تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

در دسترس بودن ویزا و تاریخ های اولویت آمریکا

وی والت آمریکا ایالات متحده ویزا و مهاجرت اطلاعات ویزا و مهاجرت آمریکا در دسترس بودن ویزا و تاریخ های اولویت آمریکا

در دسترس بودن ویزا و تاریخ های اولویت برای مهاجرت آمریکا

این مقاله به شما کمک می کند تا درک کنید که وزارت امور خارجه آمریکا (DOS) چگونگی اختصاص دادن ویزای مهاجرتی، فرآیند ویزا بولتن و روش های خاص برای تنظیم وضعیت بسته به شرایط را انجام می دهد.

در دسترس بودن ویزاهای مهاجرتی

قانون مهاجرت و تابعیت (INA) هر سال تعداد ویزاهای مهاجرتی را صادر می کند که ممکن است برای اتباع خارجی صادر شود که می خواهند اقامت دائم قانونی (گرین کارت) بگیرند.

ویزاهای مهاجرتی برای ” خانواده شهروند آمریکا ” نامحدود است، بنابراین همیشه در دسترس متقاضیان هستند. ویزای مهاجرتی خانواده شهروند آمریکا شامل:

 • همسر شهروند
 • فرزند مجرد زیر 21 سال شهروند
 • والدین شهروند آمریکایی حداقل 21 سال به بالا باشند، و
 • بیوه شهروند ایالات متحده در صورتی که آن شهروند قبل از مرگ خود فایل پتیشن پر کند، یا اگر بیوه 2 سال قبل از مرگ همسرش این فایل را تکمیل کرده باشد.

ویزاهای مهاجرتی برای دسته بندی های تحت حمایت خانواده و استخدام کارکنان محدود هستند، بنابراین همیشه بلافاصله در دسترس نیستند. برای اطلاعات بیشتر، مقاله دسته بندی های واجدین شرایط گرین کارت را مطالعه کنید.

وزارت امور خارجه ایالات متحده، اداره‌ای است که ویزاهای مهاجرتی را اختصاص می دهد. به طور کلی ویزاهای تحت حمایت خانواده محدود به تعداد 226.000 ویزا در سال است و ویزاهای استخدام کارکنان به تعداد 140.000 ویزا در سال محدود می شوند.
طبق اساسنامه وزارت امور خارجه آمریکا، هنگامی که برخی از ویزاهای مهاجرتی اختصاص داده شده سال گذشته به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته، ممکن است به ویزاهای مشخص شده اضافه شوند و محدودیت های سالانه ویزا فراتر رود.
هر دو دسته مهاجرتی بالا در ادامه به چندین زیر گروه تقسیم می شوند که طبق قانون درصد مشخصی از کل ویزاها را به خود اختصاص خواهند داد. علاوه بر این، درصدی از ویزاهایی که تخصیص داده می شوند، ممکن است نسبت به هزینه‌های کشور مربوطه محدود شوند (معمولا کشور تولد).

 تقاضای ویزا

وقتی تقاضای ویزا بیشتر از تعداد ویزای اختصاص داده برای یک کشور باشد، صف ویزا (لیست انتظار یا عقب افتادن) تشکیل می شود. برای توزیع ویزا در بین همه دسته ها، وزارت امور خارجه ویزا را مطابق مهاجرت های آینده، هزینه‌های کشور و تاریخ اولویت اختصاص می دهد. تاریخ اولویت برای تعیین محل مهاجرت در صف ویزا استفاده می شود. هنگامی که تاریخ اولویت در دسترس باشد، مهاجران می توانند در صورت واجد شرایط بودن، درخواست تنظیم وضعیت داشته باشند و اقامت دائم قانونی را بدست آورند.

پذیرش برنامه های تنظیم وضعیت

USCIS فرم I – 485، ثبت نام اقامت دائم یا از طریق حمایت خانواده و استخدام کارکنان بر اساس برنامه تنظیم وضعیت که متقاضیان ماهانه برای آن اقدام می نمایند را دریافت می کند و راهنما برای صدور ویزا در کنسولگری ها و سفارتخانه های ایالات متحده منتشر می کند.

وزارت امور خارجه، میزان دسترسی ویزا بولتن ماهانه را با توجه به موارد زیر به طور خلاصه بیان می کند:

 1. تاریخ های اقدام نهایی برنامه (مطابق با ویزا بولتن قبلی) 
 2. نمودار تاریخ تشکیل پرونده ها که نشان می دهد متقاضیان ویزای مهاجرت چه موقع باید برای جمع آوری و ارسال مدارک مورد نیاز به مرکز ملی ویزا معرفی شوند.

هنگامی که USCIS تعیین می کند ویزاهای مهاجرتی بیشتری علاوه بر متقاضیان شناخته شده برای سال پیش رو وجود دارد، می توانید از نمودار تاریخ تشکیل پرونده استفاده کنید تا مشخص کنید که چه موقع باید تنظیم وضعیت را در دفاتر USCIS انجام دهید. در غیر این صورت، شما باید از تاریخ های اقدام نهایی استفاده کنید تا مشخص کنید که چه موقع باید تنظیم وضعیت را انجام دهید. مگر در مواردی که آنها به شما ذکر کرده باشند.

وزارت امور خارجه به همراه وزارت امنیت داخلی، هر ماه ویزاهای بولتن را اصلاح می کنند تا میزان دسترسی ویزای مهاجران را برای تنظیم وضعیت احتمالی برآورد کنند. اگر وزارت امور خارجه هر گونه تغییر در نمودار ویزا بولتن ایجاد کند، USCIS آن تغییرات را مرور کرده و مشخص می کند که آیا اقدامات بعدی ضروری است یا خیر.

یافتن تاریخ اولویت شما

اگر یک مهاجر آینده نگر هستید، می توانید تاریخ اولویت خود را در فرم I – 797، اطلاعیه اقدام برای دادخواست ارائه شده از طرف خود بیابید. زمان انتظار قبل از دریافت ویزای مهاجرتی یا تنظیم وضعیت بستگی به موارد زیر دارد:

 • تقاضا و تهیه ویزای مهاجرتی
 • محدودیت های ویزای هر کشور
 • تعداد ویزاهای اختصاص یافته برای گروه اولویت شما.

تاریخ های اولویت برای پرونده های تحت حمایت خانواده

برای مهاجران تحت حمایت خانواده، تاریخ اولویت را می توان با فرم I – 130، دادخواست برای عضو خانواده بیگانه یا در موارد خاص می توانید با پر کردن فرم I – 360، دادخواست برای آمریکایی ها، زنان بیوه یا مهاجرت خاص، تاریخ اولویت خود را بیابید.

تاریخ های اولویت دار در پرونده های مبتنی بر استخدام

برای مهاجران مبتنی بر استخدام، تاریخ اولویت به موارد زیر بستگی دارد:

اگر:سپس تاریخ اولویت شما به صورت زیر انجام می پذیرد
دسته اولویت های شما نیاز به مجوز کار از وزارت کار آمریکا داردبرنامه صدور گواهینامه کار برای پردازش توسط وزارت کار آمریکا پذیرفته می شود.برای حفظ کردن تاریخ اولویت، درخواست کننده باید فرم I – 140، دادخواست مهاجرت برای کارگر بیگانه را ظرف 180 روز از تاریخ تصویب وزارت کار در صدور گواهینامه ارائه کند. در غیر این صورت صدور گواهینامه معتبر نیست.
دسته اولویت شما به مجوز کار احتیاج نداردUSCIS فرم I – 140 را برای پردازش حامی کارگر طبق دسته درخواستی می پذیرد.
شما یک مهاجر ویژه اولویت چهارم از جمله کارگران مذهبی هستیدUSCIS فرم I – 360، دادخواست برای آمریکایی ها، بیوه ها یا مهاجرت خاص را برای پردازش می پذیرد.
شما یک سرمایه گذار اولویت پنجم هستیدUSCIS فرم I – 526، طومار مهاجرت کارآفرین بیگانه را برای پردازش می پذیرد.

ویزا بولتن

ویزا بولتن به شما امکان می دهد وضعیت خود را در صف ویزای مهاجرت بررسی کنید. ویزا بولتن تازه ترین تاریخ را برای زمانی که شماره ویزا برای دسته های مختلف کشورها به عنوان مثال، ویزاهای تحت حمایت خانواده، مبتنی بر استخدام و برنامه دایورسیتی (لاتاری) در دسترس است را فراهم می کند.

بررسی وضعیت خود در صف ویزا

قبل از اینکه بخواهید قدم های نهایی را برای تبدیل کردن وضعیت خود به اقامت دائم قانونی بردارید، باید یک ویزا برای شما در دسترس باشد. از آنجا که مهاجران آینده نگر بیشتر از تعداد مشخص شده ویزاهای مهاجرتی اجازه اقامت دائم قانونی را می خواهند، همه نمی توانند بلافاصله ویزای مهاجرتی دریافت کنند. مدت زمانی که باید منتظر بمانید بستگی به تاریخ اولویت، دسته اولویت و هزینه ای که در آن کشور برای ویزا پرداخت می شود.
اگر تقاضای ویزای مهاجرتی بیش از تعداد ویزای مشخص شده در دسته اولویت ویزای مهاجرین خاص در یک کشور باشد، وزارت امور خارجه ایالت متحده دسته و کشور را  ” نامشخص ” می داند و باید یک تاریخ قطع را برای تحقق تخصیص ویزا در محدوده قانونی تعیین کند.
ویزا در دسترس شما خواهد بود، زمانی که تاریخ اولویت شما زودتر از تاریخ مشخص شده است که برای دسته اولویت و کشور شما در نمودار اجرا در ویزا بولتن، همانطور که در بالا توضیح داده شده است، در دسترس شما قرار می گیرد.

به عنوان مثال، اگر ویزا بولتن تاریخ 15 دسامبر 07 برای کشور چین در رده اولویت (F-1)، ویزاهایی در دسترس هستند که زودتر از تاریخ 15 دسامبر 2007 ارائه می شوند. بعضی اوقات تقاضا برای ویزای مهاجرت کمتر از میزان عرضه ویزا در گروه اولویت مهاجرتی می باشد.
در این شرایط، ویزا بولتن آن دسته بندی را به عنوان (C) نشان می دهد. به این معنی است که ویزاهای مهاجرتی در حال حاضر یا فوری در دسترس کلیه تنظیمات واجد شرایط متقاضیان وضعیت و متقاضیان ویزای مهاجرتی در آن دسته خاص قرار می گیرند.
اگر ویزا بولتن (U) را در یک طبقه بندی نشان دهد، این بدان معنی است که ویزاهای مهاجرتی به طور موقت برای کلیه متقاضیان در آن دسته از ترجیحات خاص قابل دسترسی نیستند.

بازیابی ویزا

بعضی اوقات، تاریخ اولویتی که یک ماه جاری باشد در ماه بعد جاری نخواهد بود یا تاریخ قطع آن به تاریخ قبل منتقل می شود. به این کار بازیابی ویزا گفته می شود. به این ترتیب که بیشتر افراد در یک گروه خاص نسبت به ویزاهای موجود در آن ماه را درخواست می دهند.
بازیابی ویزا معمولا زمانی اتفاق می افتد که حد مجاز سالانه برای یک دسته از کشورها از بین رفته یا انتظار می رود به زودی از بین برود. با آغاز سال مالی جدید از اول اکتبر، عرضه جدیدی از شماره ویزا در دسترس قرار می گیرد. معمولا، اما نه همیشه، عرضه ویزای جدید به مراحلی که قبل از بازیابی ویزا قرار داشته است، باز می گردد.

تشکیل پرونده همزمان

در موارد خاص، می توانید فرم (I – 485)، به طور همزمان و به صورت زیر فرم (I – 130) یا (I – 140) قرار دهید. شما می توانید به طور هم زمان فرم (I – 485)، فقط در زمانی که پتیشن مهاجرتی شما مورد قبول واقع شود، ویزا سریعا در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
اگر شما از اعضای خانواده درجه یک هستید، همیشه می توانید فرم I – 485 را به صورت همزمان با فرم اصلی I – 130 خود وارد نمائید.

اگر به دنبال تنظیم وضعیت تحت وضعیت حمایتی خانواده و اشتغال هستید، فرم I – 485 را همزمان با فرم I – 130 یا I – 140 پر کنید؛ اگر:

 • تاریخ اولویت شما زودتر از تاریخ ذکر شده در نمودار تاریخ اقدام نهایی در ویزا بولتن ماهانه برای دسته اولویت کشور شما است.
 • نمودار بولتن ویزا نشان می دهد که (C) به جای یک تاریخ قطعی خاص، به این معنی است که اولویت دسته بندی و کشور شما است و ممکن است بتوانید فرم I – 485 را بدون صرف نظر از تاریخ اولویت تنظیم کنید؛ یا
 • در صورت اجازه USCIS (همانطور که در بالا در مورد پذیرش برنامه های وضعیت تنظیم توضیح داده شده است)، تاریخ اولویت شما زودتر از تاریخ ذکر شده در نمودار تاریخ برنامه های ثبت نام برای دسته و اولویت کشور شما منصوب شده است.

قابلیت انتقال INA 204 تحت AC21

تاریخ دریافت فرم توسط USCIS مبتنی بر اشتغال (فرم I – 485)، یک دوره 180 روزه را برای (204 j) تحت رقابت آمریکا در قرن بیست و یکم (AC21) آغاز می کند.

اگر فرم I -485 مبتنی بر اشتغال شما به مدت 180 روز یا بیشتر معوق مانده است و می خواهید در همان طبقه بندی مشاغل مشابه یا به شغلی جدید تغییر دهید، می توانید قبل از تصمیم گیری پرونده، شغل جدید را در فرم I – 485 ارسال کنید.

افزونه های برنامه H-1B تحت AC21 برای افراد دارای پرونده معوق بر اساس برنامه های تنظیم وضعیت تحت شرایط AC21، شما واجد شرایط تمدید وضعیت H-1B فراتر از محدودیت شش ساله مشخص شده در این نوع ویزا هستید؛ اگر:

– ذینفع درخواست کننده فرم I – 140 که تائید شده تحت قانون INA 203 b (1) (2) (3)
– واجد شرایط بودن برای اقامت دائم قانونی مجاز است، اما در حال حاضر نمی تواند پرونده را تنظیم کند، زیرا آن فرد شهروند کشوری است که تقاضا از محدودیت های مربوط هر کشور برای مهاجران بالاتر است.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی