dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

راهنمای جامع تمکن مالی برای برندگان لاتاری


تمکن مالی برای برندگان لاتاری آمریکا

از مهمترین مدارکی که برندگان لاتاری باید به همراه سایر مدارک به سفارت ارائه دهند، گواهی تمکن مالی است. اثبات تمکن یا توان مالی به روش های زیر ممکن است:


تمکن مالی از طریق موجودی حساب شخصی برای لاتاری

بسته به تعداد اعضای کیس برنده لاتاری، میزان رقم موجودی حساب شخصی شما متفاوت است که نیاز به بررسی دارد. دریافت تمکن مالی از هر بانکی در ایران یا خارج از ایران ممکن است، اما حتماً باید این گواهی به زبان انگلیسی و معادل دلاری موجودی حساب در آن قید شود. معمولاً در ایران شعب بین الملل یا حتی شعب معمولی بانکها به درخواست شما گواهی تمکن مالی از حساب متقاضی را به زبان انگلیسی ارائه میدهند.

تمکن مالی 25% بالای خط فقرخط فقر آمریکا
1 نفر 18,225 دلار
2 نفر 24,650 دلار
3 نفر 31,075 دلار
4 نفر 37,500 دلار
5 نفر 43,925 دلار
6 نفر 50,355 دلار
7 نفر 56,775 دلار
8 نفر 63,200 دلار
1 نفر 14,580 دلار
2 نفر 19,720 دلار
3 نفر 24,860 دلار
4 نفر 30,000 دلار
5 نفر 35,140 دلار
6 نفر 40,280 دلار
7 نفر 45,420 دلار
8 نفر 50,560 دلار
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ،
برای هر شخص اضافی 5,900 دلار اضافه کنید.
برای خانواده ها / خانوارهای بیش از 8 نفر ،
برای هر شخص اضافی 5,140 دلار اضافه کنید.
برای آلاسکا و هاوایی تمکن متفاوت است ،‌ به ادامه این مطلب مراجعه کنید.خط فقر در آمریکا 2023

دستورالعمل های فقر 2023 برای 48 ایالت همجوار و ناحیه کلمبیا
افراد خانواده/خانواردستورالعمل فقر
114580 دلار
219720 دلار
324860 دلار
430000 دلار
535,140 دلار
640280 دلار
745420 دلار
850560 دلار
برای خانواده ها/خانوارهای که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر 5140 دلار اضافه کنید.دستورالعمل های فقر 2023 برای آلاسکا
افراد خانواده/خانواردستورالعمل فقر
118210 دلار
224640 دلار
331070 دلار
437500 دلار
543930 دلار
650,360 دلار
756790 دلار
863220 دلار
برای خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر فرد اضافی 6430 دلار اضافه کنید.دستورالعمل های فقر 2023 برای هاوایی
افراد خانواده/خانواردستورالعمل فقر
116770 دلار
222680 دلار
328590 دلار
434500 دلار
540410 دلار
646320 دلار
752230 دلار
858,140 دلار
برای خانواده هایی که بیش از 8 نفر دارند، به ازای هر نفر اضافی 5910 دلار اضافه کنید.
اثبات تمکن مالی از طریق اسپانسر 2022

برای برندگان لاتاری، اسپانسر یا Petitioner فردیست که در ایالات متحده زندگی میکند. شهروند دائم آمریکاست و پاسپورت آمریکایی دارد. اسپانسر باید آنقدر درآمد و توان مالی در آمریکا داشته باشد تا بتواند فرم Affidavit of Support را جهت حمایت مالی از متقاضی امضا کند. صدور و امضای این فرم هزینه ای ندارد و باید اصل فرم به همراه امضای اسپانسرتان برای شما ارسال شود تا در زمان مصاحبه تحویل سفارت دهید.


برای 48 ایالت متصل ، ناحیه کلمبیا ، پورتوریکو ، جزایر ویرجین ایالات متحده ، گوام و کشورهای مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی:

اندازه خانوار حامی100٪ از دستورالعمل های فقر HHS *125٪ از دستورالعمل های فقر HHS *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می دهندبرای سایر حامیان مالی
218310 دلار22887 دلار
323030 دلار28787 دلار
427750 دلار34687 دلار
532470 دلار40587 دلار
637190 دلار46,487 دلار
741910 دلار52,387 دلار
846630 دلار58287 دلار
 4720 دلار برای هر نفر اضافه کنیدبه ازای هر نفر اضافی 5900 دلار اضافه کنیدآلاسکا

اندازه خانوار حامی100٪ از دستورالعمل های فقر HHS *125٪ از دستورالعمل های فقر HHS *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می دهندبرای سایر حامیان مالی
222890 دلار28612 دلار
328790 دلار35987 دلار
434690 دلار43362 دلار
540590 دلار50737 دلار
646490 دلار58112 دلار
752390 دلار65,487 دلار
858290 دلار72862 دلار
 به ازای هر نفر اضافی 5900 دلار اضافه کنید7375 دلار برای هر نفر اضافه کنیدهاوایی

اندازه خانوار حامی100٪ از دستورالعمل های فقر HHS *125٪ از دستورالعمل های فقر HHS *
 برای حامیان مالی فعال در نیروهای مسلح ایالات متحده که برای همسر یا فرزند خود درخواست می دهندبرای سایر حامیان مالی
221060 دلار26325 دلار
326490 دلار33112 دلار
431920 دلار39900 دلار
537350 دلار46687 دلار
642780 دلار53,475 دلار
748210 دلار60262 دلار
853640 دلار67050 دلار
 به ازای هر نفر 5430 دلار اضافه کنیدبرای هر نفر اضافه 6787 دلار اضافه کنیدتمکن مالی برای لاتاری از طریق پیشنهاد شغلی

در صورتی که تخصص و مهارت شما بتواند نظر یک موسسه یا شرکت تجاری در ایالات متحده را جلب نماید و برای جذب شما درخواست دهد و حقوق ماهیانه به شما پرداخت کند، میتوانید از این درخواست به عنوان یک گواهی تمکن مالی برای اثبات توان مالی تان در زمان زندگی در آمریکا استفاده نمایید.


اثبات تمکن مالی لاتاری از طریق سند ملکی

در این روش، شما بایستی از طریق یک کارشناس دادگستری اقدام به قیمت گذاری ملکتان که به نام فرد برنده شده یا همسر ایشان باشد نمایید. این گواهی نیز بایستی به زبان انگلیسی باشد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت