تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

استارتاپ سریع ترین روش برای دریافت اقامت دائم کانادا


سریع ترین روش برای دریافت اقامت دائم کانادا

کانادا به دنبال جذب کارآفرینانی است که پتانسیل راه اندازی شرکت های نوآور را داشته و می‌توانند ایجاد شغل نمایند. اگر یک ایده خوب داشته باشید و بتوانید یکی از سازمان های معرفی شده توسط اداره مهاجرت را راضی به سرمایه گذاری در طرح خود کنید، ویزای استارت آپ به شما و خانواده شما تعلق خواهد گرفت که توسط آن، اقامت دائم کانادا به شما اعطا می شود. دقت کنید که شما نیازی به سرمایه گذاری شخصی ندارید مگر اینکه سازمان های معرفی شده از شما بخواهند تا در سرمایه گذاری شراکت کنید.

برنامه ی ویزا استارت آپ به مهاجران کارآفرین علاوه بر کمک به استقرار آنها در کانادا، اقامت دائم نیز اعطا می کند. برنامه ی ویزای استارت آپ، کارآفرینان مهاجر را ترغیب می کند تا شرکت های خود را در کانادا گسترش دهند.

متقاضیان موفق با سازمان های بخش خصوصی کانادا سر و کار دارند و می توانند در زمینه راه اندازی و بازگشایی شرکت خود در کانادا، بودجه، راهنمایی و تخصص دریافت نمایند. در صورت موفقیت در اخذ این ویزا به شما و خانواده وابسته به شما ویزای اقامت دائم کانادا اعطا می شود و این ویزا مشروط به موفق بودن بیزینس مورد نظر نمی باشد و حتی در صورت عدم موفقیت در بیزینس مورد نظر پس از ورود به کانادا خللی در اقامت دائم شما و خانواده شما ایجاد نخواهد کرد.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی