dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دراوهای اکسپرس اینتری نوا اسکوشیا


قرعه کشی مهاجرت استانی نوااسکوشیا کانادا

نوا اسکوشیا نامزد برنامه (NSNP) مسائل دعوت نامه های دوره ای در طول سال اعمال می شود به نامزدهای واجد شرایط.

از نامزدهای منتخب دعوت می شود تا برای نامزدی استانی درخواست کنند. نامزدهای تأیید شده برای درخواست اقامت دائم معرفی می شوند.

دراو های مهاجرت به نوا اسکوشیا

جهت مشاهده تمام دراو های انجام شده تا کنون لطفا به “این لینک” و یا “این لینک” مراجعه کنید.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت