کانادا اخبار کبک

کبک برنامه حذف سپرده های اولیه برای برنامه کارآفرینی را اعلام کرد

وزیر مهاجرت استانی ، Nadine Girault ، این طرح را در پیش نویس آیین نامه ای که در Gazette officielle du Quebec در روز چهارشنبه 9 دسامبر سال 2020 منتشر شده ، تشریح کرد.

این حرکت به این معنی است که نامزدها دیگر نیازی به داشتن وجوه اولیه و سپرده هایی جهت راه اندازی کسب و کار (بالغ بر 500،000 دلار) ندارند.

بر اساس شرایط فعلی هردو برنامه کارآفرینان کبک ، داوطلبان باید حداقل 200،000 دلار را برای مشاغل خارج از مونترال و 300،000 دلار در منطقه مونترال سرمایه گذاری کنند (حداقل سپرده تضمینی 200000 دلار نیز لازم است).

در حال حاضر 2 برنامه کارآفرینان کبک تا 1 نوامبر 2021 به حالت تعلیق در آمده است.

هدف این تغییر جدید فقط برای کسانی است که از قبل اقدام کردند و فایل در سیستم دارند.


برنامه کارآفرینان مهاجر کبک

برنامه کارآفرینی کبک برای افرادی است که مهارت و تجربه لازم برای فعالیت در این استان را دارند. این برنامه دو جریان دارد:

جریان 1

برای متقاضیانی ست که در کانادا شغل ایجاد می کنند یا از تجارتی پشتیبانی می کنند (مرکز رشد کسب ‌وکار یا مرکز کارآفرینی دانشگاه).

جریان 2 

برای نامزدهای ایجاد یا خرید مشاغل موجود ( اگر یک شرکت جدید باشد ، حداقل باید 51 درصد از سهام بیزینس برای متقاضی باشد) .

در برنامه دوم ، نامزد کارآفرین باید سرمایه اولیه 200،000 دلار برای مشاغل خارج از کلانشهر مونترال یا 300،000 دلار برای مشاغل واقع در کلان شهر مونترال سرمایه گذاری کند. حداقل ضمانت 200،000 دلار تضمین نیز لازم است (به عنوان اطمینان است و ممکن است با تحقق پروژه تجاری بازگردانده شود).

داوطلب باید ثابت کند که به طور قانونی ارزش دارایی خالصش 900،000 دلار را به تنهایی یا در صورت وجود با همسر خود کسب کرده است.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023