dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اقامت دائم کانادا بعد از تحصیل چه روش هایی دارد

آمریکا کانادا تحصیلات اقامت پس از تحصیل کانادا اقامت دائم کانادا بعد از تحصیل چه روش هایی دارد

اقامت دائم کانادا بعد از تحصیل

در جدول زیر مروری بر گزینه های مختلف اقامت دائم کانادا بعد از تحصیل دانشجویان بین المللی و مجوزهای کار بعد از تحصیل در کانادا ارائه شده است
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این برنامه ها ، از جمله معیارهای صلاحیت کامل و روند درخواست ، بر روی نام برنامه / دسته در ستون اول کلیک کنید.

موقعیتبرنامه / دستههماهنگ با اکسپرس اینتری؟آیا پیشنهاد شغلی لازم است؟اطلاعات اضافی
فدرالکلاس تجربه کانادابلهخیردانش آموختگان ممکن است بعد از کار در کانادا در مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی واجد شرایط شوند . فارغ التحصیلان همچنین می توانند امتیازات اضافی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) را برای اعتبار کانادایی خود کسب کنند
فدرالبرنامه کارگر ماهر فدرالبلهخیرفارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی کانادایی امتیازات بیشتری را تحت فاکتور آموزشی دریافت می کنند. فارغ التحصیلان همچنین می توانند امتیازات اضافی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) را برای اعتبار کانادایی خود کسب کنند.
فدرالبرنامه معاملات ماهر فدرالبلهخیرفارغ التحصیلان همچنین می توانند امتیازات اضافی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) را برای اعتبار کانادایی خود کسب کنند. 
مهاجرت آتلانتیک (AIP) برنامه تحصیلات تکمیلی بین المللی آتلانتیک (AIGP)خیربلهفارغ التحصیلان مؤسسات پس از متوسطه در استانهای آتلانتیک می توانند درخواست دهند. هیچ تجربه کاری لازم نیست. متقاضیان نیاز به یک مدرک تحصیلی دو ساله پس از دوره متوسطه از یک موسسه یادگیری عمومی در منطقه اقیانوس اطلس دارند. تقاضانامه باید ظرف 24 ماه پس از دریافت دیپلم ارائه شود.
مهاجرت روستایی و شمالیخیرخیرفارغ التحصیلان واجد شرایط تحصیلات واجد شرایط در جامعه تعیین شده از معیارهای تجربه کاری این برنامه معاف هستند.
آلبرتاجریان فرصت آلبرتاخیر بلهدانشجویان بین المللی می توانند در صورتی که تحصیلات خود را در یک مؤسسه پس از دبیرستان تأیید شده آلبرتا به اتمام رسانده و در یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی در آلبرتا شاغل هستند ، از جریان فرصت آلبرتا بهره مند شوند. 
فدرالجریان مهاجرت کارآفرینان فارغ التحصیل بین المللیخیرخیرسابقه کار کانادایی مورد نیاز است
تحصیل در کانادا لازم است
اقامت کنونی / اخیر کانادا لازم است
و کسب و کار
بریتیش کلمبیاBC PNP مهارت مهاجرت: فارغ التحصیل بین المللیخیربلهبرای فارغ التحصیلان موسسات BC محدود نمی شود ، فارغ التحصیلان مؤسسات در سراسر کانادا ممکن است اعمال شوند . طبقه تحت سیستم Expression of interes با نام SIRS عمل می کند . تحصیلات بعد از دبیرستان در سال به اتمام رسیده است 8 امتیاز SIRS. تحصیلات پس از دوره متوسطه در کانادا (خارج از سال ) به ارزش 6 امتیاز SIRS به پایان رسید.
بریتیش کلمبیاBC PNP Eاکسپرس اینتری: فارغ التحصیل بین المللیبلهبلهبرای فارغ التحصیلان موسسات BC محدود نمی شود ، فارغ التحصیلان مؤسسات در سراسر کانادا ممکن است اعمال شوند . طبقه تحت سیستم Expression of interes با نام SIRS عمل می کند . تحصیلات بعد از دبیرستان در سال به اتمام رسیده است 8 امتیاز SIRS. تحصیلات بعد از دوره متوسطه در کانادا (خارج از سال) به اتمام رسیده 6 امتیاز SIRS.
بریتیش کلمبیاBC PNP مهارت های مهاجرت: تحصیلات تکمیلی دانشجویان بین المللیخیرخیربرای افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در علوم طبیعی ، کاربردی یا بهداشتی از یک موسسه BC هستند.
بریتیش کلمبیا BC PNP اکسپرس اینتری: تحصیلات تکمیلی دانشجویان بین المللیبلهخیربرای افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در علوم طبیعی ، کاربردی یا بهداشتی از یک موسسه BC هستند.
مانیتوباMPNP نیرو ماهر در مانیتوباخیربلهحتماً در مؤسسه ای در مانیتوبا شرکت کرده است (برنامه های زبانی از این مطالعه مستثنی است) ، به جز  فارغ التحصیلان برنامه بعد از دوره متوسطه در استان دیگری  که حداقل یک سال در یک کارفرمای Manitoba مشغول به کار بوده اند.
مانیتوبامانیتوبا جریان بین المللی آموزش (IES) – مسیر اشتغال شغلی خیربلهداوطلب باید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط در Manitoba داشته باشد.
مانیتوباجریان آموزش بین المللی – مسیر کارآموزی کارشناسی ارشدخیرخیرداوطلبان باید طی 3 سال گذشته یک دوره مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا را در Manitoba گذرانده باشند. 
مانیتوباجریان آموزش بین المللی – بین المللی کارآفرین دانشجوییخیرخیرداوطلبان باید حداقل 6 ماه قبل از نامزدی در حالی که دارای مجوز معتبر موقت کار هستند ، به عنوان مدیر ارشد به طور روزانه فعالیت کنند.
نیوبرانزویکNB اکسپرس اینتریبلهخیردانشجویان بین المللی که حداقل دو سال تحصیلی، تحصیل تمام وقت را در یک مدرسه راهنمایی یا دبیرستان در نیوبرانزویک گذرانده اند ، برای سازگاری در شبکه نقطه ای که برای ارزیابی صلاحیت این جریان استفاده می شود ، امتیاز کسب می کنند. 
نیوبرانزویک جریان کارگر ماهر NBخیربلهفارغ التحصیلان دانشجویی بین المللی از یک موسسه بعد از متوسطه در نیوبرانزویک با حداقل شش ماه سابقه کار در
استان ، از جمله تجربه کاری به دست آمده در حالی که یک دانشجو امتیازاتی برای سازگاری دریافت می کند. 
نیوفاند لند و لابرادوررده فارغ التحصیلان بین المللی NLPNPخیربلهفارغ التحصیلان باید یک کار یا پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای نیوفاند لند و لابرادور داشته باشند ، و باید متقاضی شوند در حالی که هنوز حداقل 6 ماه اعتبار آنها را در اجازه کار پس از فارغ التحصیلی دارند . فارغ التحصیلان دانشکده ها یا دانشگاه های دارای اعتبار عمومی واجد شرایط در سراسر کانادا ممکن است بتوانند متقاضی شوند .
نیوفاند لند و لابرادورNLPNP اکسپرس اینتری: کارگر ماهربلهبلهتجربه تحصیل قبلی در نیوفاند لند و لابرادور برای کسب صلاحیت امتیازهای دیگری دارد.
نیوفاند لند و لابرادورکارآفرین فارغ التحصیل بین المللی NLPNPخیرخیربرای فارغ التحصیلان دانشگاه یادبود یا کالج آتلانتیک شمالی. باید یک مشاغل محلی را شروع کرده یا خریداری کرده و حداقل یک سال فعالیت خود را حفظ کرده باشد
نیوفاند لند و لابرادورمهارت های اولویت داربله و خیر
(دو گزینه)
خیرمتقاضیان یا باید فارغ التحصیلان دانشگاه Memorial که در طول سه سال قبل از اقدام به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا تحصیل کرده اند باشند
نوا اسکوشیاجریان کارگر ماهر NSNPخیربلهجریان Skilled Worker به کارفرمایان کمک می کند تا کارمندان خارجی را استخدام کنند و اخیراً دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل شده اند که مهارت های آنها در نوا اسکوشیا لازم است.
نوا اسکوشیاNSNP تجربه نوا اسکوشیا: بیان ابراز علاقهبلهخیرداوطلبان باید حداقل 12 ماه تمام وقت (یا مبلغ برابر با پاره وقت) را در مدت سه سال قبل از ارائه درخواست ، تجربه کار ماهرانه در نوا اسکوشیا پرداخت کنند ، فرصتی را برای فارغ التحصیلانی که  مجوز کار پس از فارغ التحصیلی را کسب می کنند ، فراهم کنند.  بعد از تحصیل در کانادا
نوا اسکوشیا جریان کارآفرینان بین المللی NSNP بین المللیخیرخیربرای دانش آموختگان اخیر مؤسسات تحصیلات تکمیلی نوا اسکوشیا که قبلاً تجارت در استان را راه اندازی کرده اند و یا خریداری کرده اند باز است. بر روی سیستم Expression of interes عمل می کند.
انتاریوانتاریوپیشنهاد شغلی کارفرمای انتاریو: جریان بین المللی دانشجویانخیربلهفارغ التحصیلان دوره تمام وقت یا مدرک دیپلم در کالج یا دانشگاه کانادایی که دارای اعتبار کافی برای بودجه عمومی باشد و حداقل 2 سال طول بکشد ، یا برنامه 1 ساله گواهینامه تحصیلات تکمیلی که برای اخذ مدرک تحصیلی به مدرک قبلی نیاز دارد ، می توانند قادر به اعمال برای داوطلبانی واجد شرایط که پیشنهاد شغلی آنها از طریق فرآیند پیش پرده کارفرما تأیید شده است ، باز است . انتظار می رود این جریان به طور متناوب باز و بسته شود. 
انتاریوجریان کارشناسی ارشد بین المللی OINPخیرخیرفارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد تمام وقت در یک دانشگاه واجد شرایط در انتاریو که حداقل یک سال طول بکشد ممکن است واجد شرایط باشند. انتظار می رود این جریان به طور متناوب باز و بسته شود. 
انتاریوجریان کارشناسی ارشد دانشجویی دکترا بین المللی OINPخیرخیرمتقاضیان باید حداقل دو سال تحصیلات دکتری را در دانشگاهی در انتاریو گذرانده باشند. انتظار می رود این جریان به طور متناوب باز و بسته شود. 
جزیره پرنس ادوارد PEI PNP رده تأثیر کار: فارغ التحصیل بین المللیخیربلهاین جریان کارفرمایی محور به کارفرمایان PEI اجازه می دهد فارغ التحصیلان جدید دانشگاه ها و کالج های شناخته شده PEI را استخدام کنند. پیشنهاد کار باید در حوزه مطالعات باشد. 
کبککلاس تجربه کبک (PEQ)خیرخیرافراد واجد شرایط ممکن است در هر زمان از 6 ماه قبل از فارغ التحصیلی ، تا 36 ماه پس از فارغ التحصیلی ، درخواست کنند. باید توانایی زبان فرانسه را اثبات کند.
کبکبرنامه کارگر ماهر در کبکخیرخیرآموزش عالی عامل مهمی در شبکه امتیاز است. فقط مطالعات کامل انجام شده به دیپلم هنگام ارزیابی درخواست های دائمی در نظر گرفته می شود. 
ساسکاچواندسته تجربه SINP برای دانشجویانخیربلهفارغ التحصیلان دارای گواهی ، دیپلم یا مدرک از یک موسسه آموزشی تحصیلی پس از متوسطه شناخته شده در ساسکاچوان ممکن است بتوانند متقاضی شوند.
ساسکاچوانطبقه کارآفرینان بین المللی SINPخیرخیرداوطلبان باید حداقل یک سال در ساسکاچوان فعالیت و اداره کنند و حداقل یک سوم حقوق صاحبان سهام را در یک مشاغل واجد شرایط داشته باشند تا واجد شرایط دریافت نامزدی استانی برای اقامت دائم باشند.

اگر شما یک دانشجوی بین‌المللی و یا فارغ‌التحصیل در کانادا هستید، به طور حتم یک فرد تحصیل کرده به شمار رفته و می‌توانید به خوبی زبان انگلیسی یا فرانسه و یا هر دو را به خوبی صحبت کرده و درک کنید و با ادامه تحصیل در این کشور، این موضوع را ثابت کرده‌اید که توانایی مطابقت با زندگی و دریافت اقامت دائم کانادا را دارید.

با توجه به دلایل اشاره شده در بالا و اینکه کانادا به عنوان دومین کشور پهناور دنیا تنها از ۳۸ میلیون نفر جمعیت برخوردار است، احتمال ارائه اقامت دائم به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی این کشور مهاجرپذیر زیاد خواهد بود. در ادامه گزینه‌های موجود برای تبدیل ویزای دانشجویی به اقامت دائم کانادا برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

تبدیل ویزای دانشجویی به اقامت دائم در کانادا با سیستم اکسپرس اینتری

شاید تا به حال درباره سیستم اکسپرس اینتری، به عنوان سیستم اصلی مهاجرت اقتصادی کانادا چیزی شنیده باشید. از سال ۲۰۱۵ که اکسپرس انتری کانادا معرفی شد، این سیستم برای ارائه مزایایی به آن دسته از دانشجویان بین‌المللی که از دانشگاه‌های کانادا فارغ‌التحصیل شده‌اند، دستخوش تغییر قرار گرفت. بیشترین تغییر قابل توجه آن اضافه کردن ۳۰ امتیاز به سیستم امتیازدهی CRS برای آن دسته از دانشجویانی بود که یک مدرک تحصیلی دانشگاهی در این کشور دریافت کرده‌اند.

اگرچه، پیش از اینکه به عنوان یک دانشجو برای دریافت دعوت‌نامه اقامت دائم کانادا واجد شرایط شوید، باید دارای شرایط لازم برای شرکت در یکی از ۳ طرح فدرال اقتصادی مهاجرت و ورود به pool اکسپرس اینتری باشید، جایی که توسط سیستم CRS به شما امتیاز داده می‌شود. سپس دولت کانادا در قرعه‌کشی‌هایی که معمولا هر چند هفته یکبار انجام می‌گیرد، نامزدهای برتر pool  اکسپرس اینتری را دعوت به ارسال درخواست می‌کند.

سپس کاندیدای موردنظر ۶۰ روز برای ارسال درخواست تکمیل شده فرصت دارد، این درخواست برای برنامه‌ای دولتی در کانادا است که تکمیل فرآیند آن به حداقل ۶ماه زمان نیاز دارد. ترجیح و اولویت برنامه اکسپرس اینتری، نامزدهای جوان با تجربه تحصیل و کار در کانادا و توانایی زبان است و این موضوع به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی دانشگاه‌های کانادا فرصت ویژه‌ای برای اخذ اقامت دائم کانادا ارائه می‌کند. اما برنامه‌های دیگری تحت سیستم اکسپرس اینتری مدیریت می‌شوند که در ادامه به جزئیات آن‌ها می‌پردازیم:

کلاس تجربه کانادایی Canadian experience Class

چنانچه به دنبال یک مسیر استاندارد برای دریافت اقامت دائم کانادا برای دانشجویان بین‌المللی و فارغ‌التحصیلان دارای ویزای دانشجویی هستید، بهتر است به مسیری که افراد زیادی در آن قدم گذاشته‌اند یعنی کلاس تجربه کانادایی CEC نگاهی بیاندازید؛ CEC یک برنامه مهاجرتی است که به افرادی که برای حداقل یکسال در کانادا به طور قانونی کار کرده‌اند اجازه دریافت اقامت دائم در کانادا را می‌دهد. پس از فارغ‌التحصیلی در کانادا و دریافت مجوز کار پس از فارغ‌التحصیلی PGWP، کافیست همت کرده و برای یکسال کامل یک کار حرفه‌ای انجام دهید، توانایی و مهارت‌های زبانی خود را از طریق آزمون معتبر زبان اثبات کرده و وارد pool سیستم اکسپرس اینتری شوید.

اسکیل ورکر فدرال

روش دیگر برای ورود به pool اکسپرس اینتری طرح اسکیل ورکر فدرال است. چنانچه دارای حداقل یکسال تجربه کار حرفه‌ای در کانادا نباشید، اما از تجربه کار در خارج از کشور برخوردار باشید، این برنامه ممکن است به کار شما بیاید و اقامت دائم کانادا را برای شما به ارمغان بیاورد. برای شرکت در این طرح، شما ملزم به کسب حداقل ۶۷ امتیاز از میان معیارهای ارزیابی سن متقاضی، مهارت زبان، تجربه کاری، داشتن جاب آفر از کانادا و داشتن هماهنگی و تطابق‌های خاصی نظیر سابقه تحصیل در کانادا هستید. همچنین یک برنامه اکسپرس اینتری دیگر به نام کلاس تاجران ماهر فدرال FSTC نیز برای تاجران و صاحبان کسب و کار حرفه‌ای قرار داده شده است.

اقامت دائم کانادا برای دانشجویان بین‌المللی: برنامه نامزدی استانی PNP

همانند دولت فدرال، استان‌های کانادا نیز خواستار این هستند که دانشجویان بین‌المللی پس از فارغ‌التحصیلی در این کشور بمانند. از این رو در صورتی که گزینه اکسپرس اینتری در حال حاضر و یا در آینده نزدیک برای شما در دسترس نیست، یا در صورتی که توان رسیدن به حدنصاب امتیاز CRS cut-off را در قرعه‌کشی اکسپرس اینتری ندارید، باید برنامه نامزدی استانی PNP را در نظر داشته باشید.

زمانی که به اقامت دائم کانادا برای دانشجویان بین‌المللی و فارغ‌التحصیلان دارای ویزای دانشجویی از طریق برنامه‌های استانی PNP فکر می‌کنید، نه تنها استانی که از آن فارغ‌التحصیل شده‌اید، بلکه استانی که می‌خواهید در آن به کار و زندگی بپردازید را در نظر بگیرید. برخی از استانهای کانادا به شما این اجازه را می‌دهند تا حتی اگر از استان دیگری در کانادا فارغ‌التحصیل شده باشید، برای اقامت دائم این کشور درخواست دهید؛ این در حالی است که برخی دیگر از استانها تنها درخواست متقاضیان فارغ‌التحصیل از همان استان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

استان انتاریو

برنامه نامزدی استانی انتاریو OINP به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی دارای جاب آفر فرصت اقامت، زندگی و کار دائم در انتاریوی کانادا را می‌دهد و شامل طرح‌های زیر می‌شود

 • طرح دانشجویان بین‌المللی
 • طرح دانشجویان بین‌المللی کارشناسی ارشد
 • طرح دانشجویان بین‌المللی دکترا

استان بریتیش کلمبیا

برنامه استانی بریتیش کلمبیا نزد فارغ‌التحصیلان بین‌المللی از محبوبیت زیادی برخوردار است و یکی از طرح‌های زیر مجموعه آن با سیستم اکسپرس اینتری هماهنگ و هم‌تراز است، این برنامه استانی مادامی که متقاضی دارای جاب آفر در این استان باشد و از شرایط لازم برخوردار باشد، پذیرای درخواست‌های فارغ‌التحصیلان کالج و دانشگاه‌های سراسر کانادا است؛ این برنامه شامل طرح‌های زیر می‌شود:

 • اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا: دسته فارغ‎‌التحصیلان بین‌المللی
 • مهاجرت مهارت و تخصص بریتیش کلمبیا: دسته فارغ‎‌التحصیلان بین‌المللی

این امکان وجود دارد که بدون برخورداری از پیشنهاد شغلی و از طریق برنامه استانی مقطع تحصیلات تکمیلی BC PNP در این استان اقامت پیدا کنید. به بیانی دیگر این برنامه به فارغ‌التحصیلان ارشد و دکترا در زمینه‌های تحصیلی طبیعت، علوم کاربردی و پزشکی در یکی از دانشگاه‌های و موسسات آموزشی معتبر بریتیش کلمبیا در ۳سال گذشته امکان اقامت دائم را ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که یکی از دو برنامه تحت طرح استانی BC با سیستم اکسپرس اینتری هماهنگ است: اکسپرس اینتری BC: دسته فارغ‌التحصیلان بین‌المللی مقاطع تکمیلی مهاجرت مهارتی BC: دسته فارغ‌التحصیلان بین‌المللی مقاطع تکمیلی

استان آلبرتا

در صورتی که دانشجویان بین‌المللی از موسسه آموزشی و دانشگاه مورد تائید در آلبرتا فارغ‌التحصیل شده باشند و از طریق مجوز pgwp به کار در این استان مشغول باشند، امکان درخواست اقامت دائم کانادا را از طریق برنامه نامزدی استانی آلبرتا AINP خواهند داشت.

همچنین متقاضیان نیازمند اثبات این موضوع هستند که از حداقل ۶ماه تجربه کاری در آلبرتا در حرفه‌ای مرتبط با تحصیلات خود برخوردار هستند ( این پیش‌شرط از سایر متقاضیان این طرح کمتر است) و دارای حداقل مهارت زبان و درآمد همانند سایر متقاضیان اقامت هستند. در صورتی که دانشجویان بین‌المللی دوره تحصیلی خود را در استان دیگری از کانادا گذرانده باشند، با داشتن نوع دیگری از مجوز کار امکان شرکت در این برنامه را خواهند داشت.

استان منیتوبا

این استان با استفاده از برنامه نامزدی استانی منیتوبا MPNP، فرش قرمزی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی دارای ویزای دانشجویی پهن کرده است. بر طبق این طرح مهاجرتی، فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات نیازی به ارائه جاب آفر از یک کارفرما در منیتوبا ندارند، این در حالی است که سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ملزم به ارائه یک پیشنهاد کاری در این استان هستند.

استان ساسکاچوان

این استان به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان سراسر کانادا می‌کند تا از طریق برنامه نامزد استانی تجربه ساسکاچوان SINP به فردی با اقامت دائم کانادا تبدیل شوند.

استان نوا اسکوشیا

این استان با تمرکز بر حفظ و نگهداری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با استفاده از برنامه مهاجرتی، استانی پیشرو در زمینه جذب دانشجویان است. لازم به ذکر است که وضعیت اقامت دائم کانادا برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی موسسات آموزشی نوا اسکوشیا هیچگاه در دسترس نبوده است. در حال حاضر، برنامه نامزد استانی نواسکوشیا NSNP، برنامه‌های مهاجرتی متنوعی را به همراه مزایایی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ارائه می‌دهد:

 • به تجربه قبلی تحصیل در استان نوا اسکوشیا ۵ امتیاز در سیستم تقاضای اکسپرس اینتری Nova Scotia Demand تعلق می‌گیرد و ۵ امتیاز دیگر برای تجربه تحصیل همسر متقاضی در نوا اسکوشیا در نظر گرفته شده است.
 • کاندیداهای طرح تجربه اکسپرس اینتری Nova scotia Experience باید پیش از ارائه درخواست خود برای حداقل ۱۲ ماه از کار تخصصی تمام‌وقت و یا معادل نیمه‌وقت در استان نوا اسکوشیا در ۳سال گذشته برخوردار باشند، این موضوع فرصت ویژه‌ای را برای دانشجویان فارغ‌التحصیلی که با مجوز PGWP کانادا مشغول به کار هستند به وجود می‌آورد.
 • طرح کارآفرینی فارغ‌التحصیلان بین‌المللی برای آن دسته از دانشجویان مقاطع تکمیلی است که از قبل یک کسب و کار را در نوا اسکوشیا شروع و یا خریداری کرده است.

استان نیوبرانزویک

برنامه نامزدی استانی بازار کار اکسپرس اینتری نیوبرانزویک NB PNP فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بین‌المللی از این استان را در اولویت قرار می‌دهد.

استان پرینس ادوارد

شما ممکن است در صورتی که از یکی از موسسات آموزش عالی استان PEI فارغ‌التحصیل شده و در حال حاضر در این استان مشغول به کار باشید، برای طرح نامزدی فارغ‌التحصیلان بین‌المللی استان پرینس ادوارد PEI PNP واجد شرایط محسوب شده و امکان درخواست داشته باشید.

استان نیوفاندلند

برنامه نامزدی استانی نیوفاندلند و لابرادور دسته فارغ‌التحصیلان بین‌المللی NLPNP برای آن دسته از دانشجویانی است که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند، از مجوز کار PGWP برخوردارند و دارای شغل و جاب آفر از یک کارفرما در این استان هستند. البته ممکن است فارغ‌التحصیلان کالج و دانشگاه خارج از این استان نیز برای شرکت در این برنامه واجد شرایط محسوب شوند. دانشجویان باید به این نکته توجه داشته باشند که برنامه اسکیل ورکر اکسپرس اینتری NLPNP امتیازاتی را برای سابقه تحصیل در این استان در نظر گرفته است.

اقامت دائم کانادا برای دانشجویان بین‌المللی: مهاجرت به کبک

در این میان استان کبک دارای سیستم مهاجرتی اقتصادی مختص به خود است که از برنامه‌های فدرالی و نامزدی استانی PNP مجزا است. از این رو فارغ‌التحصیلان کالج‌ها و دانشگاه‌های کبک که توانایی اثبات داشتن مهارت زبان فرانسوی و تجربه کار را داشته باشند، امکان شرکت در برنامه مهاجرتی تجربه کبک را خواهند داشت؛ طرحی که در آن درخواست‌های مربوط به گواهی انتخاب کبک  Quebec Selection Certificate در اولویت قرار می‌گیرند.

همچنین لازم به ذکر است که برنامه اسکیل ورکر کبک اخیرا به سیستم EOI انتقال پیدا کرده و برای متقاضیان دارای تجربه تحصیل و کار در این استان امتیازاتی را قائل شده است.

اقامت دائم کانادا برای دارندگان ویزای دانشجویی: کلاس خانواده

این گزینه مهاجرت کانادا برای آن دسته از افرادی است که قصد تشکیل خانواده با یک کانادایی را دارند. در صورت استفاده از این کلاس مهاجرتی کانادا نیازی به گذراندن مراحل اکسپرس اینتری و یا برنامه استانی نخواهید داشت. همچنین بخاطر اینکه از قبل در کانادا به سر می‌برید، امکان این را دارید تا در حین فرآیند بررسی درخواست اقامت دائم به کار خود در این کشور مشغول باشید. خبر خوب اینست که در این طرح زمان رسیدگی به پرونده شما از ۲ سال به ۱۲ ماه تقلیل پیدا کرده است. همسر کانادایی شما باید دارای شرایط زیر باشد:

 • شهروند کانادا و یا دارای اقامت دائم
 • دارای حداقل ۱۸ سال سن
 • در حال زندگی در کانادا ( شهروند کانادایی که در خارج از این کشور زندگی کند امکان اسپانسر شدن همسر خود را نخواهد داشت، مگر اینکه به محض صدور اقامت دائم متقاضی قصد زندگی در کانادا را به صورت زوج داشته باشند)

شما همچنین می‌توانید برای برخورداری از جزئیات و اطلاعات بیشتر دریافت اقامت دائم از طریق ویزای دانشجویی به وب‌سایت رسمی مهاجرت کانادا canada.ca مراجعه کنید.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت