تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

شرایط ورود به آمریکا و محدودیت های ورود


شرایط ورود به آمریکا

در این مطلب ممنوعیت ها و شرایط ورود به آمریکا را مشاهده می کنید در صورتی که هر کدام از این موارد برای شما پیش آمده باشد امکان ورود به آمریکا را نخواهید داشت

 • کسانی که پیشینه جرم و فعالیت های تروریستی داشته اند
 • سو استفاده از مواد (مخدر)
 • مشکلات پزشکی عفونی (مسری )

دلایل اصلی ممنوعیت ورود به امریکا:

قابل چشم پوشی

 • کسانی که دچار بیماری های عفونی ارتباطی مانند “سل فعال ؛ سوزاک؛سیفیلیس” هستند.
 • یعنی باید پیش از ورود به امریکا درمان شوند یا درخواست بازنگری دهند.
 • افراد دچار اختلالات روانی و جسمی که به خود و دیگران آسیب می زنند در صورتی که اقدامات درمانی را انجام نداده باشند.
  • در بعضی موارد مانند پدوفیلیا و کودک آزادی و یا جنون غیر قابل کنترل غیر قابل چشم پوشی است
   • خدمت دوستان توضیح داده ام که بیماری خود را پنهان نکنید مخصوصا اگر مشکلات روانی باشد چون اگر اقدامات درمانی را قبل از مدیکال انجام نداده باشید به مشکل جدی برخورد میکنید
  • عزیزانی که خودسرانه و بدون تجویز پزشک داروهای اعصاب و شبه مخدر استفاده میکنند مشمول این بند هستند
 • کسانی که واکسینه نشده اند
 • کسانی که مرتکب جرم های غیر اخلاقی شده اند.
 • کسانی که قوانین مهاجرتی را زیر پا گذاشته اند
 • زنان خیابانی (اگر ترس از به مخاطره افتادن امنیت آمریکا نباشد )
 • کسانی که مرتکب و محکوم به جرم های چندگانه شده اند (عدمتکرار جرم و تعددجرم در بعضی موارد )

غیر قابل چشم پوشی

 • سواستفاده از مواد مخدر و اعتیاد و سواستفاده از مصرف دارو
 • جاسوسان(یک جانبه و دوجانبه )
 • تروریست ها
 • کسانی که احتمال دارد وابسته دائمی به کمک های دولتی بشوند.(بی خانمان )
 • افرادی که به عنوان اخلال گر نظم شناخته شدند

در بسیاری از کیسهای سیاسی این مورد دیده میشود


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی