تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اثبات توانایی زبان فرانسه – DELF/DALF


آزمون زبان فرانسه DELF/DALF برای مهاجرت به کانادا

DELF (Diplôme d’études en langue française) و DALF (Diplôme approfondi de langue française) امتحانات زبان فرانسه هستند که از شش مدرک diplomas تشکیل شده اند.

این مدارک توسط وزارت آموزش فرانسه اعطا می شود و سطح مهارت زبان فرانسه را تایید می کند.


تفاوت بین DELF و DALF چیست؟

امتحانات DELF در چهار سطح فردی انجام می شود: A1 و A2 (مبتدی)، B1 و B2 (متوسط). امتحانات DALF در دو سطح فردی انجام می شود: C1 و C2 (پیشرفته). هر آزمون مستقل است، به این معنی که داوطلب می تواند در هر مقطعی که انتخاب کند در آزمون ثبت نام کند. هر آزمون توانایی های زبان فرانسه در شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن را ارزیابی می کند، اگرچه فقط ماژول های Listening و Speaking برای مهاجرت کبک مورد نیاز است. درباره امتحان DELF/DALF


توانایی گوش دادن

مرحلهتستمدت زمان
A1به موارد ضبط شده گوش دهید و به سؤالات مربوط به زندگی روزمره پاسخ دهید.در کل 20 دقیقه
A2به موارد ضبط شده گوش دهید و به سؤالات مربوط به زندگی روزمره پاسخ دهید.کل 25 دقیقه
B1به موارد ضبط شده گوش دهید و به سؤالات مربوط به زندگی روزمره پاسخ دهید.کل 25 دقیقه
B2به موارد ضبط شده گوش دهید و به سؤالات در مورد موضوعات مختلف پاسخ دهید.در کل 30 دقیقه
C1به موارد ضبط شده گوش دهید و به سؤالات در مورد موضوعات مختلف پاسخ دهید.کل 40 دقیقه


توانایی صحبت کردن

مرحلهتستمدت زمان
A1تست سه قسمتی شامل یک مکالمه هدایت شده،تبادل اطلاعات و ایفای نقش5 تا 7 دقیقه مکالمه
A2تست سه قسمتی شامل یک مکالمه هدایت شده،تبادل اطلاعات و ایفای نقش6 تا 8 دقیقه مکالمه
B1تست سه قسمتی شامل یک مکالمه هدایت شده،تمرین تعاملی و ابراز نظر در مورد یک سند.15 دقیقه مکالمه
B2بیان و دفاع از عقیده بر اساس سند کوتاه.20 دقیقه مکالمه
C1ارائه بر اساس یک سری اسناد مکتوب،پس از بحث با ممتحن30 دقیقه مکالمه

توانایی های شنیداری/گفتاری

مرحلهتستمدت زمان
C2از سه بخش تشکیل شده است:

1. Write-up the contents of a recording regarding humanities or social studies/science
2. Personal development based on the problem given in the recording
3. Debate with the examiners
کل 90 دقیقهچگونه DELF/DALF بر اساس برنامه کارگران ماهر کبک درجه بندی می شود

دیپلم دریافت کردDELF A1DELF A2DELF B1DELF B2DALF C1DALF C2
امتیازات زبان کارگر ماهر کبک برای
شنیدن و صحبت کردن
000567
امتیاز زبان کارگر ماهر کبک برای
خواندن و نوشتن
000111
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی