dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

معرفی شهر های ارزان آمریکا برای زندگی

اخبار آمریکا ایالات متحده معرفی شهر های ارزان آمریکا برای زندگی

شیوع کرونا تاثیر زیادی بر هزینه زندگی در آمریکا و تحصیل در آمریکا داشته و نرخ تورم این کشور با وجود تلاش های بانک مرکزی این کشور نتوانسته است از محدوده یک درصدی فاصله بگیرد. در حالی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ افزایش یافته اما هزینه های زندگی در بسیاری از شهرها نسبت به سال قبل کمتر شده است.

معرفی شهرهای آمریکا با هزینه زندگی کم

پالم کست- فلوریدا

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳.۴ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۱۳.۷ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۲.۲ درصد کاهش

جانستون سیتی- تنسی

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳.۳ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۱۲.۶ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۳.۱ درصد کاهش

هانتزویل- آلاباما

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳.۱ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۴.۸ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۷.۴ درصد کاهش

کسپر- وایومینگ

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۸.۵ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۵ درصد کاهش

جولیت ویل- ایلینوی

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۷.۷ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۴.۵ درصد کاهش

مینوت- داکوتای شمالی

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۴.۳ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۵.۷ درصد کاهش

ساسکس کانتی- دلاویر

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۹.۴ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۱.۲ درصد کاهش

استاکتون- کالیفرنیا

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۳ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۱۱ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۳.۴ درصد کاهش

بیکرزفلد- کالیفرنیا

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۲.۹ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۶.۸ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۲ درصد کاهش

مونتگومری- آلاباما

متوسط تغییر هزینه های زندگی نسبت به سال قبل: ۲.۹ درصد کاهش

متوسط تغییر هزینه مواد غذایی نسبت به سال گذشته: ۶.۳ درصد کاهش

تغییر متوسط قیمت مسکن در یک سال اخیر: ۴ درصد کاهش


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت