تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

سوالات متداول اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه

وی والت اروپا ترکیه ویزا و مهاجرت سوالات متداول اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه

اقامت کوتاه مدت ترکیه

در این مطلب به شروط لازم و دلایل ردی اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه خواهیم پرداخت.

اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟

اجازه اقامت کوتاه مدت به غیر از برای اتباع خارجی ذکر شده در ماده های 13 و 14 فوق، در هر مرتبه حداکثر برای مدت دو سال قابل تنظیم می باشد.

شروط لازم برای اجازه اقامت کوتاه ترکیه مدت چیست؟

برای تنظیم اجازه اقامت کوتاه مدت، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده 32 قانون باشند.
● ارائه مدارک و اطلاعات نشان دهنده هدف از اقامت در ترکیه،
● مشمول ماده 7 قانون مذکور نبودن،
● دارا بودن شرایط اسکان متناسب با استانداردهای ایمنی و بهداشتی عمومی
● در صورتی که خواسته شود, ارائه برگه سوء سابقه تنظیم شده از سوی مقامات کشور ی که فرد خارجی تبعه آن می باشد و یا به صورت قانونی در آن اقامت دارد،
● ارائه آدرس محل اقامت در ترکیه.

دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت ترکیه چیست؟

● در صورتی که یک و یا چند شرط مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت به جای آورده نشود و یا از بین برود،
● در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد،
● در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد،
● نقض مقررات از جهت مدت اقامت در خارج از کشور،
در این شرایط اجازه اقامت داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی