تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

فرمان اجرایی در آمریکا


یک فرمان اجرایی چیست؟

مطابق قانونی اساسی ایالات متحده، قوۀ مققنه (کنگره) این قدرت را دارد که قوانین را تصویب کند. قوۀ مجریه موظف است تا آن قوانین را پیاده سازی و اعمال کند.

گاه رئیس جمهوری می تواند با صدور یک فرمان اجرایی با استفاده از حق خود، به صورت یک قانونگذار عمل کند. هر چند کنگره معمولا از این حق تفسیر اجمالی تری نسبت به رئیس جمهوری دارد.

فرمان های اجرایی برای کمک به قوۀ مجریه در اجرای وظایف آن صادر می شوند و آنها از قدرت قانونی برخوردار هستند. اقتدار قانونی یک فرمان یا بر اساس قدرتی که توسط قانون اساسی به رئیس جمهوری اعطا شده و یا قدرتی که توسط کنگره در یک قانون خاص به رئیس جمهوری داده شده است، حاصل می شود.

درست همانند قوانینی که به روش معمول – توسط کنگره تصویب شده و به وسیلۀ رئیس جمهوری امضا شده اند – فرمان های اجرایی نیز می توانند توسط دادگاه ها بررسی و لغو شوند. این قوانین همچنین می توانند توسط یک قانون جدید و یا یک فرمان اجرایی جدید بازنویسی شوند.

فرمان های اجرایی زمانی مفید هستند که انجام یک اقدام فوری لازم است و تا زمانی که روند رسمی قانون گذاری مراحل خود را طی کند، این فرمان ها می توانند مسیر را مشخص نمایند. یکی از معروف ترین فرمان های اجرایی در تاریخ ایالات متحده اعلامیۀ آزادی بردگان پرزیدنت آبراهام لینکلن در سال ١٨۶٣ بود.

 یک فرمان اجرایی چیست و ضمانت اجرای آن  چقدر است؟

بر اساس قانون اساسی آمریکا صدور فرمان اجرایی یکی از اختیارات رییس جمهور آمریکا برای تمشیت امور دولت فدرال است و ضمانت اجرای آن نیز  همانند قوانین تصویب شده در کنگره است.

فرمان های اجرایی همواره با دو اصل ” فوریت ” و ” خلاء قانونی” رابطه مستقیمی دارند؛ به این معنا که غالبا موضوعیت صدور این فرامین در اموری مهم ، فوری یا اضطراری هستند که خلاء قانونی درباره آنها وجود دارد و رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی آمریکا با صدور این فرامین زمینه قانونی لازم را برای دستگاه های فدرال فراهم می کند تا در موضوعاتی که از نظر او فوریت وجود دارد، اقداماتی را مبذول دارند.

به بیان دیگر فرمان اجرایی در واقع یک نوع ” تقنین و قانونگذاری اجرایی و اضطراری” از سوی رییس جمهور است مادامی که کنگره آمریکا در فرصت بیشتر و بهتر بتواند قوانین لازم را نسبت به آن موضوع تصویب و به امضای رییس جمهور برساند.

در تاریخ ایالات متحده آمریکا تا کنون هزاران فرمان اجرایی از سوی 45 رییس جمهور تاریخ این کشور امضا شده است که شامل موضوعات مختلفی بوده است و شاید مهم ترین و یا یکی از مهم ترین آنها فرمان اجرایی ” آبراهام لینکن” شانزدهمین رییس جمهور آمریکا برای “لغو برده داری” در سراسر این کشور در سال 1863 بوده است. لینکلن در مجموع دوران ریاست جمهوری خود 48 فرمان اجرایی مختلف صادر کرد که مهم ترین آنها فرمان لغو برده داری بود.

روسای جمهور قرن های هجدهم و نوزهم آمریکا کمتر فرامین اجرایی صادر می کردند اما همزمان با بزرگ تر شدن جامعه آمریکا و موج مهاجرت به این کشور از قرن بیستم تعداد فرامین اجرایی روسای جمهوری آمریکا نیز رو به فزونی رفت تا جایی که “فرانکلین دلانو روزولت ” رییس جمهور معاصر با جنگ دوم جهانی دوم در آمریکا ( که 4 دوره رییس جمهور آمریکا بود) در طول دوران ریاست خود بر کاخ سفید تعداد 3522 فرمان اجرایی صادر کرد و از این حیث رکورددار روسای جمهوری در طول تاریخ آمریکاست.

پیش از او “وودرو ویلسون” رییس جمهور دموکرات آمریکا در دوران جنگ اول جهانی نیز با صادر کردن 1803 فرمان اجرایی در طول دوران ریاست خود رکورددار محسوب می شد.

در دوره معاصر و در دهه های بعد از جنگ دوم جهانی روسای جمهوری آمریکا هر کدام در دوران 4 یا 8 ساله ریاست جمهوری خود صدها فرمان اجرایی را صادر کرده اند.

نکته دیگر در مورد فرمان اجرایی این است که این فرمان ها می توانند به چالش کشیده شوند و همانند قوانین مصوب کنگره با ورود دادگاه های فدرال بررسی و لغو شوند. همچنین این امکان وجود دارد که فرامین اجرایی قبلی از سوی فرامین جدیدتر و یا قانونگذاری های جدید در کنگره آمریکا تغییر کرده و یا حتی لغو و بازنویسی شوند.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی