شروع این است که به صنعتی توجه داشته باشید که شما هم با آن آشنا هستید و هم آن را درک می کنید. در مورد انواع کسب و کارهایی که به آنها علاقه مند هستید و به بهترین وجه با مهارت و تجربه تان هماهنگ می باشند فکر کنید.

همچنین به اندازه و ابعاد کسب و کاری که به دنبال آن هستید، از نظر تعداد کارمندان، تعداد مکان ها و میزان فروش توجه داشته باشید. سپس، منطقه جغرافیایی که می خواهید در آن یک کسب و کار داشته باشید را مشخص نمایید. شرایط نیروی کار و هزینه های انجام کسب و کار از جمله میزان حقوق و دستمزد و مالیات در آن منطقه را ارزیابی کنید، تا مطمئن شوید که برای شما قابل پذیرش هستند. زمانی که یک منطقه و یک صنعت را انتخاب
کردید تا بر روی آنها تمرکز کنید، درباره هر کسب وکاری که با شرایط شما سازگار است، تحقیق کنید.

این کار را با نگاه کردن به بخش طبقه بندی شده روزنامه های محلی تحت عنوان ”فرصت های کسب و کار“ یا ”بیزینس های فروشی“ شروع کنید. شما همچنین می توانید یک آگهی تحت عنوان ”نیاز به خرید“ در روزنامه ها چاپ کنید و در آن شرایط مورد نیاز خود را که به دنبالش هستید، عنوان نمایید.

به یاد داشته باشید، فقط به این دلیل که یک کسب و کار در لیست فروش قرار ندارد، بدان معنی نیست که فروشی
نیست. با صاحبان مشاغل در صنعت مورد نظر خود صحبت کنید؛ بسیاری از آنها ممکن است کسب و کار خود را برای فروش نگذاشته باشند، اما اگر شما به آنها پیشنهاد دهید، فروش را مد نظر قرار می دهند. از توانایی های ارتباطی خود استفاده کرده و با مخاطبین شغلی در تماس باشید چرا که احتماال بتوانید درباره کسب و کارهای دیگری که ممکن است چشم انداز خوبی داشته باشند،اطلاعاتی به دست آورید

یک نگاه دقیق تر

چه از یک دالل استفاده کنید و یا اینکه به تنهایی اقدام کنید، قطعا باید یک ”تیم کسب و کار“ شامل بانک دار، حسابدار و وکیل را کنار هم قرار دهید تا به شما کمک کنند. وجود این مشاوران برای انجام آن چیزی که ”مراحل قانونی“ نامیده میشود، ضروری می باشد، که به معنی بررسی و تایید تمام اطالعات مربوط به کسب و کاری است که شما در نظر دارید.

وقتی مراحل قانونی انجام میشود، شما دقیقا میدانید چه چیزی را میخرید و از چه کسی. تحلیل اولیه با برخی سواالت اساسی آغاز میشود. چرا این کسب وکار برای فروش گذاشته شده است؟ تصور کلی از این صنعت خاص چیست و چشمانداز آینده آن چگونه است؟ آیا میتواند اندازه مناسبی از سهم بازار را کنترل کند تا سوددهی داشته باشد؟ آیا مواد اولیه مورد نیاز به اندازه کافی عرضه می شود؟ چگونه می توان محصول یا خدمات شرکت را در طول زمان تغییر داد؟ شما همچنین باید اعتبار شرکت و قدرت روابط تجاری آن را ارزیابی کنید.

با مشتریان، تامین کنندگان و فروشندگان موجود در مورد روابطشان با کسب و کار صحبت کنید. برای اطمینان از اینکه هیچ شکایتی علیه این کسب و کار وجود ندارد، با ادارات مربوطه، .انجمن های صنفی و صدور مجوز و آژانسهای گزارش دهی اعتبار تماس بگیرید اگر بیزینس مورد نظر بعد از انجام آنالیزهای اولیه همچنان امیدوار کننده به نظر می رسد، تیم کسب و کار شما باید شروع به بررسی بازده بالقوه این بیزینس و قیمت درخواستی آن نماید. فارغ از هر روشی که شما برای تعیین قیمت منصفانه کسب و کار استفاده می کنید، ارزیابی شما از ارزش بیزینس باید در نظر گرفته شود؛ مانند سالمت مالی کسب و کار، تاریخچه درآمد و پتانسیل .رشد آن و همچنین داراییهای نامشهود آن )برای مثال نام برند و موقعیت بازار

.در زیر فهرستی از مواردی آورده شده که باید قبل از تصمیم گیری برای خرید یک بیزینس و شروع کسب و کار، ارزیابی کنید

فهرست موجودی

این فهرست شامل تمام محصوالت و مواد موجود برای فروش مجدد یا استفاده در سرویس دهی به مشتری می باشد. نکته مهم این است که شما یا نماینده واجد شرایط تان باید در طول پروسه بررسی موجودی حضور داشته باشید. شما باید وضعیت موجودی را بدانید، اینکه در حال حاضر چه چیزهایی در دسترس قرار دارند، و اینکه در پایان سال مالی گذشته و سال قبل از آن وضعیت .موجودی به چه صورت بوده است. همچنین باید فهرست موجودی را ارزیابی کنید

اثاثیه، وسایل، تجهیزات و ساختمان

این مورد شامل تمام محصوالت، تجهیزات دفتری و دارایی های کسب و کار می شود. لیستی از فروشنده بخواهید که شامل نام و شماره مدل هر قطعه از تجهیزات باشد. سپس وضعیت کنونی این تجهیزات، ارزش آنها در زمان خرید، ارزش آنها در بازار فعلی، و اینکه آیا این تجهیزات خریداری شده و یا اجاره شدها ند را تعیین کنید.

بررسی کنید که فروشنده به منظور بهبود شرایط نگهداری و تعمیر این تجهیزات، چقدر سرمایه گذاری کرده است. معین کنید که چه تغییراتی باید در ساختمان و یا چیدمان خود انجام دهید تا .متناسب با نیازهای شما باشد

نسخه های تمام قراردادها و اسناد قانونی

قراردادها شامل تمام قراردادهای اجاره و خرید، توافقنامه های توزیع، قراردادهای فرعی، قراردادهای فروش، قراردادهای اتحادیه، توافقنامه استخدامی و سایر ابزارهای الزام آور قانونی برای کسب و کار می باشد.

همچنین، تمام اسناد قانونی دیگر از جمله اظهارات نام تجاری کسب و کار، مقررات، عالئم تجاری ثبت شده، حق امتیاز و غیره را ارزیابی کنید. اگر در نظر دارید یک کسب و کار با مالکیت معنوی ارزشمند داشته باشید، از یک وکیل بخواهید آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در مورد اجاره امالک و مستغالت و .قراردادهای مربوطه باید اطالعات الزم را کسب کنید

تاسیس و ادغام

اگر بیزینس مورد نظر یک شرکت می باشد، حتما بررسی کنید که در کدام استان یا ایالت ثبت شده است و آیا این شرکت به عنوان .یک شرکت خارجی در استان خود فعالیت می کند

عواید مالیاتی مربوط به پنج سال گذشته

بسیاری از صاحبان بیزینس های کوچک از آن کسب و کار برای نیازهای شخصی خود استفاده میکنند. آنها ممکن است محصوالتی را که شخصا از آنها استفاده میکنند بخرند و به حساب کسب و کار بگذارند و یا با استفاده از منابع شرکت به تعطیالت رفته و یا با همسرانشان از نمایشگاه های تجاری بازدید کنند. بنابراین شما باید از مهارت های تحلیلی خود و حسابدارتان استفاده کنید تا مشخص .کنید ارزش مالی خالص شرکت چقدر است

اظهارنامه های مالی مربوط به پنج سال گذشته

این اظهارنامه ها از جمله تمام رکوردهای مالی را ارزیابی کنید و آنها را با بازده مالیاتی خود مقایسه کنید. این کار به خصوص . .برای تعیین قدرت درآمدزایی یک کسب و کار مهم است

سوابق فروش

اگر چه میزان فروش در صورت های مالی ثبت خواهد شد، ولی شما باید سوابق فروش های ماهانه مربوط به ۳۶ ماه گذشته را بررسی کنید. اگر چندین محصول در این کار دخیل هستند، میزان فروش خود را به دسته های مختلف محصوالت تقسیم کنید.

همچنین فروش نقدی و اعتباری را تفکیک نمایید. این یک شاخص ارزشمند از فعالیت های جاری هر کسب و کار است و درکی از چرخه .های کسب و کار ایجاد میکند

لیست کامل بدهی ها

با یک وکیل و حسابدار مستقل مشورت کنید تا فهرستی از بدهی ها را برای تعیین هزینه های احتمالی و پیامدهای قانونی مورد بررسی قرار دهید. چنانچه مالک از دارایی هایی نظیر تجهیزات سرمایه ای یا حساب های دریافتی به عنوان وثیقه برای تامین وام های کوتاه مدت استفاده کرده است، آنها را بررسی نمایید. همچنین حسابدار شما باید تعهدات غیر قانونی مانند مطالبات کارکنان، .پرداخت های خارج از دادگاه و غیره را چک کند

تمام حسابهای دریافتی

این حساب ها را به مدت های ۳۰ روزه، ۶۰ روزه، ۹۰ روزه و فراتر از آن تقسیم کنید. چک کردن دوره دریافت مطالبات مهم است زیرا هر چه مدت زمان آنها طوالنی تر باشد، ارزش حساب کمتر است. همچنین باید فهرستی از ۱۰ حساب برتر تهیه نموده و .اعتبار آنها را بررسی کنید

تمام حسابهای پرداختی

مانند حسابهای دریافتی، حسابهای پرداختی نیز باید به مدت های ۳۰ روزه، ۶۰ روزه و ۹۰ روزه تقسیم شوند. این مهم است که مشخص کنید چقدر پول نقد از طریق شرکت جریان دارد. در مورد پرداخت های بیش از ۹۰ روز، باید بررسی کنید تا ببینید آیا هیچ .کدام از طلبکاران حق حبس دارایی های شرکت را دارند یا خیر

اعلام بدهی

این شامل همه یادداشت های مهم، وام ها و هر بدهی دیگری است که کسب و کار مربوطه آن را تایید کرده است. به هر گونه سرمایه گذاری تجاری که در خارج از حوزه های عادی انجام شده باشد، توجه داشته باشد. به سطح وام های اعطایی به مشتریان نیز نگاهی .داشته باشید

بازگشت کاال

آیا کسب و کار دارای نرخ مرجوعی کاالی باالیی است؟ آیا این نرخ در سال گذشته افزایش یافته است؟ اگر اینطور است، آیا می توانید دالیل آن را مشخص کرده و مشکالت را تصحیح کنید؟

الگوهای مشتری

اگر این نوعی از کسب و کار است که می توان در آن مشتریان را ردیابی کرد، شما باید ویژگی های خاص مربوط به مشتریان فعلی را بدانید، مثال اینکه تعداد خریداران بار اولی چقدر است؟ چند مشتری در طول سال گذشته از دست رفته اند؟ زمان اوج فصل خرید برای مشتریان فعلی چه زمانی است؟ کدام نوع از کاالها بیشترین محبوبیت را دارند؟

استراتژیهای بازاریابی

باید بدانید صاحب کسب و کار چگونه مشتریان را جذب می کند؟ آیا او از طریق ارائه تخفیف، تبلیغات گسترده و یا کمپین های روابط عمومی این کار را انجام میدهد؟ شما باید نسخه هایی از تمام سیاست ها و ادبیات فروش بیزینس دریافت کنید تا ذهنیتی درباره نحوه .فروش و ارتباط با مشتری داشته باشید

:هزینههای تبلیغات

هزینه های تبلیغات را آنالیز نمایید. اغلب برای یک کسب و کار بهتر است که با هزینه کردن برای تبلیغات در طول ماه پایانی سال .مالی، سود پایان سال خود را تا سال آینده به تعویق بیندازد

چک کردن قیمت ها

لیست قیمت فعلی و برنامه های تخفیف برای همه محصوالت، تاریخ آخرین افزایش قیمت و درصد افزایش را حتما مورد ارزیابی قرار دهید. ممکن است شما به عقب برگردید و به افزایش قیمت قبلی نگاه کنید تا ببینید چه درصدی بوده و مشخص نمایید که چه .زمانی می توانید قیمت ها را دوباره باال ببرید

تاریخچه صنعت و بازار آن

شما باید صنعت مورد نظر و اهداف تجاری بخش های خاص بازار را تجزیه و تحلیل کنید. شما باید بدانید که آیا فروش در این صنعت و همچنین در بازار مربوط به آن، در حال رشد، کاهش، یا رکود باقی مانده است. این برای تعیین پتانسیل سود در آینده بسیار .مهم است

موقعیت و محل قرارگیری

موقعیت فیزیکی کسب و کار و محیط اطراف آن را ارزیابی کنید. این امر به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و خرده فروشانی که اکثر مشتریان خود را بر اساس منطقه تجاری به دست می آورند، مهم است.

شما باید یک آنالیز کامل از موقعیت کسب و کار و مناطق تجاری اطراف از جمله چشم انداز اقتصادی، جمعیت شناسی و رقابت انجام دهید. برای کسب و کارهای خدماتی، نقشه مربوط به مشاغل منطقه را تهیه کنید. همچنین اگر الزامات ویژهای برای تحویل محصول وجود داشته باشد، یا هر گونه مشکالت مربوط به .حمل و نقل و رسیدن محصول به بازار وجود داشته باشد، آنها را بررسی کنید

شهرت و اعتبار کسب و کار

تصویر بیزینس در چشم مشتریان و تامین کنندگان بسیار مهم است. همانطور که گفته شد، تصویر یا شهرت یک کسب و کار میتواند یک دارایی محسوب شود. برای تشخیص میزان اعتبار بیزینس مورد نظرتان با مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان بانک و همچنین .صاحبان دیگر کسب و کارهای فعال در منطقه مشورت و گفتگو نمایید

روابط فروشنده و مشتری

شما باید بفهمید که آیا هیچ یک از مشتریان با مالک فعلی کسب و کار ارتباط خاصی دارند یا خیر. چه مدت است که چنین ارتباطی با شرکت وجود دارد؟ این مشتری یا مشتریان خاص چه درصدی از کسب و کار این شرکت را تشکیل می دهند؟ آیا این مشتری در صورت تغییر مالکیت به خرید از شرکت ادامه خواهد داد؟

حقوق های باال

ممکن است برخی از دستمزدها افزایش بی رویه داشته باشند یا شاید مالک فعلی نام فردی را در لیست حقوق گذاشته باشد که برای .شرکت کار نمی کند، ولی با او نسبت فامیلی داشته باشد. همه این احتماالت باید مورد بررسی قرار بگیرند

:فهرست کارمندان فعلی و نمودار سازمانی

کارمندان فعلی به ویژه پرسنل کلیدی، می توانند یک دارایی ارزشمند باشند. چارت سازمانی را ارزیابی کنید تا بفهمید چه کسی مسئول چه بخشی است.

همچنین باید به بررسی شیوه های مدیریتی شرکت بپردازید و دستمزد تمام کارمندان و طول دوره کاری آنها
.را بدانید. باید قراردادهای اداری و هر گونه پرونده های مربوط به کارمندان شرکت را بررسی نمایید

الزامات OSHA

تحقیق کنید که آیا این مرکز تمام الزامات ایمنی و سالمت شغلی را برآورده کرده است و آیا قبال مورد بازرسی قرار گرفته است یا خیر.

اگر احساس می کنید که فروشنده در این رابطه پنهان کاری می کند و چیزهایی را می بینید که احساس می کنید ممکن است .درخواست کنید که به بازرسی از محل اقدام کند (OSHA (دارای ایمنی کافی نباشند، میتوانید از اداره ایمنی و سالمت شغلی

بیمه

نوع پوشش بیمه ای که برای بهره برداری از کسب و کار و تمام اموال آن استفاده شده را معین کنید. همچنین اینکه چه کسانی نمایندگان کمپانی محلی هستند و میزان حق بیمه چقدر است را مشخص نمایید. برخی از کسب و کارها بدون بیمه هستند و تحت .شرایط خطرناک بالقوه در صورت بروز آتش سوزی یا یک فاجعه بزرگ فعالیت میکنند

مسئولیت محصول

اگر شما یک شرکت تولیدی را خریداری می کنید، باید بیمه مسئولیت محصوالت مورد توجه ویژه ای قرار داشته باشد. پوشش بیمه می تواند به طور چشمگیری از یک سال تا سال دیگر تغییر کند و این میتواند به طور قابل توجهی بر جریان نقدی یک شرکت تاثیر .بگذارد


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی