dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

فرم i-129 آمریکا


فرم i-129 چیست؟

درخواست کنندگان از این فرم استفاده می‌کنند تا از طرف یک کارگر غیر مهاجر به ایالات متحده برای انجام خدمات کار یا به منظور دریافت آموزش های H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1,O-2,P-1,P-1S,P-2 P-2S,P-3,P-3S,Q-1 و یا  R-1به طور موقت به ایالات متحده مراجعه کنند. درخواست کنندگان همچنین ممکن است از این فرم برای درخواست تمدید اقامت یا تغییر وضعیت در E-1,E-2,E-3,H-1B1 یا یکی از طبقه بندی های فوق برای یک تبعه خارجی استفاده کنند.

آنچه که درباره ارسال فرم I-129 خود باید بدانید

نسخه فعلی فرم ، مورخ 01/11/2019

 • در صورت ارسال در تاریخ چهاردهم اکتبر یا قبل از آن، نسخه فعلی این فرم پذیرفته می شود.
 • اگر در 15 اکتبر یا بعد از آن ارسال شود ، پذیرفته نمی شود.

نکات اساسی در مورد فرم I-129

فرم I-129 دارای 36 صفحه و 29 دستورالعمل می باشد که در تاریخ 01/31/2019 ویرایش شد. می توانید تاریخ ویرایش را در پایین صفحه در فرم و دستورالعمل ها پیدا کنید.

نکاتی درمورد فرم I-129 ، دادخواست برای یک کارگر غیر مهاجر

 • تمام بخش های فرم را تکمیل کنید.
 • فراموش نکنید که فرم خود را امضا کنید! هر فرم بدون امضا رد خواهد شد.

هزینه تشکیل پرونده

هزینه تشکیل پرونده $460 می باشد. هنگامی که شما یک پرداخت را ارسال می کنید، شما قبول کرده اید که هزینه خدمات دولتی را بپردازید. هزینه های تشکیل پرونده و خدمات بیومتریک بدون توجه به اقدامی که در مورد برنامه، دادخواست یا درخواست شما انجام می دهند و یا اگر درخواست خود را پس گرفتید، قطعی و غیر قابل استرداد است.

از اسناد و مدارک خود کپی تهیه کنید

لطفاً در صورتی که ذینفع به دنبال ویزای غیر مهاجرتی در خارج از کشور، تغییر وضعیت یا تمدید اقامت است، یک نسخه کپی از فرم I-129 و کلیه اسناد و مدارک پشتیبان را تهیه کند. علاوه بر این، لطفا چندین کپی از کلیه اسناد خود تهیه کنید.

عدم ارسال کپی های مدارک ممکن است باعث ایجاد تاخیر در صدور ویزا شود. برای سرعت بخشیدن به پردازش، کپی ها باید دو طرفه باشند (دو رو) و با یک منگنه به هم وصل شوند. لطفا گیره کاغذ، روبان یا تقسیم بندی های دیگر را در نسخه کپی قرار ندهید.

تمدید درخواست اقامت برای متقاضیانی که براساس یک دادخواست تأیید شده L وارد ایالات متحده شده اند

کلیه متقاضیان درخواست کننده برای تمدید مدت اقامت برای ذینفعی که براساس یک دادخواست تأیید شده‌ی L وارد ایالات متحده شده اند باید موارد زیر را تشکیل دهند.

 • فرم I-129 ، دادخواست برای یک کارگر غیر مهاجر ،
 • فرم I-129S ، دادخواست غیر مهاجرت مبتنی بر دادخواست L (فقط نسخه 06/02/16)
 • یک نسخه از فرم I-129S که قبلاً تأیید شده است.

ممکن است هر فرم I-129 برای درخواست تمدید L-1 که شامل فرم I-129S نباشد، ریجکت شود.

تغییر درخواست وضعیت برای افراد ذینفع در ایالات متحده

کلیه درخواست کننده هایی که درخواست تغییر وضعیت L-1 را دارند، براساس درخواست تصویب شده L برای یک ذینفع که در حال حاضر در ایالات متحده است، باید موارد زیر را ارائه دهند:

 • فرم I-129 ، دادخواست برای یک کارگر غیر مهاجر
 • فرم I-129S ، دادخواست غیر مهاجرت مبتنی بر دادخواست L (فقط نسخه 06/02/16).

ممکن است فرم I-129 برای تغییر درخواست وضعیت L-1 که شامل فرم I-129S هم نیست، ریجکت شود.

مدارک مورد نیاز برای تأیید دادخواست هنگام مسافرت

همراه با گذرنامه و ویزا معتبر (در صورت وجود)، ذینفع تبعه خارجی هنگام مسافرت به ایالات متحده باید مدارک زیر را نیز در اختیار داشته باشد:

 • فرم I-797 اعلامیه تأیید دادخواست USCIS
 • نسخه ای از فرم تأیید شده I-129S (در صورت وجود)

ذینفع باید به هنگام اولین ورود یا ورود مجدد به ایالات متحده، این اسناد را در اختیار گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده قرار دهد.

اعتبار فرم I-94

هنگامی که ذینفع دارای فرم تأیید شده I-129 ، در ایالات متحده پذیرفته می شود، گمرک و حفاظت از مرز ایالات متحده یک دوره اقامت مستند به فرم I-94 را همانگونه که در گذرنامه یا سند مسافرت ذکر شده است به ذینفع اعطا می کنند.

اگر تاریخ انقضاء در فرم I-94 قبل از پایان دوره اعتبار فرم I-129 به پایان برسد. یکی از موارد زیر باید قبل از تاریخ انقضا در فرم I-94 یا همانطور که در گذرنامه یا سند مسافرتی ذکر شده است، رخ دهد:

 • یک تقاضا کننده باید با استفاده از فرم I-129، درخواست تمدید اقامت را از طرف ذینفع ارائه دهد.
 • درخواستی برای برخی دیگر از مزایای مهاجرت که اجازه می دهد ذینفع در ایالات متحده باقی بماند باید تشکیل شود. و یا
 • ذینفع باید ایالات متحده را ترک کند.

اگر اقامت کارگر غیرمهاجر مطابق آنچه در بالا توضیح داده شد محدود باشد، هر یک از اعضای خانواده وابسته که برای پیوستن به ذینفع همراهی یا پیگیری کرده اند نیز باید موارد زیر را انجام دهند.

 • با استفاده از فرم I-539 درخواست تمدید اقامت کنند.
 • درخواستی برای برخی از مزایای مهاجرتی دیگر کنید که باعث شود اعضای خانواده در ایالات متحده بمانند.
 • قبل از تاریخ انقضا در فرم I-94 عضو خانواده یا تاریخ ذکر شده در گذرنامه یا سند مسافرتی خانواده، ایالات متحده را ترک کنید.

صدور گواهینامه مربوط به انتشار فناوری کنترل شده یا داده های فنی به اتباع بیگانه در ایالات متحده

متقاضیان اگر به دنبال طبقه بندی یک کارگر غیر مهاجر به عنوان H-1B، H-1B1 شیلی / سنگاپور ، L-1 و O-1A هستند، باید قسمت 6 فرم I-129 را تکمیل کنند. قسمت 6 برای دادخواست همه طبقه بندی های دیگر مورد نیاز نیست.

برنامه کمک به دارایی مشکل دار

کارفرمایانی که از طریق برنامه کمک به دارایی های مشکل دار یا تحت بخش 13 قانون صندوق ذخیره فدرال (“بودجه تحت پوشش”) بودجه دریافت کرده اند، دیگر ملزم به پاسخگویی به سؤال 1d در قسمت A از مجموعه داده های H-1B و مکمل معافیت هزینه های تشکیل پرونده نیستند.

برای اقامت در کشورهای مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی (CNMI)

هنگام تکمیل فرم I-129 ، در صورت خواسته شدن خیابان یا آدرس لطفا آدرس پستی CNMI خود را ذکر کنید. درخواست های خود را برای اشتغال یا خدمات، بدون در نظر گرفتن طبقه بندی در مرکز خدمات کالیفرنیا، در CNMI ثبت کنید.

آدرس خدمات پستی ایالات متحده (USPS)

California Service Center
P.O. Box 10698
Laguna Niguel, CA 92607-1098

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت