dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

ثبت نام سه شانسه لاتاری آمریکا چیست؟


ثبت نام سه شانسه لاتاری

افراد زیر 21 سال مجرد، سه شانس در لاتاری دارند.
چنانچه شما یک فرد زیر 21 سال مجرد باشید و مدرک دیپلم نیز داشته باشید، می‌توانید به شیوه های زیر در لاتاری آمریکا ثبت نام کنید و سه شانس برای برنده شدن در لاتاری آمریکا به دست آورید:

1. یک بار می‌توانید زیر مجموعه پدر خود در لاتاری آمریکا ثبت نام کنید.
(پدر متقاضی اصلی ثبت نام در لاتاری است)

2. یک بار می‌توانید زیر مجموعه مادر خود در لاتاری آمریکا ثبت نام کنید.
(پدر متقاضی اصلی ثبت نام در لاتاری است).

3. یک بار هم می‌توانید به عنوان متقاضی اصلی در لاتاری آمریکا ثبت نام کنید. (البته شما نمی‌توانید پدر و مادرتان را به عنوان زیر مجموعه ثبت نام کنید و فقط باید مشخصات خودتان را درون فرم ثبت کنید.)

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت