کانادا اخبار سراسری کانادا

بیشتر کانادایی ها می گویند مهاجرت کانادا را به یک کشور بهتر تبدیل می کند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که کانادایی ها در سال گذشته پذیرش بیشتری نسبت به مهاجران داشته اند.

مهاجرت به کانادا

بیشتر کانادایی ها با پذیرش مهاجر توسط کانادا و سطح کنونی راحت هستند ، آنها مهاجران را برای اقتصاد مفید می دانند و تهدیدی برای مشاغل کانادایی نمی دانند و آنها معتقدند که مهاجرت برای افزایش جمعیت کشور ضروری است.

این داده ها از نظر سنجی اخیر افکار عمومی از موسسه محیط زیست ، یک سازمان غیرانتفاعی که تحقیقات اجتماعی اصلی را درباره موضوعات سیاست عمومی و تغییرات اجتماعی ترویج می کند ، حاصل می شود. این نظرسنجی براساس مصاحبه های تلفنی با 2000 كانادایی بین 8 تا 23 سپتامبر سال 2020 انجام شده است. در این گزارش آمده است كه نتایج در حدود مثبت یا منفی 2.2 درصد در 19 نمونه از 20 نمونه است.

نتایج نظرسنجی نشان می دهد که تعداد زیادی از کانادایی ها این ایده را که تعداد زیادی درخواست دهنده حمایت (بشر دوستانه) قانونی نیستند و تعداد زیادی از مهاجران از ارزش های کانادایی استفاده نمی کنند ، رد می کنند. با اختلاف 5 بر یک ، کانادایی ها بر این باورند که مهاجرت کانادا را به کشوری بهتر تبدیل می کند و احتمالاً گفته می شود این امر به این دلیل است که مکان متنوع تری و چند فرهنگی را برای زندگی فراهم می کند.

در این گزارش آمده است: “شاید چشمگیرترین جنبه روند اخیر این است كه، این روند در سراسر كشور و در میان تمام بخشهای جمعیتی جمعیت رخ داده است.”

اکثر کانادایی ها در بالا بودن سطح مهاجرت اختلاف نظر دارند

دو سوم یا 66 درصد کانادایی ها این ایده که سطح مهاجرت بسیار زیاد است را رد می کنند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد افزایش داشته و برای داده های موجود با قدمت بالاترین تاریخ در سال 1977 به ثبت رسیده است.

نگرش نسبت به سطح مهاجرت تقریباً در هر قشر از مردم مثبت تر می شود. تغییر نظر در میان آلبرتایی ها ، افرادی که درآمد خانوار کمتری دارند و کانادایی های نسل اول بسیار مشهود است.

دیدگاه های مثبت در مورد سطح مهاجرت بیشتر در آتلانتیک کانادا و کانادایی هایی که سطح تحصیلات و درآمد بالایی دارند ، گسترده است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که در افکار عمومی از نظر سنی اختلاف کمتری وجود دارد زیرا 66 درصد کانادایی های 18 تا 24 ساله اختلاف نظر دارند که سطح مهاجرت بیش از حد زیاد است که 7 درصد کاهش دارد. با این حال ، 67 درصد کانادایی های 45 ساله و بالاتر با این اظهار نظر مخالف هستند که 8 درصد افزایش دارد.

نیمی از کانادایی ها موافق مهاجرت لازم برای رشد جمعیت هستند

بیش از 56 درصد پاسخ دهندگان موافقند که کانادا برای افزایش جمعیت خود به مهاجرت بیشتری نیاز دارد.

حدود 36 درصد مردم با این نظر مخالف هستند و 7 درصد نیز نظر روشنی ندارند.

این نظرات با نظرات مربوط به سطح مهاجرت فعلی ارتباط دارد.

درصد موافقت قشر های مختلف کانادایی ها با مهاجرت را در زیر میبینید:

  • حدود 70 درصد مردم آتلانتیك كانادا ،
  • 66 درصد كانادایی های تحصیلكرده و پردرآمد ،
  • 71 درصد كانادایی های نسل اول ،
  • 66 درصد رادیكال ،
  • 67 درصد طرفداران حزب لیبرال فدرال و
  • 64 درصد طرفداران NDP.

اکثر کانادایی ها موافقند که مهاجرت برای اقتصاد مثبت است

اکثریت عمده کانادایی ها ، 84 درصد ، موافق هستند که تأثیر اقتصادی مهاجرت مثبت است. این درصد نسبت به اکتبر 2019 بالاتر است و بالاترین سطح ثبت شده از سال 1993 است.

بعلاوه ، حدود 78 درصد کانادایی ها با این موضوع مخالف هستند ، برا این باورند که مهاجران مشاغل را از سایر کانادایی ها می گیرند.

این نظرسنجی حاکی از آن است که دلیل حمایت رو به رشد از مهاجرت ممکن است تا حدودی پاسخی به کرونا باشد، یا واکنشی به بی ثباتی سیاسی در آمریکا باشد، کانادایی ها می گویند موافق ورود مهاجران ماهری هستند که نمیتوانند به آمریکا ورود کنند ، تا از این مهاجران ماهر بهره ببرند.

در این گزارش آمده است: “و این ممکن است منعکس کننده اجماع عمومی باشد که اقتصاد کانادا به ایجاد فضا برای تازه واردان بستگی دارد ، به ویژه امسال که اقتصاد به همه کمکی که می تواند داشته باشد ، نیاز دارد.”


بیشتر بخوانید:

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023