تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

شرایط مختلفی که شما نیازی به LMIA نخواهید داشت


شرایط معافیت از LMIA کانادا

طبق گفته IRCC، اگر یکی از شرایط زیر شما را داشته باشید، واجد شرایط درخواست مجوز کار بدون نیاز به LMIA هستید:

 1. مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP): دانشجویان بین المللی که از یک موسسه آموزشی تعیین شده (DLI) فارغ التحصیل شده اند، واجد شرایط مجوز کار آزاد هستند.
 2. دانشجوی بی بضاعت: دانشجویی که دیگر قادر به پرداخت هزینه های تحصیل نیست.
 3. دارنده مجوز کار خاص کارفرما مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا در معرض سوء استفاده قرار می گیرد.
 4. مجوز کار آزاد Bridging: متقاضیان مقیم دائم منتظر تصمیم در مورد درخواست خود هستند.
 5. عضو خانواده تحت تکفل کسی که برای اقامت دائم درخواست داده است.
 6. همسر یا شریک حقوقی یک نیرو متخصص یا دانشجوی بین المللی.
 7. همسر یا شریک زندگی مشترک متقاضی برنامه پایلوت مهاجرت آتلانتیک.
 8. مدعی موارد بشر دوستانه، شخص محافظت شده یا عضو خانواده آنها
 9. شما تحت یک حکم حذف غیرقابل اجرا هستید (اگر در پاسخ به حکم حذف، بازبینی قضایی فدرال، ارزیابی خطر پیش از حذف (PRRA) یا ملاحظات بشردوستانه و دلسوزانه (H&C) ارائه کرده باشید).
 10. دارندگان اجازه اقامت موقت که در غیر این صورت به کانادا اجازه ورود ندارند.
 11. یک تاجر، سرمایه گذار، انتقال گیرنده درون شرکتی یا حرفه ای تحت توافقنامه کانادا – ایالات متحده – مکزیک (CUSMA).
 12. علاوه بر موارد بالا، نیرو متخصص جوان که در برنامه های ویژه ای شرکت می کنند.
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی