تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

زمان ثبت نام و دستورالعمل های ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا


دستورالعمل ها و زمان ثبت نام لاتاری آمریکا از اول تا کنون

لاتاری گرین کارت آمریکا DV که به اختصار لاتاری شناخته میشود برنامه ایست برای حفظ تنوع نژادی در ایالات متحده آمریکا. در برنامه قرعه کشی ویزا مهاجرت به آمریکا.

در این مطلب به تمامی دستور العمل ها و زمان های ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا از اول تا کنون دسترسی پیدا می کنید.

زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2026

زمان ثبت نام لاتاری 2026 هنوز اعلام نشده است اما اگر مثل سال های قبل باشد از اول اکتبر شروع میشود و در اوایل نوامبر زمان پایان خواهد بود (سال های قبل را می توانید در زیر مشاهده کنید).

 
 

زمان مانده تا ثبت نام لاتاری:

 
 

زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2025

فایل دستورالعمل و زمان ثبت نام لاتاری 2025 - (زمان ثبت نام لاتاری 2025 از تاریخ 4 اکتبر شروع شد و پایان در 7 نوامبر بود).

زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2024

فایل دستورالعمل و زمان ثبت نام لاتاری 2024 - (طبق اعلام سفارت آمریکا زمان ثبت نام لاتاری 2024 از تاریخ 5 اکتبر شروع شد و در 8 نوامبر به پایان رسید).


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2023

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2023 را دریافت کنید - فایل پارسی / فایل دری (طبق دستورالعمل ثبت نام لاتاری در تاریخ 6 اکتبر 2021 ساعت 20:30 شروع شد و زمان پایان ثبت نام 9 نوامبر 2021 ساعت 19:30 بود).


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2022

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2022 را دریافت کنید - Dari/Farsi / دری /فارسی (طبق دستورالعمل ثبت نام لاتاری در تاریخ 7 اکتبر 2020 ساعت 20:30 شروع شد و زمان پایان ثبت نام 10 نوامبر 2020 ساعت 19:30 بود).


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2021

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2021 را دریافت کنید (طبق دستورالعمل دوره ثبت نام لاتاری DV-2021 از 2 اکتبر 2019 تا 5 نوامبر 2019 بود).

دستور العمل و سوالات متداول پاسپورت برای لاتاری

Passport Entry FAQ


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2020

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2020 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2019

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2019 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2018

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2018 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2017

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2017 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2016

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2016 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2015

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2015 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2014

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2014 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2013

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2013 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2012

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2012 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2011

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2011 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2010

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2010 را دریافت کنید (فایل 2)


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2009

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2009 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2008

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2008 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2007

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2007 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2006

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2006 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2005

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2005 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2004

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2004 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2003

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2003 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2002

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2002 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2001

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2001 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 2000

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 2000 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 1999

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 1999 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 1998

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 1998 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 1997

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 1997 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 1996

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 1996 را دریافت کنید


زمان ثبت نام و دستورالعمل لاتاری 1995

فایل دستورالعمل ثبت نام لاتاری در 1995 را دریافت کنید


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی