تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

ظرفیت پذیرش مهاجرت استان کبک اعلام شد

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار کبک ظرفیت پذیرش مهاجرت استان کبک اعلام شد

ظرفیت پذیرش مهاجرت برای سال 2021 به عنوان بخشی از برنامه مهاجرت کبک 2021 اعلام شد که در تاریخ 29 اکتبر منتشر شد.

همچنین اداره مهاجرت و شهروندی کانادا نیز برنامه مهاجرت خود برای سالهای 2021 تا 2023 را نیز اعلام کرده است.

مهاجرت به کبک کانادا

در سال 2021 اکثر پذیرش های جدید (62 درصد) پیش بینی میشود تحت برنامه های کلاس اقتصادی انجام شود.

هدف کبک 43،000 تا 44،500 مهاجر بود ، که این ارقام در 2021 افزایش داشته است. و احتمال میرود به علت وروس کرونا باشد.

طبق برآوردهای موجود در این طرح که امروز منتشر شد ، پیش بینی شده 44 هزار و 500 مهاجر حداقل در سال 2021 کبک پذیرش کند ، و حداکثر 30 هزار و 500 مهاجر در سال جاری پذیرش خواهد کرد. این استان می گوید محدودیت های سفر و تعطیلی دفاتر فدرال و مراکز پردازش در سراسر جهان تحقق اهداف مهاجرت برای سال 2020 را دشوار می کند.

با این حال ، وزارت مهاجرت استان گفت که اهداف آن برای سال 2021 شامل یک طرح توازن مجدد “با پذیرش 7000 نفر دیگر (بیشتر) است.

در نتیجه بحران سلامت ، این استان تعداد پذیرش ها در زمان باقی مانده در سال 2020 را بین 13000 تا 18000 تخمین می زند اما قصد دارد این کمبود را طی دو سال آینده جبران کند.

ظرفیت پذیرش مهاجرت کبک برای سال 2021

نکته: منظور از بشر دوستانه کسانی ست که به دلیل جنگ ، شرایط اقلیمی و دیگر موارد به اجبار کشور خود را ترک می کنند ، مانند سوری ها.

برای سال 2021 ، کبک برای برنامه های مهاجرت اقتصادی خود محدوده ای از 27،500 تا 29،300 پذیرش جدید را تعیین کرده است ، از جمله حداکثر 24200 نیرو ماهر .

این استان همچنین حداکثر 4300 پذیرش برای برنامه های مهاجرت تجاری خود، که شامل مجموعه برنامه کارآفرینی و برنامه نیروی کار خود اشتغالی می شود.

علاوه بر این ، حداکثر 800 پذیرش برای “سایر مقوله های اقتصادی” مانند مراقبان در حوزه سلامت و سایر موارد تعیین شده است.

پیش بینی می شود 10200 نفر دیگر از طریق برنامه اسپانسرشیپ خانواده ، بشردوستانه و سایر برنامه های مهاجرتی وارد کانادا شوند.

اهداف 2021 گواهی انتخاب کبک

طبق مفاد توافقنامه کانادا – کبک ،

استان کبک قدرت انتخاب همه مهاجران طبقه اقتصادی و برخی از متقاضیان حمایت بشردوستانه را دارد.

به افرادی که انتخاب می شوند گواهی انتخاب کبک (Certificat de sélection du Québec یا CSQ) تعلق می گیرد و سپس می توانند برای دریافت ویزای اقامت دائم به دولت فدرال کانادا مراجعه کنند.

طرح کبک خواستار صدور 26500 تا 31200 CSQ در سال 2021 است که کمی بیشتر از برنامه 2020 آن است (20100 تا 24،700 ).

حداکثر 22،400 نفر – به کاندیداهای نیرو ماهر اختصاص می یابد.

ظرفیت CSQ به شرح زیر است:

  • نیرو ماهر: بین 19،400 تا 22،400؛
  • برنامه های تجاری: بین 1500 تا 2300 نفر.
  • سایر مهاجران اقتصادی: بین 400 تا 600 نفر.
  • بشر دوستانه (انتخاب شده در خارج از کشور): بین 4،400 تا 4،700؛
  • سایر مهاجران: بین 800 تا 1200 نفر.

اهداف تعیین شده برای سال 2021 شامل برنامه های در دست اجرا یا منتظر بررسی در کبک و در سطح فدرال است. آنها همچنین مدتی را که داوطلبان برای انجام کلیه مراحل مهاجرت به آن نیاز دارند در نظر می گیرند.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی