اطلاعات کاربردی بازار کار کانادا

سوالات مهم و حقایق کار در کانادا

حقایق کشور کانادا

مقامات مهاجرت کانادا برای تعدادی از فعالیت های کاری محدود در کانادا نیازمند مجوز کار هستند.

یک پیشنهاد شغل از کارفرمایان کانادایی معمولا پیش نیاز اخذ مجوز کار کانادا می باشد.

در برخی از موارد، مقررات مهاجرت کانادا باعث اخذ مجوز کار آزاد می شود مختص به کارفرما نیست.

مجوزهای کاری از نظر ماهیت همیشه موقتی بوده اند اما از داخل کانادا قابل تمدید هستند.

به طور معمول مجوز کار فقط توسط مقامات مهاجرت کانادا در صورت صدور مجوز ثبت LIMA توسط سازمان ESDC کانادا که نشان می دهد استخدام مذکور تاثیر منفی بر نیروهای کار کانادا ندارد، صادر می گردد.سوالات درباره کار در کانادا:۱)آیا شما نیز دارای یک پیشنهاد کار از کانادا هستید و به مجوز کار نیاز دارید؟
تقریبا در همه ی موارد افرادی که دارای پیشنهاد شغل از کارفرمای کانادا هستندبرای کار در کانادا نیازمند یک مجوز کار موقت هستند. مجوز کار موقت برای یک دوره ی زمانی کوتاه از چند روز تا چند سال صادر می شود.

در اکثر موارد فرآیند اخذ مجوز کار دو برابر است. در ابتدا کارفرمای کانادا باید مجوز دولت را برای استخدام از خارج کانادا اخذ نماید. بعد از اینکه این مجوز داده شد، کارفرمای معین شده باید برای اخذ مجوز کار برای او درخواست دهد.

مجوز کاری که برای یک شغل خاص در کانادا صادر می شود محدود به آن شغل است.
در نتیجه، کارمند فقط باید برای کارفرمایی کار کند که در مجوز کاری اش مشخص شده است.

اگر او شغل متفاوتی پیدا کند و همچنان وضعیت اقامت دائم را اخذ نکرده باشد، باید برای آن شغل درخواست داده و قبل از انجام شغل دیگری در کانادا، مجوز کار جدیدی دریافت کند.

۲)آیا یک کارفرمای کانادایی هستید که باید برای نیروهای کار جدید خود مجوز کار اخذ نمایید؟
توجه کنید که مجوز کار موقت فقط برای آن دسته از نیروهای کار خارجی است که قصد دارند برای یک مدت زمان محدود در کانادا کار کنند.

برا اینکه فرد به صورت دائم در کانادا کار و زندگی نماید، باید فرآیند مهاجرت به کانادا را طی نماید.
با این حال، یک مجوز کار موقت می تواند یک گام اولیه برای اخذ اقامت دائم کانادا باشد.

هنگامی که فرد از طریق یک مجوز کار موقت در کانادا سکونت دارد، می تواند از طریق گروه نیروهای متخص یا از طریق یکی از برنامه های استانی واجد شرایط گروه تجربه ی کانادایی (CEC) شود.


بیشتر بخوانید:

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023