dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آخرین نرخ دستمزدهای ساعتی در استان‌های کانادا

اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا آخرین نرخ دستمزدهای ساعتی در استان‌های کانادا

دستمزدهای ساعتی در استان‌های کانادا

نرخ و میزان حداقل دستمزدهای ساعتی نیروی کار، موضوعی است که در ابتدای هر سال به تصویب می‌رسد و به کارفرمایان ابلاغ می‌شود. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، نرخ حداقل دستمزدهای ساعتی نیروی کار در استان‌ها و قلمورهای مختلف کاناداست.

 1. نوناووت: 16 دلار در ساعت
 2. آلبرتا: 15 دلار در ساعت
 3. بریتیش کلمبیا: 14.60 دلار در ساعت
 4. انتاریو: 14.25 دلار در ساعت
 5. یوکون: 13.71 دلار در ساعت
 6. قلمروهای شمالی: 13.46 دلار در ساعت
 7. کبک: 13.50 دلار در ساعت
 8. پرینس ادوارد: 12.85 دلار در ساعت
 9. نوااسکوشیا: 12.55 دلار در ساعت
 10. نیوفاندلند و لابرادور: 12.15 دلار در ساعت
 11. مانیتوبا: 11.90 دلار در ساعت
 12. نیوبرانزویک: 11.70 دلار در ساعت
 13. ساسکاچوان: 11.45 دلار در ساعت

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت