تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

توصیه نامه چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

وی والت مشترک کشورها تحصیلات توصیه نامه چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

ریکامندیشن لتر چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

توصیه نامه یا همان ریکامندیشن لتر Recommendation letter، نامه ای است که توسط اساتید و یا کسانی که شما را بخوبی می شناسند، نوشته میشود تا مهارت ها، دستاوردها، نگرش و شخصیت شما را برای دانشگاه مورد نظر، مورد تائید قرار دهند.

 دانشگاه ها اغلب دو یا سه توصیه نامه از کسانی که شما را بخوبی می شناسند و بطور کافی با مهارت ها و شخصیت شما آشنایی دارند، درخواست می کنند. 

این دانشگاه ها ارزش زیادی به این توصیه نامه ها می دهند، چرا که این توصیه نامه ها اطلاعات ذیل را در مورد شما ارائه می دهند:

  • اطلاعاتی را در مورد شما ارائه میدهند که با امتحان و آزمون نمی توان به آن پی برد.
  • نظرات اشخاص را در مورد شخصیت و خصوصیات شما ارائه می دهند.
  • نشان می دهد که چه کسانی تمایل دارند در مورد شما حرف بزنند و شما را در این راه کمک کنند.

ریکامندیشن لتر زمانی ارزش خود را به خوبی نشان می دهد که شما را در بهترین حالت ممکن برای دانشگاه مورد نظر معرفی نماید و مهارت ها و خصوصیات شما را بخوبی بیان نماید.


 زمان نگارش توصیه نامه Recommendation letter چه موقعی است؟

به کسانی که قرار است این توصیه نامه را بنویسند، حداقل یک ماه قبل از ضرب العجل زمانی که برای ارائه ریکامندیشن لتر تعیین شده است، مراجعه نمائید.

هرچه زودتر درخواست خود را ارئه نمائید بهتر نتیجه می گیرید. اغلب استادان تمایل دارند که توصیه نامه ها را در اوقات فراغت خود و یا زمانی که بیکار هستند، بنویسند. اگر شما در مراحل اولیه تحصیل دانشگاه خود، درخواست پذیرش به دانشگاه خارجی را ارائه نموده اید، در ترم های پایانی و یا سال آخر نیاز به این توصیه نامه خواهید داشت.

 به یاد داشته باشید که اساتید شما باید چیزهای زیادی در مورد شما بنویسند که این کار وقت گیر می باشد و اگر بخوبی پشت شما در بیایند و از شما حمایت کنند، نقش مهمی را در اخذ پذیرش تحصیل برای شما ایفا می کنند.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی