dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تاسیس شرکت در انتاریو دیگر نیاز به شریک یا مدیر کانادائی ندارد

اخبار آمریکا کانادا اخبار انتاریو تاسیس شرکت در انتاریو دیگر نیاز به شریک یا مدیر کانادائی ندارد

تاسیس شرکت در انتاریو کانادا

شرکت‌هایی که در انتاریو فعالیت می‌کنند و یا ثبت می‌شوند دیگر لازم نیست تا حداقل ۲۵ درصد سهام آنها متعلق به شخصی باشد که یا سیتیزن کاناداست و یا اقامت دائم این کشور را دارد.

اجرای مقررات جدید از ۵ جولای ۲۰۲۰ اعمال می‌شود. به این ترتیب افراد خارجی که می‌خواهند در استان انتاریو فعالیت تجاری داشته باشند و شرکت تاسیس کنند نیازی ندارند تا یک نفر را که سیتیزن و یا دارای اقامت دائم کانادا باشد به عنوان دایرکتور معرفی کنند.

استان بریتیش‌کلمبیا سال‌هاست که این الزام قانونی را برداشته است. تا پیش از این بر اساس قانون شرکت‌های تجاری انتاریو Ontario’s Business Corporations Act یا OBCA، شرکت‌ها در این استان ملزم بودند تا دستکم ۲۵ درصد از سهام مدیران آنها متعلق به یک شهروند و یا دارنده اقامت دائم کانادا باشد، یا در شرکت‌هایی که کمتر از چهار مدیر دارند، حداقل یکی از مدیران کانادایی مقیم باشد.

این تغییرات به منظور مدرنیزه کردن بخش‌هایی از OBCA طراحی شده‌اند و به شرکت‌ های انتاریو امکان می‌دهند تا با سایر استان‌هایی که هیچگونه شرایط اقامت کانادایی برای مدیران خود ندارند، همسو شوند.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت