dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

راهنمای جامع تمکن مالی برای برندگان لاتاری


تمکن مالی برای برندگان لاتاری آمریکا

از مهمترین مدارکی که برندگان لاتاری باید به همراه سایر مدارک به سفارت ارائه دهند، گواهی تمکن مالی است. اثبات تمکن یا توان مالی به روش های زیر ممکن است:

تمکن مالی از طریق موجودی حساب شخصی برای لاتاری

بسته به تعداد اعضای کیس برنده لاتاری، میزان رقم موجودی حساب شخصی شما متفاوت است که نیاز به بررسی دارد. دریافت تمکن مالی از هر بانکی در ایران یا خارج از ایران ممکن است، اما حتماً باید این گواهی به زبان انگلیسی و معادل دلاری موجودی حساب در آن قید شود. معمولاً در ایران شعب بین الملل یا حتی شعب معمولی بانکها به درخواست شما گواهی تمکن مالی از حساب متقاضی را به زبان انگلیسی ارائه میدهند.

تمکن برای لاتاری 25 درصد بالای خط فقرخط فقر آمریکا
1 نفر 16,987.5 دلار
2 نفر 22,885.5 دلار
3 نفر 28,787.5 دلار
4 نفر 34,678.5 دلار
5 نفر 40,587.5 دلار
6 نفر 46,487.5 دلار
7 نفر 52,387.5 دلار
8 نفر 58,287.5 دلار
1 نفر 13,590 دلار
2 نفر 18,310 دلار
3 نفر 23,030 دلار
4 نفر 27,750 دلار
5 نفر 32,470 دلار
6 نفر 37,190 دلار
7 نفر 41,910 دلار
8 نفر 46,630 دلار
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ،
برای هر شخص اضافی 5,900 دلار اضافه کنید.
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ،
برای هر شخص اضافی 4,720 دلار اضافه کنید.
برای آلاسکا و هاوایی تمکن متفاوت است ،‌
به ادامه این مطلب مراجعه کنید.

خط فقر در آمریکا 2022

دستورالعمل های فقر 2022 برای 48 ایالت همجوار و ناحیه کلمبیا
افراد خانواده/خانواردستورالعمل فقر
113590 دلار
218310 دلار
323030 دلار
427750 دلار
532470 دلار
637190 دلار
741910 دلار
846630 دلار
برای خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 4720 دلار اضافه کنید

دستورالعمل های فقر 2022 برای آلاسکا

دستورالعمل های فقر 2022 برای آلاسکا
افراد خانواده/خانواردستورالعمل فقر
116990 دلار
222890 دلار
328790 دلار
434690 دلار
540590 دلار
646490 دلار
752390 دلار
858290 دلار
برای خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر فرد اضافی 5900 دلار اضافه کنید

دستورالعمل های فقر 2022 برای هاوایی

دستورالعمل های فقر 2022 برای هاوایی
افراد خانواده/خانواردستورالعمل فقر
115630 دلار
221060 دلار
326490 دلار
431920 دلار
537350 دلار
642780 دلار
748210 دلار
853640 دلار
برای خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 5430 دلار اضافه کنید

اثبات تمکن مالی از طریق اسپانسر

برای برندگان لاتاری، اسپانسر یا Petitioner فردیست که در ایالات متحده زندگی میکند. شهروند دائم آمریکاست و پاسپورت آمریکایی دارد. اسپانسر باید آنقدر درآمد و توان مالی در آمریکا داشته باشد تا بتواند فرم Affidavit of Support را جهت حمایت مالی از متقاضی امضا کند. صدور و امضای این فرم هزینه ای ندارد و باید اصل فرم به همراه امضای اسپانسرتان برای شما ارسال شود تا در زمان مصاحبه تحویل سفارت دهید.

میزان تمکن مالی اسپانسر برای مهاجرت به آمریکا:

برای 48 ایالت متصل ، ناحیه کلمبیا ، پورتوریکو ، جزایر ویرجین ایالات متحده ، گوام و کشورهای مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی:

اندازه خانوار حامی100٪ از دستورالعمل های فقر HHS *125٪ از دستورالعمل های فقر HHS *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می دهندبرای سایر حامیان مالی
218310 دلار22887 دلار
323030 دلار28787 دلار
427750 دلار34687 دلار
532470 دلار40587 دلار
637190 دلار46,487 دلار
741910 دلار52,387 دلار
846630 دلار58287 دلار
 4720 دلار برای هر نفر اضافه کنیدبه ازای هر نفر اضافی 5900 دلار اضافه کنید

برای آلاسکا

اندازه خانوار حامی100٪ از دستورالعمل های فقر HHS *125٪ از دستورالعمل های فقر HHS *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می دهندبرای سایر حامیان مالی
222890 دلار28612 دلار
328790 دلار35987 دلار
434690 دلار43362 دلار
540590 دلار50737 دلار
646490 دلار58112 دلار
752390 دلار65,487 دلار
858290 دلار72862 دلار
 به ازای هر نفر اضافی 5900 دلار اضافه کنید7375 دلار برای هر نفر اضافه کنید

برای هاوایی

اندازه خانوار حامی100٪ از دستورالعمل های فقر HHS *125٪ از دستورالعمل های فقر HHS *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می دهندبرای سایر حامیان مالی
221060 دلار26325 دلار
326490 دلار33112 دلار
431920 دلار39900 دلار
537350 دلار46687 دلار
642780 دلار53,475 دلار
748210 دلار60262 دلار
853640 دلار67050 دلار
 به ازای هر نفر 5430 دلار اضافه کنیدبرای هر نفر اضافه 6787 دلار اضافه کنید

تمکن مالی برای لاتاری از طریق پیشنهاد شغلی

در صورتی که تخصص و مهارت شما بتواند نظر یک موسسه یا شرکت تجاری در ایالات متحده را جلب نماید و برای جذب شما درخواست دهد و حقوق ماهیانه به شما پرداخت کند، میتوانید از این درخواست به عنوان یک گواهی تمکن مالی برای اثبات توان مالی تان در زمان زندگی در آمریکا استفاده نمایید.

اثبات تمکن مالی لاتاری از طریق سند ملکی

در این روش، شما بایستی از طریق یک کارشناس دادگستری اقدام به قیمت گذاری ملکتان که به نام فرد برنده شده یا همسر ایشان باشد نمایید. این گواهی نیز بایستی به زبان انگلیسی باشد.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت