حداقل حقوق کارگری ترکیه در 2021

اخبار اخبار اروپا حداقل حقوق کارگری ترکیه در 2021

حداقل حقوق کارگری ترکیه تعیین شد

حداقل حقوق کارگری ترکیه برای سال 2021 با افزایش 21.56 درصدی نسبت به سال گذشته، به 2 هزار و 825 لیر رسید.

این رقم در سال 2020 معادل 2 هزار و 324 لیر بود.

نماینده کارگران ترکیه TÜRK-İŞ به رقم اعلام شده اعتراض و عنوان کرد که این رقم برای امرار معاش کافی نیست.

زهرا زمرد، وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه اعلام کرد: حداقل حقوق کارگری برای یک فرد مجرد در ترکیه 3 هزار و 577 لیر تعیین شده که با کسر مالیات، معادل 2 هزار و 825 لیر می شود.

بر این اساس یک کارگر متاهل و دارای 3 فرزند، حقوقی معادل 3 هزار و 13 لیر دریافت خواهد کرد./سوزجو


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت