تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

فرم i-693 آمریکا


درباره فرم I-693

فرم I-693 برای گزارش معاینه پزشکی و سابقه واکسیناسیون می باشد. اگر شما متقاضی برای بهتر نمودن وضعیت خود در ایالات متحده برای اقامت دائم هستید می توانید از این فرم استفاده کنید و از این طریق متوجه خواهید شد که به چه دلایل پزشکی در ایالات متحده پذیرفته نمی شوید.

از کجا باید شروع کرد

پس از اینکه الزامات معاینه پزشکی را گذراندید، جراح باید فرم I-693 را در یک بسته پاکت در اختیار شما قرار دهد. اگر در یک پاکت، بسته بندی نشده است، آن را قبول نکنید. زیرا در این صورت اگر بسته بندی نشده باشد یا اگر که پاکت باز شده یا تغییر یافته باشد، فرم برگشت خواهد خورد.

شما باید فرم I-693 خود را به USCIS ارسال کنید. اگر متقاضی بهتر کردن وضعیت خود در ایالات متحده هستید، می توانید فرم I-693 را ارسال کنید:

  • برای درخواست ثبت نام برای اقامت دائم یا تنظیم و بهتر کردن وضعیت خود به مکان مشخص شده در فرم I-485 که پر کرده اید مراجعه کنید.
  • پس از پر کردن فرم I-485 به محلی که در ارتباط شما با USCIS مشخص شده است از طریق پست الکترونیکی آن را ارسال کنید.
  • بصورت حضوری در مصاحبه در یک دفتر USCIS شرکت کنید (در صورت نیاز به مصاحبه).

برنامه های دیگر: باید دستورالعمل های مربوط به درخواست یا دستورالعمل هایی را که دفتر معاینه پزشکی به شما داده است را دنبال کنید.

فراموش نکنید که فرم خود را امضا کنید! هر فرم بدون امضا رد خواهد شد.

هزینه تشکیل پرونده برای فرم I-693

هزینه تشکیل پرونده برای فرم I-693 رایگان می باشد. البته هزینه های جراحان معاینه پزشکی محفوظ می باشد که هزینه ها ممکن است توسط پزشک  متفاوت باشد.

دستورالعمل های ویژه برای فرم I-693

وقتی در مورد درخواست شما تصمیم گرفته شد، شما برای اطمینان از اینکه نتایج معاینه پزشکی شما هنوز معتبر است، باید معاینه پزشکی را در اسرع وقت برای تنظیم وضعیت خود در ایالات متحده ارسال کنید و به سوالاتی که از شما میشود پاسخ دهید یا در مصاحبه شرکت کنید (در صورت لزوم).

توجه: فرم I-693 باید زودتر از 60 روز قبل از ثبت درخواست اصلی تاریخ گذاری شود.

حتماً زمان را طوری تنظیم کنید که وقت کافی برای هر آزمایش اضافی مورد نیاز طبق دستورالعمل فنی CDC را داشته باشید. امکان دارد که بجز معاینه های پزشکی انجام شده به معاینه های دیگری نیز احتیاج داشته باشید.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی