تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

شرایط اخذ ویزای نامزدی هلند

وی والت اروپا هلند ویزا و مهاجرت شرایط اخذ ویزای نامزدی هلند

ویزای نامزدی هلند

۱) هر دو فرد ازنظر قانونی مشکلی جهت ازدواج کردن نداشته باشند.

۲) فردی که فاقد تابعیت هلندی است باید به قصد ازدواج وارد خاک هلند شود ونامزد فرد باید هلندی باشد.

۳) دو نفری که مقصودشان ازدواج است باید در ۲ سال گذشته همدیگر را حضوراً و شخصاً ملاقات کرده باشند. بدین معنا که سابقه رابطه نامزدی در هلند و تعلق خاطر احراز شود.

جهت این که مهاجرت به هلند از طریق ویزای نامزدی هلند و این ازدواج قانونی باشد هر دو شخص باید به سن قانونی رسیده باشند و یا در صورتی که متارکه کرده‌اند، باید کلیه ی مراحل قانونی طلاق را طی کرده باشند و قانونا از همسر قبلی‌ خود جدا شده باشند. برای نمونه چنانچه یک شهروند هلندی با یک شهروند غیر هلندی ازدواج کند و همسر خود را به هلند آورده باشد و سپس در خارج از هلند تقاضای طلاق داده باشد، این باعث میشود که آنها نتوانند قانونی ازدواج کنند.

– همچنین اشخاصی که قصد ازدواج با خاله زاده، عمه زاده، عموزاده و یا دایی زاده خود را دارند، قوانین و یا محل اقامت آنها ممکن است مانع جهت اخذ ویزای نامزدی هلند باشد.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی