تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کبک جزییات 3 برنامه جدید برای مهاجرت به کانادا را منتشر کرد

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار کبک کبک جزییات 3 برنامه جدید برای مهاجرت به کانادا را منتشر کرد

جزییات 3 برنامه جدید برای مهاجرت به کانادا

دولت کبک جزئیات سه برنامه آزمایشی مهاجرت دائمی را که در اوایل سال 2021 اجرا می شود ، منتشر کرد.

پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای این سه برنامه در تاریخ 28 اکتبر 2020 در Gazette officielle du Québec منتشر شد .

طبق برنامه وزارت مهاجرت (MIFI) ، هر برنامه آزمایشی به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت و حداکثر 550 متقاضی در سال و اعضای خانواده آنها را شامل می شود.

و همچنین طی 45 روز آینده ، دولت قصد دارد این برنامه ها را به صورت رسمی به اجرا دربیاورد.

سه برنامه جدید برای مهاجرت دائمی ، که قبلاً توسط دولت در اوایل سال جاری اعلام شده بود ، به شرح زیر است:

 1. برنامه آزمایشی برای کمک پرستار
 1. برنامه آزمایشی برای نیرو متخصص بخش های:
 • هوش مصنوعی (AI) ،
 • فناوری اطلاعات (IT) و
 • جلوه های بصری ؛
 1. برنامه آزمایشی برای جذب نیرو کار در بخش مواد غذایی (FP) استان.

علاوه بر این ، دولت از پیشرفت های عمده در روند پذیرش برای برنامه های زیر خبر داد:

 • متقاضیان حمایت بشردوستانه یا
 • اسپانسری ( هردو برای متقاضیان در خارج از کانادا است).

و همچنین مقررات جدید برای برنامه های زیر:

برنامه های مهاجرت کبک کانادا برای جذب و حفظ نیروی کار

از طریق این برنامه های آزمایشی جدید ، دولت کبک قصد دارد “افرادی را که مهارت های آنها نیازهای خاص بازار کار کبک را برآورده می کند جذب و حفظ کند” و کمبود نیروی کار را با این سه برنامه معرفی شده برطرف کند. این سه برنامه آزمایشی پس از یک دوره 45 روزه به اجرا در می آیند.

برنامه آزمایشی کبک برای کمک پرستار ها

 • این برنامه حداکثر 550 متقاضی اصلی در سال جذب میکند
 • این برنامه 5 ساله خواهد بود
 • اعضای خانواده همراه متقاضی اصلی نیز CSQ ( یا گواهی انتخاب کبک) را به همراه متقاضی اصلی دریافت می کنند

برنامه مهاجرت کبک برای بخش مواد غذایی

 • این برنامه حداکثر 550 متقاضی اصلی در سال جذب میکند
 • این برنامه 5 ساله خواهد بود
 • با این برنامه متقاضیان اصلی به همراه اعضای خانواده می توانند به صورت دائم مهاجرت کنند

برنامه مهاجرت کبک برای بخش تکنولوژی

 • مانند دو برنامه قبلی این برنامه نیز 5 ساله خواهد بود
 • با این برنامه 550 متقاضی اصلی به همراه خانواده خود می توانند به صورت دائم به کانادا مهاجرت کنند
 • 550 پذیرش به طور مساوی بین بخش هوش مصنوعی و دو بخش دیگر توزیع خواهد شد.
 •  این برنامه برای حفظ کسانی که به طور موقت در کبک هستند است و همینطور جذب این استعداد ها برای استان.

زمان بررسی درخواست ها و برنامه های مهاجرت کبک تغییر می کند

کبک همچنین اطلاعات مربوط به تعداد درخواست هایی را که برای برنامه های مهاجرت اقتصادی برای سال آینده دریافت می شود ، منتشر کرده است. که به شرح زیر می باشد:

خود اشتغالی کبک

 • محدودیت برای 50 برنامه خود اشتغالی برای یک دوره از تاریخ 1 نوامبر 2020 تا 30 سپتامبر 2021 تعیین شده است.

کارآفرینی کبک

 • اعمال محدودیت برای پذیرش 25 برنامه در بخش کارآفرینی کبک ، برای یک دوره از تاریخ 1 نوامبر 2020 تا 30 سپتامبر 2021 .
 • دوره دوم برنامه کارآفرینی برای سال آینده به حالت تعلیق درآمده است تا این برنامه بهبود یابد.

نیرو ماهر کبک

حمایت بشر دوستانه کبک

علاوه بر این، دولت تغییرات و یک دوره پذیرش جدید برای درخواست های اسپانسری متقاضیان حمایت بشر دوستانه (کسانی که خارج از کانادا هستند) را معرفی کرده است.

 • در حال حاضر حداکثر 750 درخواست برای برنامه اسپانسرشیپ گروهی از 2 تا 5 نفر پذیرفته می شود
 • از 6 آوریل تا 5 مه 2021 این برنامه فعال است.
 • درخواست های اسپانسرشیپ باید بصورت آنلاین ارسال شود .
 • درخواست های ارسالی به صورت lottery انتخاب می شوند.

طبق بیانیه مطبوعاتی دولت کبک ،

دریافت درخواست های اسپانسرشیپ برای سازمان ها ، واقع در مونترال و همچنین خارج از مرکز شهر ، به طور موقت تا 1 نوامبر 2021 به حالت تعلیق درآمده است.

این امر به منظور تکمیل تحقیقات کیفری و اداری است ، و به دلیل “اتهامات جدی که صحت برخی از سازمانهای حمایت از متقاضیان حمایت بشر دوستانه را زیر سوال می برد” انجام می شود.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی