تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

سر کیس و زیر کیس برای لاتاری آمریکا


منظور از سر کیس و زیر کیس برای ثبت نام لاتاری چیست

در ثبت نام لاتاری اگر مجرد باشید و بالای 18 سال سن داشته باشید باید به صورت فردی اقدام به ثبت نام لاتاری کنید .

ولی اگر متاهل هستید باید همسر و تمام فرزندان زیر 21 سال که ازدواج نکرده اند را در فرم ثبت نام به عنوان همراه وارد کنید. به خاطر داشته باشید فرزندان بالای 21 سال باید جداگانه ثبت نام شوند. همراهان ثبت نام لاتاری در واقع همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال هست و شما نمی تونید بستگان و مادر یا خواهرتان را به عنوان همراه ثبت نام کنید. فقط همسر و فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده.

تعداد دریافت کیس نامبر (شانس) برای هر خانواده/نفر

مجرد

متقاضیان مجرد به تنهایی یک کیس نامبر میتوانند دریافت کنند:

 • جز کشور مجاز
 • سن بالای 18 سال
 • حداقل دیپلم (2سال مطابق الزامات O-NET در 5 سال گذشته)
 • عکس با الزامات لاتاری

متاهیلن

به زبان ساده تر متاهلین دو ثبت نام میکنند. یک بار آقا به عنوان متقاضی اصلی و همسر و فرزندانش به عنوان همراه، و یک بار خانم به عنوان متقاضی اصلی و همسر و فرزندانشان به عنوان همراه. در این حالت هرکدام برنده شوند، کل خانواده پس از قبولی در صورت تایید شدن در مصاحبه ویزا دریافت میکند.

دریافت یک کیس نامبر ( فقط یکی نفر ثبت نام میکند دیگری زیر کیس میشود:

متقاضی اصلی:

 • جز کشور مجاز
 • سن بالای 18 سال
 • حداقل دیپلم (2سال مطابق الزامات O-NET در 5 سال گذشته)
 • عکس گرین کارت لاتاری

همسر ( زیر کیس):

 • سن بالای 18 سال
 • عکس مناسب جهت ثب نام لاتاری
  • (زیر کیس به مدرک تحصیلی نیاز ندارد)

دریافت 2/دو کیس نامبر (هر بار یکی ثبت نام میکند به عنوان متقاضی اصلی و دیگری زیر کیس میشود):

هر دو (زوجین):

 • جز کشور مجاز
 • سن بالای 18 سال
 • حداقل دیپلم (2سال مطابق الزامات O-NET در 5 سال گذشته)
 • عکس برای لاتاری

فرزندان:

در موارد پایین ، واجد شرایط زیر کیس والدین:

 • سن زیر 21 سال و مجرد
 • عکس مناسب برای لاتاری

کانفرمیشن نامبر برای شرایط زیر میتوانید به تنهایی داشته باشید:

 • جز کشور مجاز
 • سن بالای 18 سال
 • حداقل دیپلم (2سال مطابق الزامات O-NET در 5 سال گذشته)
 • عکس گرین کارت لاتاری

و در شرایط زیر هم میتوانید 3 بار ثبت نام شوید به عنوان زیر کیس والدین باشید و هم کانفرمیشن نامبر جدا داشته باشید:

(یعنی یکبار خود ثبت نام میکنید و کیس نامبر دریافت می کنید،‌ یکبار به عنوان زیر کیس مادر،‌و یکبار به عنوان زیر کیس پدر. برای اینکه واجد شرایط باشید باید شرایط زیر را داشته باشید)

 • جز کشور مجاز
 • سن بالای 18 سال و زیر 21 سال مجرد
 • حداقل دیپلم ( 2سال مطابق الزامات O-NET در 5 سال گذشته)
 • عکس برای گرین کارت لاتاری

توجه: یکبار باید خود به عنوان فرد مجرد ثبت نام کنید و بار دیگر در فرم والدین به عنوان زیر کیس مشخصات خود را وارد کنید.

جمع بندی برای فرزندان:

 • فرزندان می توانند به عنوان زیر کیس والدین باشند.
 • اما اگر بخواهید هم به عنوان زیر کیس و هم کیس نامبر جدا داشته باشید تنها در صورتی این شرایط امکانپذیر است که بالای 18 سال و زیر 21 سال مجرد باشید.
 • منظور از 18 سن:
  • حداقل سن برای درخواست وجود ندارد ، اما نیاز به تحصیل در دبیرستان ( حداقل دیپلم) یا تجربه کار ( 2سال مطابق الزامات O-NET در پنج سال گذشته) برای هر متقاضی اصلی در زمان درخواست نیاز است به طور موثر بیشتر افراد زیر 18 سال را رد صلاحیت می کنند و هیچ حداکثری نیز تعیین نشده و اعلامی بر رد صلاحیت نکردند
 • اگر بالا 18 سال و زیر 21 سال مجرد نباشید نمیتوانید زیر کیس والدین باشید باید مجزا ثبت نام کنید ( بالای 18 سال داشته باشید خود ثبت نام کنید فرم مجزا ارسال کنید).
 • اگر بالای 21 سن دارید نمیتوانید زیر کیس والدین باشید (باید خود ثبت نام کنید فرم مجزا ارسال کنید).
 • اگر زیر 18 سال باشید تنها میتوانید زیر کیس والدین خود باشید.
 • اگر بالای 18 سال مجرد نباشید نمیتوانید زیر کیس والدین باشید (باید خود ثبت نام کنید فرم مجزا ارسال کنید).
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی