کانادا اخبار سراسری کانادا

دارندگان CoPR میتوانند وارد کانادا شوند

افرادی که CoPR دارند بالاخره می توانند وارد کانادا شوند

از 21 ژوئن 2021 ، متقاضیانی که دارای تاییدیه اقامت دائم کانادا یا همان برگه لندینگ (COPR) معتبر باشد، می تواند وارد خاک کانادا شوند. 

پیش از این و حدود 1 سال پیش، به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر جهان، محدودیت های مرزی اعمال گردید و صرفا افرادی که CoPR آنها قبل از 18 مارچ 2020 صادر شده بود می توانستند وارد کانادا شوند.

همچنین دولت کانادا اعلام کرده است که افرادی که مجاز به ورود به کانادا هستند، اگر بطور کامل واکسینه شده باشند، نیازی به قرنطینه در هتل ندارند، و شرایط قرنطینه راحت تری خواهند داشت.

شایان ذکر است در حال حاضر صرفا 4 واکسن فایزر، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اند جانسون مورد تایید وزارت بهداشت کانادا قرار گرفته است.

همچنین دولت کانادا اعلام کرده است که افرادی که مجاز به ورود به کانادا هستند، در صورتی که واکسینه نشده باشند، می بایست پس از ورود، شرایط قرنطینه ای را مثل سابق رعایت نمایند.

اطلاعات تکمیلی:

لینک 1 | لینک 2 | لینک 3

از آنجا که پدیده مهاجرت برای رفع چالش های جمعیتی کانادا و کمبود بازار کار همچنان مساله حیاتی برای دولت کانادا به شمار می شود و همچنین پس از دوران کرونا، مهاجرت موضوع مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی کانادا خواهد بود.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023