اطلاعات کاربردی آزمون و یادگیری زبان

فعل های چند قسمتی پرکاربرد در زبان انگلیسی

با چند فعل چند قسمتی پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا شوید

افعال چند قسمتی بخش مهمی از زبان انگلیسی را تشکیل می دهند. یادگیری و کاربرد این افعال با توجه به معنای گاها متفاوتی که در لحظه اول در ذهن ایجاد می کنند، برای زبان آموزان مشکل است. تسلط به این افعال راهی جز تکرار ندارد. در ویدئو زیرین، تعدادی از افعال پرکاربرد به همراه معنای آن در قالب یک انیمیشن تهیه شده است. این ویدئو مکالمه ای بین دونفر درباره خرابی ماشین، ترس از هواپیما و ترک یک رابطه عاشقانه است.

Break down: خراب شدن
Stop working

Put aside: پس انداز کردن ، ذخیره کردن
Save

Fall behind: عقب ماندن
Not keep pace with

Come along: قرار گذاشتن، همراه شدن
Go somewhere with someone

Miss out: از دست دادن
Lose

Break off: پایان دادن به رابطه
End a relationship

Stand out: جلب توجه کردن
Be very noticeable

Get down one: نقد کردن
Criticize

Bring about: سبب شدن
cause

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023